Reklama
X

Lohnsteuer - Opodatkowanie pracowników w Niemczech

1 stycznia 2015 roku znowelizowane zostaną wytyczne dotyczące podatku od wynagrodzenia (Lohnsteuer). Zmiany są podyktowane aktualną sytuacją prawną, wyrokami sądów oraz zmianami ustaw.

Stąd w dzisiejszym artykule przedstawimy zmiany i ich skutki, dotyczące przede wszystkim podatku od wynagrodzenia i poborów w naturze. Otóż Federalne Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt zmian dotyczących Lohnsteuer-Richtlinien (E-LStÄR), czyli dyrektyw związanych z podatkiem od wynagrodzenia. Planowane zmiany zostały poniekąd wymuszone przez zmieniające się prawo, a co za tym idzie – wyroki sądów oraz ustawy. W związku z tym nowelizacją zostanę objęte:

  • wynagrodzenia
  • ocena świadczeń rzeczowych
  • obliczanie ryczałtowe podatków od wynagrodzenia w szczególnych przypadkach
  • prawo procesowe.

Zapewnienie posiłku (R 3.13 S 1 E-LStÄR)

Pieniądze oraz pobory w naturze są zwolnione z podatku, jeśli zostaną przyznane z państwowej kasy (§3 Nr.13 Einkommensteuergesetz), jako zwrot kosztów podróży, przeprowadzki lub rekompensata za rozłąkę (Trennungsgeld). Nowelizacja zakłada, że przerwy śniadaniowe lub posiłki, które zostaną zapewnione pracownikowi podczas delegacji lub w ramach prowadzenia podwójnego gospodarstwa domowego (Doppelte Haushaltsführung) przez pracodawcę bądź osobę trzecią przez niego do tego upoważnioną, nie podlegają zwolnieniu z opodatkowania w myśl §3 Nr. 13 EStG, czyli ustawy o podatku od wynagrodzenia.

Dodatek przedszkolny (R 3.33. Abs. 3 E-LStÄR)

Zwolnione z podatku obok płacy są też wypłacane przez pracodawcę świadczenia dotyczące zakwaterowania oraz opieki nad nie podlegającymi obowiązkowi szkolnemu dziećmi pracownika (w przedszkolu lub podobnej placówce). Według nowelizacji dodatek przedszkolny (niem. Kindergartenzuschuss) będzie zwolniony z podatku aż do momentu podjęcia nauki przez dziecko. Ponadto wobec różnego progu wieku szkolnego pomiędzy pojedynczymi landami, zmiana ma posłużyć uproszczeniu procesów administracyjnych.

Brak zastosowania 44 euro (R 8.1 Abs. 3 E-LStÄR)

W E-LStÄR administracja finansowa zawarła zapis mówiący o tym, że limit 44 euro nie obowiązuje na świadczenia rzeczowe związane z tzw. Zukunftsicherungsleistungen, czyli świadczeniami mającymi zagwarantować przyszłość pracodawcy. Limit nie jest traktowany jako wynagrodzenie gotówkowe lecz jako wynagrodzenie rzeczowe, gdy pracownik jest ubezpieczony, a pracodawca przejmuje opłacanie składek lub kiedy pracodawca jako ubezpieczony płaci składki, a pracownik jest ubezpieczeniobiorcą.

Samochód służbowy z kierowcą (R 8.1 Abs. 10 E-LStÄR)

Jeśli pojazd mechaniczny zostanie oddany do dyspozycji z kierowcą, zysk pieniężny związany z udostępnieniem kierowcy powinien zostać uwzględniony w wynagrodzeniu. Federalny Trybunał Finansowy (niem. Bundesfinanzhof) szacuje cenę końcową, odejmując od niej powszechnie obowiązujące zniżki. Nowelizacja E-LStÄR zakłada, że zysk o wartości materialnej w przypadku udostępnienia samochodu służbowego wraz z kierowcą może zostać określony na podstawie indywidualnej oceny, zgodnie z §8 art. 2. EStG (Ustawa o powszechnie obowiązujących cenach końcowych za porównywalne świadczenia, realizowane przez osoby trzecie) lub celem uproszczenia nadal przy pomocy procentowych dodatków (R 8.1 Abs. 10 E-LStÄR 2015).

Jubileusze pracowników (R 19.3 Abs. 3 E-LStÄR)

60 euro ma być granicą, do której nie obowiązuje opodatkowanie (wskutek braku wynagrodzenia) prezentów wręczanych przy okazji okrągłych rocznic, podjęcia pracy, zmiany stanowiska lub awansu, a także pożegnania pracownika. To samo dotyczy innych świadczeń rzeczowych związanych z okrągłą rocznicą urodzin pracownika, jeśli tylko po uwzględnieniu wszystkich okoliczności w danym przypadku, przyjęcie świadczenia jest związane z uroczystością zakładową.

Uroczystości zakładowe (R 19.5 Abs. 3 E-LStÄR)

Subwencje pracodawcy dla pracowników w związku z uroczystościami zakładowymi nie podlegają opodatkowaniu, jeśli ich wartość nie przekracza 110 euro na pracownika. Przypomnijmy – Federalny Trybunał Finansowy (BFH) wezwał administrację finansową wyrokiem z 12.12.2012 roku do ponownego obliczenia dopuszczalnej kwoty nie podlegającej opodatkowaniu, na podstawie najnowszych doświadczeń. Dodatkowo orzecznictwo sądowe z maja 2013 roku usystematyzowało koszty, które uwzględnia się przy limicie 110 euro. Projekt nowelizacji przewiduje, że prezenty o całkowitej wartości do 60 euro (do 31.12.2014 obowiązuje stara stawka, czyli 40 euro) mogą zostać uwzględnione w kosztach całkowitych uroczystości zakładowej. Z kolei upominki o wartości przekraczającej 60 euro mogą zostać opodatkowane 25-procentowym ryczałtem, jeśli tylko zostają przyznane z konkretnego powodu, a nie tylko stosownie do okazji, jaką jest w tym wypadku uroczystość zakładowa.

Upominki oraz posiłki służbowe (R 19.6 E-LStÄR)

Do upominków podlegających opodatkowaniu podatkiem od wynagrodzeń należą subwencje rzeczowe o wartości nie przekraczającej 40 euro (np. kwiaty), które zostają wręczone pracownikowi lub jego krewnym przy okazji ważnego osobistego wydarzenia. 1 stycznia 2015 wartość graniczna ma wzrosnąć do 60 euro. Subwencje pieniężne będą nadal opodatkowane oraz będą zobowiązywać do uiszczania odpowiednich składek, nawet w przypadku, gdy wartość subwencji nie przekroczy wspomnianych 60 euro. Podobnie sprawa ma się ze służbowym posiłkiem – wartość graniczna np. dla służbowego obiadu ma również zostać podniesiona z 40 do 60 euro na pracownika.

Przykład:

Podczas inwentaryzacji pracodawca zamawia dla pracowników pizzę, by nie musieli opuszczać miejsca pracy, a sama inwentaryzacja przebiegała w sposób wydajny czasowo. Pracodawca ponosi koszty poczęstunku w wysokości 39 euro na pracownika. Wydatki przeznaczone na zamówioną pizzę nie podlegają opodatkowaniu, gdyż poczęstunek na miejscu pracy leży w interesie firmy, a wartość pizzy nie przekracza 60 euro na pracownika.


W razie pytań zapraszamy na
www.smuda-consulting.com
lub telefonicznie
0048 / 77 403 24 26