Reklama
Reklama

Niemcy: Czy opłaca się wypłacić nadgodziny?

Nadgodziny w Niemczech

Co zrobić z nazbieranymi godzinami na koncie czasu pracy? Czy lepiej wykorzystać je na urlop, czy warto może jednak wypłacić pieniądze?

Wiele umów o pracę reguluje sprawy związane z nadgodzinami i nazbieranym czasem na koncie czasu pracy. Klauzule, w których nieokreślona wysokość nadgodzin jest automatycznie wliczana do wynagrodzenia, są jednak niezgodne z prawem. Taka regulacja jest dozwolona tylko, gdy liczba możliwych do wykonania nadgodzin jest ograniczona.

Brak zapisu o nadgodzinach w umowie o pracę. Co przysługuje: wypłata czy czas wolny?

Jeśli w umowie o pracę nie ma żadnej informacji o wyrównaniu czasu pracy za wykonane nadgodziny w formie czasu wolnego lub o tym, że mała liczba nadgodzin jest wliczona do wynagrodzenia, pracownik ma spore szanse na otrzymanie kwoty za dodatkowe godziny.

Obowiązuje to przynajmniej wtedy, gdy osoba pracuje na stanowisku słabo płatnym lub na stanowisku, które nie jest kierownicze.

Prezesi, prawnicy czy lekarze nie mają prawa do wypłacenia nadgodzin, ani osoby, których granica wymiaru składki w kasie chorych przekracza w 2020 roku w starych krajach związkowych 82.800 euro rocznie, a w nowych landach 77.400 euro rocznie.

Jeśli pracownika nie dotyczy żaden z tych wyjątków, może otrzymać dodatkowe pieniądze za nadgodziny. Zwłaszcza jeśli w branży panuje taki zwyczaj.

Ile można otrzymać za nadgodzinę?

Trudno to określić. Zależy to od stawki godzinowej pracownika.

Czy nadgodziny są w Niemczech opodatkowane?

Nadgodziny są częścią pensji za wykonaną pracę i są z tego powodu opodatkowane, tak samo jak reszta wynagrodzenia. W zależności od wysokości pensji należy uważać, czy wypłata nadgodzin nie zwiększy znacznie wysokości podatku. Taka sytuacja ma miejsce, gdy pracownik zarabia wysokie kwoty, przez co musi opłacać wysokie podatki. W najgorszej sytuacji po wypłaceniu nadgodzin pracownikowi może zostać mniej, niż wynosi jego standardowe wynagrodzenie netto.

W takiej sytuacji warto wykorzystać nadgodziny na dodatkowy czas wolny. Pracodawca nie jest jednak zobowiązany do udzielenia zgody na to rozwiązanie.

Czy muszę wykonywać nadgodziny?

Nie. Pracodawca nie może zmusić pracownika do wykonywania nadgodzin.

Nieco inaczej wygląda sytuacja, jeśli pracownik zgodził się w umowie o pracę lub zbiorowym układzie o pracę na nadgodziny, jeśli jest to wymagane. Prawo pracy przewiduje w ciągu tygodnia wykonywanie maksymalnie 48 h tygodniowo.

Niezależnie od umowy o pracę obowiązuje wyjątek: sytuacja awaryjna, przerwa w dostawie prądu lub klęska żywiołowa. W takim przypadku pracownicy muszą wykonać dodatkowe godziny.

Czy pracodawca musi mi wypłacić nadgodziny po zakończeniu stosunku pracy?

Nawet jeśli stosunek pracy został zakończony, pracodawcy muszą wypłacić wykonane nadgodziny niezależnie od tego, kto wypowiedział umowę.

Jeśli umowa o pracę przewiduje wyrównanie czasu pracy, pracownik może skorzystać z tej formy po wypowiedzeniu umowy. Jednak tylko, gdy pozostały czas w firmie wystarczy na wykorzystanie nadgodzin na czas wolny. Jeśli nie, pracownik może poprosić o wypłacenie pieniędzy. Pracodawca nie musi się jednak na to zgodzić.

Kiedy przepadają nadgodziny w Niemczech?

Zasadniczo nazbierane na koncie czasu pracy nadgodziny przepadają po 3 latach. Mogą obowiązywać jednak inne regulacje zawarte w umowie. Muszą one być ważne jednak przynajmniej przez 3 miesiące.