Reklama

Jak rodziny skorzystają na austriackim Entlastungspaket?

Entlastungspaket

Nowa tarcza antyinflacyjna Austrii ma pomóc mieszkańcom kraju w radzeniu sobie z wszechobecną drożyzną. Duże wsparcie zyskają rodziny.

Inflacja daje w kość szczególnie gospodarstwom domowym z niskim dochodem. I to im najbardziej ma pomóc Entlastungspaket, na który austriacki rząd przeznaczy w sumie 28 mln euro.

Podwyżka świadczenia rodzinnego

Familienbonus zostanie podniesiony do 2 tys. euro. Ta podwyżka była już w planach, lecz dopiero na 2023 rok. Jednak ze względu na panującą inflację, zostanie wprowadzona jeszcze w tym roku.

Jednorazowa podwyżka Familienbeihilfe

W sierpniu Familienbeihilfe zostanie jednorazowo podniesione o 180 euro i wypłacone wszystkim uprawnionym. Nie trzeba składać żadnego wniosku, by otrzymać pieniądze.

Dodatkowo za jakiś czas ma dojść do waloryzacji świadczenia i dopasowania do inflacji.

Podwyżka Kindermehrbetrag

Kindermehrbetrag zostanie podniesione o 100 euro. To pomoże przede wszystkim rodzinom z niskim dochodem.