Familienbeihilfe w Austrii - wszystko co musisz wiedzieć

Kto może starać się o zasiłek rodzinny? Jaka jest jego wysokość? Jak długo go można otrzymywać? Odpowiadamy i wyjaśniamy.

 

Komu przysługuje świadczenie?

Zasiłek rodzinny Familienbeihilfe przysługuje zarówno obywatelom Austrii jak i obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej.

Warunkiem koniecznym do otrzymania świadczenia jest zameldowanie w Austrii. Dodatkowo dziecko na które składany jest wniosek musi wraz z wnioskodawcą (rodzic) mieszkać pod jednym dachem. Wniosek jest składany w placówce Urzędu Skarbowego odpowiedzialnej za dane miejsce zameldowania. Familienbeihilfe przysługuje na dzieci, które nie ukończyły 18. roku życia.

 

Dziecko skończyło 18 lat, co dalej?

Świadczenie przysługuje również na dzieci, które osiągnęły pełnoletniość jednak tylko wtedy gdy kontynuują one naukę (poprzez praktyki, szkołę, studia itd.).

Familienbeihilfe nie przysługuje na dzieci, które ukończyły 18 lat lecz nie kontynuują swojego kształcenia zawodowego. Dotyczy to również osób zarejestrowanych w AMS jako bezrobotne.

 

Jak długo można otrzymywać zasiłek?

Okres pobierania zasiłku kończy się najpóźniej wraz z ukończeniem przez dziecko 24 roku życia. Jednak po spełnieniu odpowiednich warunków okres ten można przedłużyć o kolejny rok.

Zasiłek można pobierać w okresie między ukończeniem nauki a podjęciem pracy zawodowej, jeśli dziecko na które złożono wniosek nie ukończyło 24 lat.

Warto pamiętać o tym, że na pełnoletnie dzieci uczęszczające na studia zasiłek przysługuje wtedy, gdy planowany czas ukończenia nauki na uczelni wyższej nie zostaje przekroczony i zakończony sukcesem. Finanzamt (pl. Urząd Skarbowy) najczęściej upomina się o odpowiedni dokument potwierdzający ukończenie nauki.

 

Kiedy zasiłek jest wypłacany po 24 roku życia?

Zasiłek przysługuje na osoby studiujące, które przed ukończeniem 24 roku życia odbywały praktyki lub służbę cywilną. Rok dłużej świadczenie jest też wypłacane na studentów/studentki, którym urodziło się dziecko lub dopiero się urodzi. Studenci z stopniem niepełnosprawności przekraczającym 50% również mogą starać się o dodatkowe 12 miesięcy z zasiłkiem.

Po 24 roku życia zasiłek można również otrzymać na studentów, którzy podjęli studia trwające co najmniej 10 semestrów i zrobili to w roku, w którym ukończyli 19 lat i zakończyli naukę w pierwszym możliwym terminie zgodnym z planem studiów.

 

Kiedy obowiązuje górna granica wieku nie obowiązuje?

Dla dzieci trwale niezdolnych do pracy nie obowiązuje górna granica wieku jeśli niezdolność do pracy została stwierdzona przed 21 rokiem życia lub podczas kształcenia zawodowego przed 25 rokiem życia.

 

Ile wynosi miesięcznie wypłacany zasiłek?

Zgodnie z poniższą tabelą stawek, na każde dziecko obowiązuje kwota podstawowa świadczenia, która jest zależna od wieku dziecka.\


 

Wiek dziecka

Wysokość świadczenia

(miesięcznie)

po narodzinach

111,80 euro

od 3 roku życia

119,60 euro

od 10 roku życia

138,80 euro

od 19 roku życia

162 euro

 

Wysokość świadczenia ulega podwyższeniu w przypadku rodzin wielodzietnych. W zależności od ilości dzieci, na które pobierany jest zasiłek, wysokość świadczenia zmienia się następująco:

  • Wzrasta o 6,9 Euro na każde dziecko, jeśli zostało przyznane dla dwójki dzieci,

  • Wzrasta o 17 Euro na każde dziecko, jeśli zostało przyznane dla trójki dzieci,

  • Wzrasta o 26 Euro na każde dziecko, jeśli zostało przyznane dla czwórki dzieci,

  • Wzrasta o 31,4 Euro na każde dziecko, jeśli zostało przyznane dla piątki dzieci,

  • Wzrasta o 35 Euro na każde dziecko, jeśli zostało przyznane dla szóstki dzieci,

  • Wzrasta o 51 Euro na każde dziecko, jeśli zostało przyznane dla co najmniej siedmiorga dzieci.

 

Razem ze świadczeniem Familienbeihilfe bez specjalnego wniosku jest przyznawany tzw. Kinderabsetzbetrag w wysokości 58,40 euro miesięcznie na dziecko. Kinderabsetzbetrag nie jest dodatkiem do świadczenia czy dodatkowym świadczeniem, lecz o wypłatą w formie podatku negatywnego. Warunkiem przyznania Kinderabsetzbetrag jest złożenie wniosku na zasiłek rodzinny.

Dodatkowo co roku na początku września jest wypłacany dodatek szkolny (niem. Schulstartgeld): 100 Euro – na dzieci w wieku 6-15 lat.

 

W jakich przypadkach mamy do czynienia z wyższym zasiłkiem?

Rodzice wnioskujący o zasiłek na dzieci o znacznym stopniu niepełnosprawności otrzymują dodatkowo do kwoty podstawowej (patrz tabela) 152,90 euro miesięcznie. By tak się stało, należy jednak przedłożyć odpowiednie zaświadczenie lekarskie.

 

Jak często jest wypłacane świadczenie?

Zasiłek Familienbeihilfe jest wypłacany co miesiąc.

 

Czy o zasiłek trzeba wnioskować?

Wraz z 1.Maja 2015 roku do życia został powołany projekt „Antraglose Familienbeihilfe” w Austrii. Świeżo upieczeni rodzice nie muszą wypełniać wniosku o zasiłek rodzinny (Familienbeihilfe) jeśli tylko ich dziecko urodzi się w Austrii. W tym wypadku Finanzamt automatycznie sprawdzi na podstawie otrzymanych drogą elektroniczną danych z Urzędu Stanu Cywilnego czy zostały spełnione wszystkie wymogi oraz czy jest w posiadaniu wszystkich potrzebnych informacji umożliwiających automatyczne wypłacenie świadczenia.

Rodzice wraz z otrzymaniem listu z informacją na temat zasiłku otrzymają przelew na odpowiednią sumę.

 

Czy pełnoletnie dzieci mogą sobie dorabiać? Jaki ma to wpływ na zasiłek Familienbeihilfe?

Owszem, dzieci mogą zarabiać jednak ich dochód na przestrzeni roku kalendarzowego nie może przekroczyć granicy 10.000 euro. W przypadku gdy zostanie ona przekroczona, należy zwrócić zasiłek w wysokości odpowiadającej kwocie przewyższającej próg.

 

Więcej na temat zasiłków w Austrii przeczytasz w naszym poradniku:

Zasiłki rodzinne i zwrot podatku (Austria)