Reklama
X

Pozorna działalność gospodarcza - jak uniknąć tego ryzyka? (Niemcy)

W ostatnich miesiącach można zauważyć, że na rynku niemieckim szczególnie w budownictwie coraz częściej organy kontrolne sprawdzają, czy firmy podwykonawcze zakwalifikować można jako „Scheinselbständige Mitarbeiter”, a szczególnie kontrolowane są firmy jednoosobowe. Bardzo dużo takich firm zostało w Niemczech założonych przez mieszkańców województwa opolskiego, dlatego jest to również ogromny problem dla nich samych.

Na to, że sprawa „pozornej działalności gospodarczej” stała się priorytetowa dla organów kontrolnych, mają wpływ dwie kwestie. Z jednej strony władze nie chcą dopuścić, aby pracodawcy masowo „przekształcali” swoich pracowników w jednoosobowe firmy i mogli tym samym pominąć całą gamę praw pracowniczych, a drugim bardzo ważnym punktem jest to, że im więcej pracowników pracuje „na rachunek”, tym mniej pieniędzy wpływa do kas socjalnych. To, jak wiemy, w żadnym państwie nie jest mile widziane.Zlecając przedsiębiorcy szukanie nowych klientów i płacąc mu za to prowizje lub zawierając umowę o świadczenie usług z przedsiębiorcą samodzielnym, jako podwykonawcą, każdorazowo należy wykluczyć, czy nie chodzi o przedsiębiorcę pozornie prowadzącego działalność gospodarczą.

Prawny punkt widzenia

W przeciwnym razie i w sytuacji, gdy Niemiecki Federalny Zakład Ubezpieczeń Emerytalno-Rentowych (Deutsche Rentenversicherung Bund – DRVB) podczas kontroli stwierdzi, że domniemany przedsiębiorca samodzielny występuje w roli pracobiorcy (przesłanką do tego jest np. posiadanie tylko jednego zleceniodawcy lub brak wolności w podejmowaniu decyzji) istnieje ryzyko poniesienia wysokich dopłat ze strony zleceniodawcy, ponieważ z prawnego punktu widzenia zachodzi stosunek pracy zależnej, tzn. pozorny przedsiębiorca to faktycznie pracownik, za którego pracodawca ma obowiązek odprowadzać podatek oraz składki na ubezpieczenia społeczne (zdrowotne, pielęgnacyjne, emerytalne oraz na wypadek bezrobocia). Są to oczywiście nie tylko składki socjalne pracownika, ale również te ze strony pracodawcy. Również podatek VAT musi być odpowiednio dopasowany, a podatek dochodowy – jeśli uznany za pracownika podwykonawca do tej pory go przed Finanzamtem nie rozliczył – otrzymuje zleceniodawca jako „nagrodę”.

Ostatnia deska ratunku – stwierdzenie statusu partnera

Jednak jest jedna możliwość, jak sprawdzić, czy nowy partner biznesowy jest samodzielnym przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą czy jedynie pracobiorcą. Magiczne słowo w takiej sytuacji to stwierdzenie statusu partnera. Z wnioskiem o wyjaśnienie statusu można zwrócić się do organu właściwego dla tego postępowania,czyli do Niemieckiego Federalnego Zakładu Ubezpieczeń Emerytalno-Rentowych.

Postępowanie wyjaśniające warto rozpocząć przed zawarciem umowy z podwykonawcą, ponieważ jedynie ustalenie statusu zapobiegnie późniejszym wysokim dopłatom i tym samym zaoszczędzi wielu kłopotów w przyszłości.

Jak rozpoznać pozorną działalność gospodarczą?

Niemiecki Federalny Zakład Ubezpieczeń Emerytalno-Rentowych nieustannie stwierdza przy kolejnych kontrolach, że przedsiębiorcy zatrudniają podwykonawców, którzy zazwyczaj tylko pozornie prowadzą działalność gospodarczą. W takiej sytuacji pracodawca musi zapłacić zaległe składki na ubezpieczenie społeczne. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż obowiązek uiszczania składek powstajez chwilą podjęcia pozornej działalności, natomiast roszczenie o zapłatę składek przedawnia się po4 latach, a przy działaniu umyślnym lub w sposób rażąco niedbały – dopiero po 30 latach.Dlatego też zatrudniając podwykonawcę, za każdym razem należy sprawdzić, czy w rzeczywistości jest on zarejestrowany jako przedsiębiorca samodzielny.

Klasyczne wskazówki na istnienie pozornej działalności gospodarczej to:

  • działalność przede wszystkim dla jednego zleceniodawcy
  • brak ryzyka przedsiębiorczego
  • podporządkowanie pracownicze w zakresie miejsca, czasu i zakresu czynności
  • normowany czas pracy.

W razie wątpliwości, czy konkretna osoba spełnia przesłanki właściwe dla przedsiębiorcy prowadzącego własną działalność, i w celu uniknięcia ponoszenia wysokich kosztów, należy zawnioskować o wyjaśnienie statusu partnera.

Ważna wskazówka:Wniosek o stwierdzenie statusu partnera należy złożyć najpóźniej w ciągu miesiąca od nawiązania stosunków handlowych. Można go jednak złożyć jedynie do momentu, dopóki nie zostało wszczęte postępowanie przeciwko zleceniodawcy z urzędu. Formularze wniosku o ustalenie statusu można pobrać ze strony internetowej www.deutsche-rentenversicherung.de.

Pamiętajmy – nie tylko z powodu strachu przed kontrolą: jeśli decydujemy się na założenie swojej firmy w Niemczech, powinniśmy to potraktować bardzo poważnie. Bardzo poważnie, to znaczy nie tylko widzieć, że możemy zarabiać więcej niż jako pracownik, ale również to, że bierzemy na siebie dużą odpowiedzialność. Od momentu założenia firmy musimy bowiem sami zadbać o to, aby mieć własne narzędzia, umieć oszacować koszty swojej pracy lub o tym, że nikt od tego momentu nie będzie myślał np. o naszym ubezpieczeniu zdrowotnym, które od początku stycznia 2009 roku jest w Niemczech obowiązkowe!


W razie pytań zapraszamy na
www.smuda-consulting.com
lub telefonicznie
0048 / 77 403 24 26