X

Niemcy: Możliwe podwójne obywatelstwo

Dla dzieci obcokrajowców które urodziły się z Niemczech zostanie zniesiony obowiązek wyboru obywatelstwa. Dotychczas do 23. roku życia takowe osoby musiały zdecydować się na jeden kraj, teraz ma się to zmienić.

Rząd przyjął zmiany dotyczące obywatelstwa już 3. lipca 2014 roku, a od 20. grudnia mają one moc prawną. W myśl nowych przepisów, dzieci obcokrajowców które urodziły się z Niemczech nie będą dłużej musiały się ustosunkowywać do wyboru obywatelstwa. Dotychczas przepis ten dotyczył wszystkich pociech urodzonych w Niemczech których rodzice nie byli obywatelami Niemiec.

W myśl nowego prawa, zwolniona z obowiązku wyboru obywatelstwa będzie każda osoba która dorastała w Niemczech i wraz z ukończeniem 21. roku życia przebywała na terenie kraju przez minimum 8 lat. To samo dotyczy wszystkich tych którzy przynajmniej przez 6 lat uczęszczali do niemieckich szkół oraz osób które uzyskały w Niemczech wykształcenie zawodowe (Berufsausbildung) lub ukończyły szkołę (Schulabschluss).

Urząd odpowiedzialny za rozpatrywanie wniosków (Bundesverwaltungsamt) może nawet przed ukończeniem 21. roku życia przyznać danej osobie obywatelstwo, jeśli ta złoży takowy wniosek. Wraz z przekroczeniem progu wiekowego, automatycznie rozpoczyna się proces przyznawania obywatelstwa – jeśli urząd jest w posiadaniu odpowiednich informacji, dana osoba nie będzie musiała przedkładać dodatkowych dokumentów. W pozostałych przypadkach trzeba będzie udowodnić swój pobyt na terenie Niemiec na podstawie wyżej wymienionych kryteriów.