Dodatek dla bezrobotnych w Austrii. Pytania i odpowiedzi

Austriacki rząd chcąc pomóc bezrobotnym, wprowadził dodatek w wysokości 450 euro. Jednak ogromna ilość pytań związana z świadczeniem spowodowała szturm na linię telefoniczną AMS-u.

Bezrobotni zarejestrowani w Austrii z niecierpliwością czekają na jednorazowy dodatek. Jednak droga do upragnionego przelewu wcale nie jest prosta. Z powodu wielu niejasności w zeszły piątek rozdzwoniły się wszystkie telefony Austriackiego Urzędu Pracy (AMS). Dodzwonienie się do pracowników graniczyło z cudem. Ci, którym się udało, najczęściej pytali, jak otrzymać dodatek w wysokości 450 euro. Odpowiedź jest prosta - osoby uprawianie do otrzymania bonusu, otrzymają pieniądze automatycznie na konto, nie ma potrzeby składania wniosku. Tu pojawia się kolejne pytanie, kto jest do tego uprawiony? Tylko osoby, które otrzymywały zasiłek dla bezrobotnych (Arbeitslosengeld), zasiłek doraźny (Notstandshilfe) lub zapomogę na przetrwanie trudnej sytuacji (Überbrückungshilfe) przez co najmniej 60 dni między 1 maja a 31 sierpnia 2020 r., są uprawnione do ubiegania się o jednorazowy dodatek dla bezrobotnych.

Uwaga: Okresy, w których otrzymywano zasiłek chorobowy, świadczenie z tytułu doskonalenia zawodowego, częściowe świadczenie emerytalne, częściowe wynagrodzenie, świadczenie z tytułu przekwalifikowania lub wyłącznie zasiłek na utrzymanie, jak i okresy, w których nie wypłacano pieniędzy z powodu zakazu, nie są do tego wliczane. Warto pamiętać, że jednorazowa płatność podlega zajęciu. AMS może wstrzymać całość lub część pieniędzy.

W sumie około 400.000 osób skorzysta z tego jednorazowego dodatku. Rząd przeznaczy na ten cel 180 milionów euro.