Reklama
X

Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy w Niemczech

Bardzo często zdarza się tak, że z wielu dostępnych pracowników do dyspozycji pracodawcy pozostaje tylko paru. Często powodem jest chorobowe, problem z dojazdem do miejsca pracy, zaplanowany urlop, a w dodatku kolejny pracownik bierze urlop na żądanie. Biuro rozliczeniowe twierdzi, że za te dni pracodawca powinien wypłacić wynagrodzenie. Czy jednak tak naprawdę jest i na jakie kwestie powinien zwrócić uwagę zarówno pracodawca, jak i pracownik w czasie jego nieobecności?

W jakich przypadkach pracownik ma prawo do wynagrodzenia bez wykonywania pracy

Istnieje parę przypadków, kiedy pracownik nie wykonuje pracy, nie jest obecny na swoim stanowisku, mimo to otrzymuje wynagrodzenie. Otóż pracodawca jest zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia mimo nieobecności pracownika w pracy, kiedy ten:

  • pozostaje na zwolnieniu lekarskim
  • ma umówiony termin u lekarza na badanie, którego nie może wykonać poza godzinami pracy
  • z powodów osobistych nie ma możliwości wykonywania pracy, np. kiedy spodziewa się potomstwa, kiedy żona/mąż są ciężko chorzy
  • ma dni wolne w związku wypowiedzeniem.

Wypłata wynagrodzenia należy się pracownikowi również wtedy, gdy z powodu święta całe przedsiębiorstwo nie pracuje, a także kiedy sam pracodawca nie pozwala mu pracować z różnych względów (np. brak materiałów potrzebnych do wykonywania pracy).

Niezdolność do pracy z powodu choroby

Kiedy pracownik jest zatrudniony w przedsiębiorstwie dłużej niż 4 tygodnie i jest chory, pracodawca ma obowiązek wypłacania mu pensji za dni zwolnienia lekarskiego. Kiedy pozostaje on na zwolnieniu na dłuższy okres, otrzymuje wynagrodzenie płacone przez pracodawcę do 6 tygodni. W tym czasie pracodawca może starać się o zwrot części płaconego wynagrodzenia z ubezpieczalni. Po 6 tygodniach wypłacaniem wynagrodzenia zajmuje się odpowiednia dla pracownika ubezpieczalnia. Od płacenia wynagrodzenia w czasie choroby są jednak wyjątki. Pracodawca nie ma tego obowiązku, kiedy chorobowe pracownika jest spowodowane jego nierozsądnym zachowaniem (np. kiedy pracownik po pijanemu miał wypadek, którego konsekwencją jest chorobowe).

Co oznacza osobisty powód

Prawo do płacenia wynagrodzenia można jednak ograniczyć, zapisując w umowie o pracę odpowiedni punkt, w którym pracodawca dokładnie określa, kiedy wypłaca wynagrodzenie w przypadku niemożności podjęcia przez pracownika pracy. Kiedy pracownik nie ma w umowie zawartych żadnych punktów związanych z ograniczeniem tych praw, pracodawca ma obowiązek płacenia w przypadku, gdy pracownik ma wesele, kiedy jego dziecko jest ciężko chore, kiedy ktoś bliski w rodzinie zmarł czy też wtedy, kiedy musi zeznawać w ważnej sprawie sądowej. Jednak jak długo pracodawca jest zobowiązany do płacenia pensji za nieobecność pracowników z powodów osobistych, nie jest ustalone w żadnym prawie. Najczęściej i zgodnie ze zbiorowym układem pracy (nach Tarifvertrag) przysługuje pracownikowi w przypadku śmierci bliskiej osoby jeden dzień wolny, a w przypadku narodzin dziecka – dwa dni wolnego, za które pracodawca ma obowiązek płacić. Może się zdarzyć tak, że w umowie jest odpowiedni zapis i dzień wolny w takich przypadkach nie przysługuje. W przypadku choroby dziecka istnieje jednak możliwość pójścia na urlop bezpłatny. Kiedy dziecko nie jest starsze niż 12 lat, przysługuje pracownikowi od jego ubezpieczalni 10 dni chorobowego w roku na dziecko. Często zdarza się również tak, że pracownik otrzymuje wypowiedzenie i w trakcie jego trwania pracodawca już nie chce, aby wykonywał on pracę. Jednak do momentu zakończenia pracy pracodawca musi płacić wynagrodzenie. W przypadku kiedy pracodawca nie ma materiałów potrzebnych do wykonywania pracy, co wiąże się z tym, że pracownik jest ograniczony i nie może wykonywać swoich zadań, również przysługuje mu za te dni wolne, niezależne od niego – pensja w pełnym wymiarze.

Jak wygląda wypłata wynagrodzenia w przypadku świąt

Wypłata wynagrodzenia przysługuje tylko za dni ustawowo wolne od pracy, a są to dni często wyznaczone różnie w określonych landach. Ważne jest to, w jakim kraju znajduje się przedsiębiorstwo. Takie dni jak Wigilia, sylwester czy Poniedziałek Wielkanocny nie są świętami prawnie ustalonymi. Jeżeli w określonej firmie się w tych dniach nie pracuje, to pracodawca nie ma obowiązku za ten dzień wypłacać wynagrodzenia pomimo nieobecności. Nie są to dni ustawowo wolne od pracy. Jako dzień płatny określa się dzień, kiedy nie wykonuje się pracy z powodu święta. Kiedy święto przypada na dzień, w którym całe przedsiębiorstwo ogólnie nigdy nie pracuje, pracodawca nie ma obowiązku płacić za ten dzień. W prawie uregulowane jest jednak to, że kiedy pracownik z nieokreślonych i nieusprawiedliwionych powodów nie podejmuje pracy po lub przed dniem ustawowo wolnym od pracy, może nie otrzymać wynagrodzenia. Poza tym trzeba pamiętać, że zatrudniając się w firmie niemieckiej, należy zapoznać się z uregulowaniami dotyczącymi wypłaty świadczenia za czas nieobecności w pracy. Choć jest to zależne od licznych  czynników, wiele zależy od uregulowań oraz zapisów w umowie. Ważne też jest to, aby zwrócić uwagę na to, w jakim landzie znajduje się przedsiębiorstwo i kiedy w określonych landach przypadają święta.


W razie pytań zapraszamy na
www.smuda-consulting.com
lub telefonicznie
0048 / 77 403 24 26