Ile zarabiają pracownicy opieki w Niemczech?

Pracownicy opieki w Niemczech

W dobie koronawirusa nasila się dyskusja odnośnie warunków pracy oraz zarobków pielęgniarzy i pielęgniarek.

Ile zarabiają pielęgniarki i pielęgniarze w Niemczech?

Ogółem pensja pielęgniarek i pielęgniarzy wzrosła od 2012 do 2019 r. o 19,9%. Jednak należy podkreślić, że w 2012 r. płace startowały z bardzo niskiego poziomu. Obecnie według Federalnego Urzędu Pracy (BA), przeciętne zarobki wykwalifikowanego personelu pielęgniarskiego wynoszą 3500 euro, wykwalifikowanego personelu pielęgniarskiego na intensywnej terapii 3978 euro brutto, ale może również wynieść ponad 4500 euro. Ponadto do tego dochodzą dodatki za nocne bądź rotacyjne godziny pracy.

Lepsze zarobki są związane z faktem, że w klinikach i szpitalach znaczenie częściej wynagrodzenie wypłacane jest zgodnie ze zbiorowymi układami pracy niż w domach opieki dla osób starszych lub ambulatoryjnych usługach pielęgniarskich.

Ile zarabiają opiekunowie osób starszych w Niemczech?

Według zrzeszenia pracodawców z branży opieki (Arbeitgeberverband Pflege AGVP) wypłaty pracowników pomocniczych i wykwalifikowanych w opiece nad osobami starszymi wzrosły o ponad 27%. Należy jednak zaznaczyć, że według związku zawodowego Ver.di w tej branży potrzeba nadrobienia była bardzo wysoka. Obecnie według AGVP 75% wykwalifikowanego personelu w opiece nad starszymi zarabia ponad 3000 euro brutto miesięcznie. Federalny Urząd Pracy (BA) określił średni dochód dla pracowników w opiece nad osobami starszymi na 3032 euro. Wykwalifikowany personel w innych zawodach np. w rzemiośle zarabia według BA 3052 euro. Dane pochodzą z tzw. atlasu wynagrodzeń federalnego urzędu pracy z 2019 r.

Wynagrodzenia w branży opieki nad starszymi mogą się różnić w zależności od regionu, landu, miasta, bądź gminy. Tak w Badenii-Wirtembergii średnie wynagrodzenie dla wykwalifikowanego personelu w opiece nad osobami starszymi wynosi 3326 i jest najwyższym wynagrodzeniem w Niemczech. Natomiast najniższe otrzymują pracownicy w Saksonii-Anhalt – 2532 euro. W Berlinie personel otrzymuje 3024 euro, w Monachium 3326 euro, a w Dreźnie 2559 euro.

W przypadku pracowników pomocniczych niemających świadectwa kwalifikacji zawodowych średnie wynagrodzenie wynosi 2146 euro brutto miesięcznie. Jednak tu też są różnice w wysokości wypłaty w zależności od regionu. Tak w Nadrenii Północnej-Westfalii pracownicy pomocniczy w opiece nad osobami starszymi otrzymują 2412 euro, w Saksonii 1903 euro, w Essen 2585 euro, a w Lipsku 18882 euro. Ponadto mężczyźni zarabiają średnio więcej niż kobiety.

Branżowa płaca minimalna

Dla asystentów pielęgniarskich (Pflegehilfskraft) obowiązuje branżowa płaca minimalna, która wynosi 11,60 euro brutto na godzinę na zachodzie kraju i 11,20 euro na wschodzie. Jest to więcej niż minimalna stawka dla pozostałych branż, która wynosi 9,50 euro. Zatem według danych AGVP niewykwalifikowany asystent pielęgniarski zarabia często więcej, niż trzyletni wykwalifikowany specjalista, np. z branży hotelarskiej i restauracyjnej. Szczególnie we wschodnich landach wprowadzenie stawki minimalnej dla pracowników opieki przyczyniło się do znacznego wzrostu wynagrodzeń o ponad 50% w ostatnich 10 latach.

Od września 2021 r. wzrośnie stawka minimalna dla pracowników pomocniczych w opiece do 12 euro. Natomiast tzw. wykwalifikowani asystenci pielęgniarscy z co najmniej rocznym stażem powinni otrzymać 12,50 euro brutto. Zatem dla pracujących w pełnym wymiarze godzin jest to 2200 euro brutto miesięcznie. Dla wykwalifikowanego personelu z trzyletnim stażem po raz pierwszy zostanie wprowadzona stawka minimalna – 15 euro na godzinę. Dzięki temu pracownicy będą mogli zarobić 2700 euro brutto miesięcznie. Z reguły najlepiej opłacane są te pielęgniarki, które otrzymują wynagrodzenie zgodnie z odpowiednią taryfą płac w służbie publicznej. Są one w równej mierze dla opieki pielęgniarskiej nad osobami starszymi i chorymi.

Wzrost stawki minimalnej

Związek zawodowy Ver.di podpisał ostatnio z konfederacją pracodawców w branży Opieki (BVAP) nowy zbiorowy układ pracy. Dzięki temu stawka minimalna dla asystentów pielęgniarskich ma wzrosnąć do połowy 2023 r. do 14,40 euro, a dla personelu wykwalifikowanego do 18,75 euro. Związek walczy o to, aby ten układ zbiorowy został uznany przez rząd federalny za powszechnie obowiązujący. Wtedy wszyscy prowadzący domy opieki musieliby się do niego stosować. Jednakże w branży istnieje ogromny sprzeciw wobec takiego rozwiązania.

W 2020 r. pracownicy w sektorze opieki nad osobami starszymi otrzymali dodatkowo tzw. premię koronawirusową w wysokości 1500 euro, która była wolna od podatku i składek na ubezpieczenie społeczne. W szpitalach taki bonus był wypłacony tylko dla "szczególnie obciążonych" pracowników, a więc, według związku zawodowego Ver.di, tylko dla mniejszości personelu pielęgniarskiego. Wywołało to złość wśród pracowników.