Reklama
Reklama

Pendlerpauschale w Niemczech

Pendlerpauschale w Niemczech

Osoby dojeżdżające do pracy w Niemczech, mają prawo do tzw. Pendlerpauschale czyli do dodatku za dojazd do pracy.

Co to Pendlerpauschale?

Prawo do Pendlerpauschale mają podatnicy, którzy dojeżdżają w Niemczech do pracy. Jest to stawka ryczałtowa, która zmniejsza wysokość zobligowanego do opodatkowania dochodu. Zatrudnieni mają aktualnie prawo do odliczenia 0,30 euro za przejechany kilometr, niezależnie od tego, z jakiego środku transportu korzystają.

Kto ma prawo do Pendlerpauschle?

Osoby pracujące i prowadzące działalność w Niemczech mają niezależnie od środku transportu prawo do Pendlerpauschale.

Jak obliczane jest Pendlerpauschale?

By obliczyć Pendlerpauschale należy pomnożyć liczbę dni pracy w roku kalendarzowym z ilością kilometrów, która odpowiada dojazdowi z domu do pracy. Wynik należy ponownie pomnożyć razy 0,30 euro. Końcowy wynik przedstawia kwotę, którą podatnik będzie mógł ująć w rozliczeniu podatkowym. W latach 2021-2023 Pendlerpauschale od 21 km wzrośnie do 0,35 euro za kilometr, a w latach 2024-2026 do 0,38 euro.

Pendlerpauschale może być obliczane tylko za dni, w których pracownik rzeczywiście zjawił się w miejscu pracy. Górna granica kwoty wynosi rocznie 4500 euro. Trasa może być wliczana do Pendlerpauschale raz dziennie, nawet gdy zatrudniony przejechał ją kilka razy. Finanzamt akceptuje w roku średnio Pendlerpauschale za 220-230 dojazdów przy pięciodniowym tygodniu pracy i 260-280 przejazdów w sześciodniowym tygodniu pracy.

Czym jest „maßgebliche Wohnung”?

Jako maßgebliche Wohnung określa się miejsce rozpoczęcia jazdy do miejsca pracy, miejsce stanowiące punkt centralny interesów życiowych. Jest to miejsce zamieszkania, w którym pracownik przebywa większą część czasu.

Ile tras dziennie można wliczyć do Pendlerpauschale?

Za każdy dzień pracy zatrudniony może obliczyć jedną trasę. Nawet jeśli wraca do domu np. na obiad.

Co oznacza tzw. zasada nakrótszej trasy (niem. Regel der kürzesten Straßenverbindung)?

Regel der kürzesten Straßenverbindung, czyli w dosłownym tłumaczeniu zasada najkrótszego połączenia to najkrótsza trasa z miejsca zamieszkania do miejsca pracy, którą Finanzamt uwzględnia przy Pendlerpauschale. Pracownik może jednak podać dłuższą trasę, jeśli udowodniono, że przejazd nią, zapewnia zasadniczo bardziej punktualny przyjazd do pracy, a zatrudniony korzysta z niej regularnie.  

Za dojazd jakimi środkami transportu wypłacane jest Pendlerpauschale?

Pracownik może zawnioskować o Pendlerpauschale niezależnie od tego czym jedzie do pracy. Jednymi wyjątkami są taksówki i samoloty. Oznacza to, że pracownicy, którzy chcą otrzymać Pendlerpauschale, mogą korzystać z publicznych środków transportu, roweru, skutera, motocykla, łódki, a nawet mogą chodzić do pracy pieszo. Można korzystać także z usługi Park and Ride. Zatrudniony musi podać, którym środkiem transportu, i jaką trasą dostaje się do pracy. W przypadku lotów obliczane są rzeczywiste koszty podróży. Osoby dojeżdżające do pracy własnym samochodem, otrzymają pełny ryczałt za użytkowanie własnego samochodu (Kilometerpauschale), bez obowiązującej górnej granicy 4500 euro.

Jak obliczane są koszty dojazdu?

Koszty dojazdu do pracy są częścią wydatków zawodowych czyli Berufsausgaben, które można odliczyć od podatku. Za każdy przejechany kilometr najprostszej drogi do pracy zatrudniony ma prawo odliczyć od podatku 0,30 euro. Przy 220 dniach roboczych, w których zatrudniony dojeżdża 16 km do pracy, może odliczyć na koniec roku ponad 1 tys. euro od podatku.

Przykład:

220 dni roboczych x 16 km x 0,3 euro =1056 euro.

Jak ująć Pendlerpauschale w deklaracji podatkowej?

Informacje o wydatkach za dojazd do pracy należy podać w załączniku N deklaracji podatkowej.

Jak obliczyć Pendlerpauschale, jeśli dojeżdżamy do pracy w kilka osób jednym samochodem?

W przypadku wspólnego dojazdu do pracy, każdy z pasażerów ma prawo do odliczenia od podatku równej części sumy Pendlerpauschale. Jednak dodatkowe kilometry przejechane, by odebrać jednego z pasażerów, nie mogą zostać wliczone.