Szukaj
Close this search box.
  • Polski
  • Українська

Niemcy: Podatek od usług budowlanych (Bauabzugsteuer)

W przypadku kontroli, urząd skarbowy uwielbia wybierać wpłaty na rzecz zagranicznych przedsiębiorstw, które świadczyły usługi budowlane. Zleceniodawcy grozi w takim wypadku utrata odliczenia od podatku opłat operacyjnych. Kto jednak odprowadził podatek od usług budowlanych nie ma czego się obawiać.

Bardzo często takie firmy zagraniczne okazują się firmami fikcyjnymi, które nie opłacają podatku w Niemczech. Zwrot podatku za opłaty operacyjne na rzecz firm fikcyjnych jest niemożliwy, gdy zleceniodawca nie może powiedzieć urzędowi skarbowemu, kto faktycznie stoi za danym przedsiębiorstwem i pobrał pieniądze. W takim wypadku niemiecki urząd skarbowy wstrzymuje zwrot podatku za opłaty operacyjne zgodnie z  § 160 Kodeksu Podatkowego (AO).

W pewnym przypadku osoba przeprowadzająca kontrolę wstrzymała zwrot podatku za opłaty operacyjne również wtedy, gdy zleceniodawca odjął od rachunku zagranicznego przedsiębiorstwa 15-procentowy podatek od usług budowlanych i odprowadził go do urzędu skarbowego. Kontroler nie zastosował się do § 160 Kodeksu Podatkowego (AO).

Sędziowie Sądu Finansowego Saksonii Dolnej nie zgodzili się z decyzją urzędu skarbowego. Paragraf § 48 ustęp 4 punkt 1 Ustawy o Podatku Dochodowym (EStG) w sposób jednoznaczny wyklucza wstrzymanie zwrotu podatku od opłat operacyjnych w przypadku, gdy przedsiębiorstwo, które wyświadczyło usługi budowlane, okazało się fikcyjne.

W praktyce oznacza to, że przedsiębiorca, który zleca wykonanie usług budowlanych przedsiębiorcy zagranicznemu, musi zwrócić szczególną uwagę na ważność poświadczenia zwolnienia od podatku od usług budowlanych wystawionego przez urząd skarbowy. Jeżeli nie ufasz w pełni prawdziwości poświadczenia lub firma budowlana nie chce go przedstawić, zachowaj podatek od usług budowlanych i odprowadź do urzędu skarbowego. Uratuje Cię to przed wstrzymaniem zwrotu podatku za opłaty operacyjne.