Reklama

Wskazówki dla polskich firm w Niemczech na koniec 2020 roku

Koniec roku podatkowego zbliża się wielkimi krokami. Poniżej najciekawsze i najefektywniejsze ze strategii podatkowych, dających przedsiębiorcom możliwość zmniejszenia obciążenia podatkowego za 2020 rok lub wdrożenia oszczędności podatkowych, których efekty można będzie zauważyć w nadchodzącym roku.

Zacznijmy od zmniejszenia zaliczki na podatek. Jeśli pandemia koronawirusa wyraźnie zmniejszyła Twoje przychody, już teraz powinieneś dokładnie przeanalizować bieżący rok i wyliczyć osiągnięty w jego trakcie zysk. Jeżeli okaże się on znacznie niższy niż oczekiwano, możesz wnioskować w urzędzie skarbowym o zmniejszenie wymiaru bieżącej zaliczki na podatek. W przypadku zaliczki na podatek od prowadzenia działalności gospodarczej (niem. Gewerbesteuer) taki wniosek musiał zostać złożony do 15.11.2020. Natomiast o zmniejszenie zaliczki na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych lub podatku od osób prawnych wnioskować można do 10 grudnia 2020.

Zaplanowanie firmowego spotkania świątecznego

Jeśli mimo pandemii koronawirusa chcesz zorganizować spotkanie bożonarodzeniowe, powinieneś zwrócić szczególną uwagę na to, aby jego koszty nie przekroczyły 110 euro w przeliczeniu na uczestnika. Jeśli limit ten zostanie przekroczony, konieczne będzie odprowadzenie podatku od wynagrodzenia oraz nastąpi całkowita utrata możliwości odliczenia kosztów imprezy od podatku. Ważne: Jeśli każdy z pracowników może przyjść na świąteczne spotkanie z osobą towarzyszącą, związane z nią koszty wliczane są do limitu 110 euro przypadającego na danego zatrudnionego. Aby w razie przyszłej kontroli podatku od wynagrodzenia nie być pozbawionym „materiałów dowodowych”, warto przechowywać specjalną listę, na której będzie ostatecznie wykazane, kto uczestniczył w bożonarodzeniowym spotkaniu.

Alternatywy dla premii bożonarodzeniowej

W tym roku zamiast premii bożonarodzeniowej, z której na koncie obdarowanego ostatecznie ląduje maksymalnie 50%, możesz przyznać pracownikom niepodatkowane i nieoskładkowane bonusy. Oto kilka przykładowych możliwości: sprezentowanie pracownikowi smartfona bądź tabletu, przyznanie premii za zaangażowanie w pracę podczas pandemii koronawirusa (do 1500 euro), nieodpłatne przekazanie firmowych wyrobów, wpłacenie premii bożonarodzeniowej na pracowniczy program emerytalny (betriebliche Altersvorsorge).

Płatność kartą w grudniu

Jeśli Twój zysk za 2020 rok okazał się wyższy, niż zakładałeś, i konieczna może się okazać dopłata podatku, jeszcze w 2020 roku powinieneś dokonać zakupu materiałów biurowych oraz towarów do późniejszej sprzedaży. Jeżeli ustalasz zysk za pomocą rachunku nadwyżki wpływów nad wydatkami, zasadniczo możesz odliczyć wszystkie koszty jeszcze w bieżącym roku, o ile dokonasz wydatku do 31 grudnia 2020. Wyjątek: Jeśli z końcem grudnia podczas firmowych zakupów użyjesz karty kredytowej bądź płatniczej, a płatność zostanie zaksięgowana dopiero w styczniu, i tak będzie to można uznać za wydatki operacyjne przedsiębiorstwa, powodujące pomniejszenie zysku.

Powrót do dawnych stawek VAT

Wszystko wskazuje na to, że tymczasowe obowiązywanie niższych stawek VAT nie zostanie przedłużone po 31 grudnia 2020. Warto więc odpowiednio wcześnie zadbać o to, by najpóźniej z dniem 1 stycznia 2021 zaktualizować stawki VAT w księgowości oraz w kasach.

Ostrożnie z prezentami

Przy wręczaniu podarunków klientom czy kontrahentom koniecznie należy zwrócić uwagę na ich cenę. Jeśli bowiem w danym roku prezenty w przeliczeniu na odbiorcę kosztować będą powyżej 35 euro, wydatku tego nie będzie można odliczyć od zysku. Przepadnie także możliwość odliczenia za nie VAT-u. Wyjątek: Limit 35 euro może zostać przekroczony, o ile wręczany prezent będzie służył obdarowanemu wyłącznie do celów służbowych.

Nowa kwota odliczenia na inwestycje

Planujesz firmowe inwestycje na lata 2021–2023? W takim razie być może będziesz mógł skorzystać z kwoty odliczenia inwestycyjnego zgodnie z § 7g ustawy o podatku dochodowym (Einkommensteuergesetz). Urząd skarbowy zezwala na odliczenie od zysku za 2020 rok aż 40% planowanych kosztów inwestycji. Nawet jeśli myślisz, że nie wpisujesz się w ustawowe wytyczne, może się okazać, że będziesz mógł skorzystać z możliwości odliczenia. W rocznej ustawie podatkowej 2020 zapowiadany jest bowiem nowy warunek. Kwota odliczenia inwestycyjnego ma przysługiwać wszystkim przedsiębiorcom, których zysk przed dokonaniem ww. odliczenia nie przekraczał 150 000 euro. Planowane jest również odliczenie 50, a nie tak jak dotychczas 40% nakładów na inwestycję.

Zwolnienie z podatku budowlanego I

Jeśli świadczysz usługi budowlane, powinieneś sprawdzić, czy posiadana przez Ciebie decyzja o zwolnieniu z obowiązku zapłaty podatku (Freistellungsbescheinigung) zachowuje ważność również w kolejnym roku. Jeżeli tak nie jest, odpowiednio wcześnie należy złożyć we właściwym urzędzie skarbowym wniosek o wydanie nowej. Z powodu nadchodzącego okresu urlopowego i trwającej wciąż pandemii koronawirusa trudno oszacować, jak długo będziesz czekać na jej otrzymanie. Z tego względu należy jak najszybciej podjąć właściwe działania.

Zwolnienie z podatku budowlanego II

Jeśli z kolei sam zleciłeś innemu podmiotowi wykonanie usług budowlanych i faktura będzie płatna dopiero w styczniu, powinieneś sprawdzić, czy przedłożona przez wykonawcę decyzja o zwolnieniu z obowiązku zapłaty podatku budowlanego zachowuje swą ważność w 2021 roku. Jeśli nie, poproś firmę budowlaną o przedłożenie aktualnego dokumentu.

Zaliczenie kosztów usług na poczet podatku – aspekt marketingowy

Zgodnie z § 35a ust. 2 i 3 ustawy o podatku dochodowym klienci prywatni mają możliwość zaliczenia na poczet podatku kosztów usług rzemieślniczych, wykonywanych dla nich w obrębie gospodarstwa domowego. Ponieważ możliwość zaliczenia kosztów usług na poczet podatku co roku podlega ponownej weryfikacji, powinieneś wspomnieć o tej korzystnej opcji w swoich ulotkach reklamowych. Dla potencjalnych zleceniodawców może stać się to argumentem, dzięki któremu spośród wielu ofert wybiorą właśnie Twoją!

Partnerem artykułu jest firma Smuda Consulting

 W razie pytań zapraszamy na
www.smuda-consulting.com
lub telefonicznie
0048 / 77 403 24 26