Reklama

Odliczenie kosztów ubrania roboczego w Niemczech

Koszty standardowego ubrania roboczego można odliczyć od podatku. Warto jednak wiedzieć, że nie każdy rodzaj ubrania zostanie zaakceptowany przez urząd skarbowy! Nieważne, czy chodzi o kominiarza, piekarza czy montera. Każda osoba, która do wykonywania swojej pracy potrzebuje specjalnego ubrania, może odliczyć je w ramach kosztów uzyskania przychodu, tym samym pomniejszając należny podatek dochodowy.

Pod pojęciem typowego stroju roboczego urząd skarbowy rozumie ubranie, które można kupić jedynie w specjalistycznych sklepach. Ubranie robocze w Niemczech musi być typowe dla danego zawodu i spełniać funkcję ochronną lub mieć jasno określone służbowe przeznaczenie, wynikające z oznakowania go np. logo firmy czy też z charakteru stroju, wpisującego się w konwencję uniformu. Sprawa staje się trudniejsza, jeśli ubranie nadaje się do noszenia nie tylko w pracy, lecz również poza nią. Fiskus nie zaakceptuje bowiem stroju o charakterze prywatnym w niemieckiej deklaracji podatkowej. W związku z tym urzędnicy bankowi nie mogą przykładowo odliczyć sobie kosztów zakupu garnituru czy kostiumu, nawet jeśli jest to strój obligatoryjnie wymagany przez pracodawcę. Urząd skarbowy niewzruszenie będzie obstawał przy takim stanowisku za każdym razem, gdy ubranie będzie można wykorzystać również na prywatne okazje.

Decyzja często jest uzależniona od pracownika urzędu skarbowego

Niekiedy trudno jest jednoznacznie określić, co może zostać zaakceptowane przez urząd skarbowy, a co nie. Przykładowo przedsiębiorcy pogrzebowi lub księża mogą odliczyć od podatku zakup czarnego garnituru, natomiast nie jest to już możliwe w przypadku osób zajmujących się kompleksowym wsparciem członków rodziny w żałobie. Niektóre z nich połączyły swe siły i złożyły wspólną skargę do Federalnego Trybunału Finansowego.

Rzemieślnicy mają spore szanse na odliczenie od podatku

Większość rzemieślników ma spore szanse na odliczenie od podatku ubrań roboczych uwzględnionych w deklaracji podatkowej, szczególnie jeśli chodzi o odzież ochronną. Również specjalne spodnie robocze mogą „obronić się” przed skarbówką. Zaleca się, by tego rodzaju ubranie zawsze kupować w specjalistycznych sklepach z odzieżą ochronną i roboczą. Mając pokwitowanie z takiego sklepu, zwiększamy swoje perspektywy na osiągnięcie sukcesu. W przypadku wątpliwości zawsze warto dokonać odliczenia kosztów w deklaracji podatkowej. W najgorszym wypadku nie zostanie ono po prostu uznane przez urząd skarbowy. Jeśli pracodawca udostępnia pracownikowi strój służbowy lub dofinansowuje jego zakup, zgodnie z wytycznymi Federalnej Izby Doradców Podatkowych korzyść ta nie podlega opodatkowaniu, o ile odzież tę można jednoznacznie uznać za ubranie robocze. Jeżeli jednak szef oddaje do użytkowania ubranie, które zasadniczo można założyć również w czasie wolnym od pracy, wszystko jest uzależnione od indywidualnej oceny urzędnika. Gdy urząd skarbowy nie uzna danej odzieży za ubranie robocze, musi ona zostać opodatkowana wraz z wynagrodzeniem za pracę jako wymierna korzyść pieniężna. Jeśli jednak fiskus da zielone światło, podatnik może odliczyć nie tylko koszty zakupu odzieży roboczej, lecz również wszelkie wydatki związane z jej naprawą i konserwacją, jak np. konieczna naprawa u krawcowej czy profesjonalne czyszczenie w pralni chemicznej.

Znak rozpoznawczy i funkcja ochronna

Pojęcia ubrania roboczego, stroju służbowego, odzieży roboczej czy nawet odzieży ochronnej często są używane zamiennie. Częściowo rzeczywiście są one synonimami, często jednak odnoszą się one do zupełnie różnych kwestii. Ich wspólnym mianownikiem jest to, iż oznaczają ubranie, noszone przez pracownika w czasie wykonywania pracy. Jakie są jednak różnice pomiędzy poszczególnymi pojęciami?

Ubranie robocze / odzież robocza w Niemczech

Oba sformułowania używane są jako synonimy. Chodzi przy tym o nadrzędne pojęcie dla wszelkiego rodzaju ubrania noszonego z przyczyn zawodowych – od garnituru czy kostiumu w branży finansowo-ubezpieczeniowej aż do spodni roboczych rzemieślnika.

Strój służbowy

Pod tym pojęciem kryją się zarówno mundur policjanta/strażaka, toga sędziego, jak i sutanna księdza. W niektórych obszarach służb publicznych obowiązują określone uniformy lub stroje urzędowe. Określane są one właśnie mianem strojów służbowych. Zaliczają się do nich również ubrania z logo firmy, nawiązujące swym charakterem do uniformu, które często pojawiają się np. w sieciach gastronomicznych.

Odzież ochronna

W niektórych zawodach rzemieślniczych i medycznych w związku z obowiązującymi przepisami BHP konieczne jest noszenie odzieży ochronnej. Zaliczają się do niej m.in. kask budowlany, obuwie ochronne i rękawice robocze, jak również fartuch lekarski czy okulary ochronne chemika. Jak sama nazwa wskazuje, zadaniem odzieży ochronnej jest ochrona pracownika przed szkodliwym wpływem m.in. ciepła, wody czy chemikaliów. Osoby świadomie rezygnujące z jej noszenia dopuszczają się rażącego zaniedbania, ryzykując jednocześnie utratę ochrony ubezpieczeniowej w razie ewentualnego wypadku w pracy.

 

***

Masz pytanie? Zadzwoń lub umów się na spotkanie:

Smuda Consulting

+48 77 403 24 26

Adres:
ul. Opolska 133,
46-081 Dobrzeń Mały

www.smuda-consulting.com

 W razie pytań zapraszamy na
www.smuda-consulting.com
lub telefonicznie
0048 / 77 403 24 26