Ile bonusu koronawirusowego otrzymają osoby pracujące w Niemczech?

corona-bonus

W czasie pandemii wielu pracodawców zdecydowało się wypłacić swoim pracownikom premię koronawirusową. Kto i na jaką kwotę może liczyć?

Jeszcze do 31 marca osoby pracujące w Niemczech mogą otrzymać od pracodawcy Corona-Bonus o wysokości maksymalnie 1500 euro. I to bez obowiązku opodatkowania. Wymogiem jest jednak, by pieniądze te pomogły złagodzić dodatkowy nakład pracy wywołany kryzysem koronawirusowem i by kwota została wypłacona dodatkowo do wynagrodzenia. Na bonus koronawirusowy mogą liczyć także osoby pracujące w formie Minijob.

Administracja publiczna krajów związkowych

Osoby zatrudnione w administracji publicznej landów otrzymają Corona-Bonus o wysokości 1300 euro najpóźniej do marca. Taką decyzję podjęły związki zawodowe i pracodawcy.

Premię otrzymają osoby zatrudnione na podstawie zbiorowego układu pracy przykładowo w organach kraju związkowego, szpitalach uniwersyteckich, szkołach, placówkach Kita, na policji, w straży, służbie drogowej, przedsiębiorstwach leśnych i zajmujących się wywozem odpadów. Uczniowie, praktykanci i pracujący studenci otrzymają 650 euro bonusu.

Urzędnicy

Te same zasady przyznania bonusu koronawirusowego obejmą także urzędników w Bawarii. Otrzymają oni więc 1300 euro Corona-Bonus.

Poczta, Siemens i Adidas

Deutsche Post planuje wypłacić około 550 tys. pracowników premię o łącznej wysokości 200 mln euro.

Siemens planuje wypłacić do 1 tys. euro na pracownika.

Adidas zapewni Corona-Bonus w całym kraju. Jego wysokość będzie zależna od siły nabywczej w danym kraju związkowym i wyniesie do 1 tys. euro.

Źródło: br