Reklama

Czy premie i bonusy mają wpływ na rozliczenie Minijob w Niemczech?

minijob

Do dochodu osób zatrudnionych na niewielkim etacie (niem. Minijob) wliczają się nie tylko comiesięczne zarobki, lecz także wypłacone dodatki i premie. Czy te mają jednak jakieś znaczenie przy rozliczeniu?

Granica dochodu

Osoba zatrudniona w niewielkim wymiarze godzin może zarabiać maksymalnie 450 euro miesięcznie (od 1 października 2022 520 euro miesięcznie). Jeśli granica ta zostanie przekroczona, nie ma już miejsca zatrudnienie na postawie Minijob, a zobowiązany do ubezpieczenia społecznego stosunek zatrudnienia.

By móc ocenić, czy granica zarobku została przekroczona, pracodawca musi wiedzieć, które dodatki są wliczane do dochodu.

Czym jest Einmalzahlung?

Einmalzahlung, czyli jednorazowy bonus jest wypłacany z konkretnej okazji o konkretnym czasie lub ma formę jednorazowego finansowego uznania czy pochwały. Pieniądze te nie są wypłacane co miesiąc z wynagrodzeniem!

PAMIĘTAJ! Najczęściej prawo do jednorazowych premii zawarte jest w umowie o pracę lub zbiorowym układzie pracy!

Najbardziej znanym dodatkiem jednorazowym jest dodatek świąteczny (niem. Weihnachtsgeld) czy urlopowy (niem. Urlaubsgeld). Do tej kategorii zaliczane są także premie jubileuszowe czy premie za projekty racjonalizatorskie.

Wliczenie do progu dochodu na Minijob

Jeśli dodatki jednorazowe są zawarte w umowie o pracę czy zbiorowym układzie pracy i mają charakter powracający, są wliczane do dochodu!

Zasadniczo do Einmalzahlungen, które trzeba wliczyć do dochodu, zalicza się:

  • Weihnachtsgeld,
  • Urlaubsgeld.

Z kolei premia jubileuszowa oraz premia za projekty racjonalizatorskie zasadniczo nie są wliczane do regularnego zarobku.

Do regularnego zarobku zaliczają się powtarzające się co roku dodatki!