X

Austria: Czy jesteś prawidłowo zameldowany jako pracownik?

Pracujesz na pełny etat, ale jesteś zameldowany jako pracownik w niepełnym wymiarze godzin. Część wynagrodzenia jest wypłacana na czarno. To nielegalne, ale tak wygląda rzeczywistość. Wiele pracowników się na to godzi sporo na tym tracąc.

Niepoprawne zameldowanie ma decydujący wpływ na podstawę obliczania zasiłku dla bezrobotnych (Arbeitslosengeld), zasiłku chorobowego (Krankengeld), odprawy (Abfertigung) oraz emerytury (Pension).

Koniecznie sprawdź:

- czy jesteś w ogóle zameldowany?

- czy pracodawca zgłosił właściwy wymiar pracy?

- czy zgłoszono faktyczną kwotę wynagrodzenia?

Jak sprawdzić swoje zameldowanie?

Masz prawo do otrzymania od Twojego pracodawcy kopii zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego (Anmeldung zur Sozialversicherung) już pierwszego dnia pracy. Znajdziesz na niej wymiar czasu pracy i wysokość wynagrodzenia. Poza tym rejonowa kasa chorych (GKK) powinna przygotować na Twoje życzenie wyciąg danych na temat Twojego ubezpieczenia, z którego dowiesz się o okresach składkowych.

Co zrobić, kiedy pracodawca nie zameldował Cię poprawnie?

Jeżeli Twój pracodawca zgłosił zbyt niskie wynagrodzenie powinieneś złożyć wniosek o korektę w GKK. Rejonowa Kasa Chorych może zobowiązać pracodawcę do zmiany zameldowania i nadpłacenia składek nawet do pięciu lat wstecz.

Przedawnione składki na ubezpieczenie emerytalne mogą zostać nadpłacone przez pracodawcę najpóźniej do momentu przejścia na emeryturę pracownika i po złożeniu wniosku w GKK.