Reklama

Trzynasta pensja w Niemczech

pieniądze

Dla wielu pracowników trzynasta pensja jest wyczekiwanym zastrzykiem gotówki, który zwykle przydaje się pod koniec roku, kiedy rozpoczyna się okres świątecznych zakupów. Jeśli jako pracownik otrzymujesz taki bonus od swojego pracodawcy, możesz się uważać za szczęściarza. Poniżej szybki i zwięzły przegląd kluczowych faktów, ale także szczegółowe informacje o tym, kto i kiedy jest uprawniony do takiego świadczenia.

W wielu przypadkach to właśnie ta premia decyduje o atrakcyjności danego stanowiska. Pracodawcy zdają sobie z tego sprawę i wykorzystują trzynastą pensję jako bonus w wyścigu o najlepiej wykwalifikowanych pracowników.

Ważne fakty dotyczące trzynastki w Niemczech

Trzynasta pensja w Niemczech to (w rozumieniu prawa) specjalna płatność (dodatkowa do wynagrodzenia) będąca nagrodą za wykonaną pracę. Data wypłaty określona jest w umowie o pracę, jednak zazwyczaj ma miejsce pod koniec roku. Pracodawca może zastosować cięcia za nieobecności zgodnie z postanowieniami ujętymi w umowie o pracę. Tak samo pracownik odchodzący z firmy ma prawo do proporcjonalnej wypłaty trzynastki. Wysokość tego świadczenia to zwykle pełne miesięczne wynagrodzenie, a zatem nie jest równoważne z premią świąteczną lub urlopową i liczy się jako dochód podlegający opodatkowaniu.

Ważną informacją jest także to, że trzynastka w Niemczech może zostać zajęta, jeżeli pracownik ma długi komornicze. Dzieje się tak, ponieważ bonus jest dodatkowym wynagrodzeniem za pracę pracownika. Inaczej jest w przypadku płatności celowych (takich jak wynagrodzenie świąteczne lub urlopowe) – wówczas dodatkowy dochód nie w każdym przypadku może zostać zajęty.

Warto również wiedzieć, że zasadniczo jednorazowa wypłata, taka jak trzynasta pensja miesięczna, nie ma wpływu na obliczenie zasiłku rodzicielskiego. Mogą się jednak pojawić wyjątki, dlatego należy indywidualnie sprawdzić każdy przypadek.

Prawo do wypłaty trzynastego wynagrodzenia w Niemczech

To, czy trzynasta pensja jest ogólnie wypłacana, jest decyzją pracodawcy i kwestią polityki firmy. Wyjątek stanowi sytuacja, w której obowiązujący zbiorowy układ pracy, jakim objęty jest zakład, przewiduje wypłatę trzynastej pensji.

Jeśli pracodawca sam zdecyduje, że pracownicy otrzymają trzynastą pensję, firma jest do tego zobowiązana również w przyszłości. Informacje o tym, czy pracodawca taką pensję wypłaca i w jakiej wysokości, znajdziesz w umowie o pracę. Stanowi to podstawę uprawnienia do wypłaty. Wypłata świadczenia może być określona łącznie w trzech miejscach. Oprócz wymienionej umowy o pracę i zbiorowego układu pracy możliwe jest również zawarcie ważnego porozumienia zakładowego, w którym znajdzie się odpowiedni zapis.

Wysokość trzynastki

Jak sama nazwa wskazuje, w wielu przypadkach pracownicy otrzymują pełne miesięczne wynagrodzenie brutto jako trzynastą pensję. Zasadniczo jednak nie można tego zakładać. Pracodawcy lub strony negocjujące w układzie zbiorowym mają swobodę wyboru kwoty specjalnej płatności. Nie istnieje ani ogólnie obowiązująca stawka ryczałtowa, ani stała wartość procentowa. Jedyną obowiązującą wytyczną jest informacja zawarta w umowie o pracę, aktualnej wersji porozumienia zakładowego lub w obowiązującym układzie zbiorowym. Na wysokość trzynastej pensji negatywny wpływ może mieć jedynie nieobecność pracownika w pracy.

Opodatkowanie

Dochód ten podlega opodatkowaniu, a co za tym idzie, urząd skarbowy również otrzymuje z niego swoją część. W rezultacie pracownicy otrzymują świadczenie pomniejszone o należną kwotę podatku. Ważne jest, aby zadeklarować specjalną wypłatę w zeznaniu podatkowym. Trzynasta pensja podlega przepisom dotyczącym „pozostałych świadczeń” (niem. sonstige Bezüge) i zostaje opodatkowana po wpłynięciu na konto. W wielu przypadkach płatność jest dokonywana w listopadzie lub grudniu, a zatem jest normalnie uwzględniana w zeznaniu podatkowym za dany rok. Jeśli jako pracownik otrzymasz płatność z opóźnieniem w styczniu następnego roku, nie będziesz musiał płacić podatku od trzynastego wynagrodzenia aż do następnego roku.

Różnice między trzynastą pensją a premią świąteczną

Ponieważ zarówno trzynasta pensja miesięczna, jak i tradycyjna premia świąteczna są zazwyczaj wypłacane pod koniec roku, istnieje ryzyko pomyłki. Ważne jest, aby przyjrzeć się powodowi wypłaty. Ma to konsekwencje finansowe zarówno dla pracowników, jak ich pracodawców.

Wyjątki

Trzynasta pensja miesięczna jest wypłacana przez pracodawców, aby w szczególny sposób podziękować pracownikom za pracę wykonaną w bieżącym roku. Istnieją jednak wyjątkowe sytuacje, kiedy będzie ona wypłacona w mniejszej kwocie lub wcale. Pracownicy, którzy nie wykonują pełnego obciążenia pracą w ciągu roku zakładowego, muszą się liczyć z tym, że ich trzynastka zostanie obniżona i nie będzie już równa ich zwykłemu miesięcznemu wynagrodzeniu. Chociaż możliwość obniżenia wynagrodzenia musi być określona w umowie o pracę, możliwe są sytuacje, w których pracownicy nie są w stanie wykonać uzgodnionej pracy. Należą do nich: nieobecność z powodu choroby, urlop macierzyński, urlop wychowawczy oraz bezpłatny urlop.