Reklama
X

Podstawowe informacje o dyżurach (Niemcy)

Przy ustalaniu planu dyżurów swoich pracowników, będąc pracodawcą, należy mieć na uwadze liczne uwarunkowania prawne. Nie można zapominać też o zbiorowych układach pracy (Tarifverträge) oraz o specjalnych regulacjach, które w pojedynczych przypadkach mogą mieć wpływ na wytyczne dotyczące czasu pracy.

Jednak Jugendschutz, czyli ochrona młodzieży oraz ochrona przyszłych i tych już karmiących matek pozostają nienaruszone. Pytanie brzmi: jak sprawdzić, czy plan dyżurów odpowiada wymogom prawa? Nic prostszego, wystarczy zapoznać się z poniższymi wskazówkami i potraktować je jako swego rodzaju przewodnik. Po jego lekturze pracodawca na pewno będzie w stanie ocenić, czy godziny pracy aby na pewno zostały dobrze zaplanowane.

1. Pracownicy mogą pracować maksymalnie 10 godzin dziennie.

Zgodnie z federalną ustawą o ochronie pracowników (ArbSchG), maksymalny czas pracy to 8 godzin dziennie. Może on zostać wydłużony, jeśli w ciągu kolejnych 6 kalendarzowych miesięcy lub 24 tygodni średni czas pracy nie przekroczy 8 godzin na dzień roboczy. Ponadto pracodawca musi być świadomy, iż przedłużenie czasu pracy powinno odbywać się tylko i wyłącznie za pisemną zgodą pracownika.

2. W planie dyżurów zostały uwzględnione wystarczająco długie przerwy bądź okienka.

Przy czasie pracy wynoszącym od 6 do 9 godzin dziennie pracownicy muszą mieć zagwarantowane 30 minut przerwy. Jeśli czas pracy przekracza wspomniane 9 godzin, pracownikowi przysługuje minimum 45 minut przerwy. Ta może zostać podzielona na piętnastominutowe odcinki.

Nie należy zapominać o tym, że pracownicy nie mogą pracować dłużej niż 6 godzin bez jakiejkolwiek przerwy. Nawet jeśli będzie to ich dobrowolna decyzja – prawo tego zabrania. Czas trwania przerwy należy z góry zaplanować. Można również wyznaczyć tzw. okienka, czyli wyznaczone godziny, podczas których pracownik będzie mógł udać się na przerwę. Owa przerwa nie może być zaplanowana na samym początku lub na końcu dyżuru, gdyż w świetle prawa czas pracy powinien być przeplatany odpoczynkiem, czyli właśnie przerwą.

Wyjątkiem są osoby poniżej 18. roku życia. Przy pracy w wymiarze od 4,5 do 6 godzin przysługuje im 30 minut, a przy przekroczeniu progu 6 godzin pracy – 60 minut przerwy. Ponadto młodzież może udać się na przerwę najwcześniej godzinę po rozpoczęciu i nie później niż godzinę przed zakończeniem pracy.

3. Dyżur jest oddzielony od kolejnego minimum 10-godzinnym czasem wolnym od pracy.

Jeśli chodzi o pielęgniarstwo lub opiekę, ustawowy czas wolny pracy wynoszący 11 godzin pomiędzy dwoma kolejnymi dyżurami może zostać skrócony o godzinę, jeśli w ciągu czterech kolejnych tygodni owo skrócenie zostanie wyrównane 12-godzinnym czasem wolnym.

4. Pracownicy nocnej zmiany nie pracują dłużej niż 10 godzin.

Z zasady czas pracy nie może przekraczać na nocnej zmianie 8 godzin. Może on jednak zostać wydłużony w pojedynczych przypadkach nawet do 10 godzin, pod warunkiem, że w danym miesiącu kalendarzowym lub w ciągu kolejnych 4 tygodni średni czas pracy nie przekroczy 8 godzin dziennie.

5. Młodzież w wieku poniżej 18 lat może pracować maksymalnie 8 godzin dziennie, rozpoczynając nie wcześniej niż o 6 rano, a kończąc nie później niż o 20.

Jeśli jednak w danym dniu lub dniach czas pracy jest krótszy niż 8 godzin, w pozostałych dniach tygodnia młodzi ludzie mogą pracować do 8,5 godziny dziennie.

6. Młodzież poniżej 18. roku życia nie pracuje więcej niż 40 godzin tygodniowo rozdzielonych na 5 dni tygodnia.

Młodzi pracownicy firmy mogą pracować maksymalnie przez 5 dni w tygodniu. Oba dni wolne od pracy powinny następować kolejno po sobie (np. sobota, niedziela).

7. Młodociani mają co najmniej dwie wolne od pracy soboty i niedziele w danym miesiącu.

Nawet jeśli młodociani pracownicy zechcą pracować w sobotę lub niedzielę, muszą w ciągu tygodnia otrzymać za to wolne.

8. Młodzież w wieku poniżej 18 lat nie pracuje po godzinie 14 oraz w dni ustawowo wolne od pracy.

Będąc zatrudnionym w branży pielęgniarstwa czy opieki nad chorymi, młodzi mogą co prawda pracować w dni ustawowo wolne od pracy, lecz z wyjątkiem 25 grudnia, 1 stycznia, 1 dnia świąt wielkanocnych, a także 1 maja. Jeśli młodzian będzie pracować w dzień ustawowo wolny od pracy, który przypadnie na dzień roboczy, musi on zostać oddelegowany na urlop jeszcze w tym samym bądź w następnym tygodniu.

9. Przyszłe bądź już karmiące matki nie pracują w nocy w godzinach od 20 do 6 rano.

Jako nadliczbowa jest rozumiana każda praca, która:

  • jest wykonywana przez kobietę w wieku poniżej 18 lat, w wymiarze powyżej 8 godzin dziennie lub 40 godzin tygodniowo;
  • jest wykonywana przez pozostałe kobiety w wymiarze 8,5 godzin dziennie lub 45 godzin tygodniowo.

Dodatkowo należy pamiętać o tym, iż tylko matki będące w pierwszych miesiącach ciąży mogą pracować od 20 do 6 rano.

10. Przyszłe matki pracujące w niedziele i święta mają w następującym tygodniu jeden dzień wolnego dodatkowo.

Przyszłe matki lub kobiety karmiące piersią mogą pracować przy opiece nad osobami starszymi, w niedziele i święta, jeśli zagwarantuje im się w każdym tygodniu przynajmniej jeden raz 24-godzinny czas wolny od pracy, poprzedzony nocnym spoczynkiem.


W razie pytań zapraszamy na
www.smuda-consulting.com
lub telefonicznie
0048 / 77 403 24 26