Reklama
Reklama

Insolvenzgeld w Niemczech

Niemieckie firmy uważane są za pożądane miejsce zatrudnienia, gdzie pracownicy opłacani są godnie i regularnie. Mimo to może się zdarzyć, że pracując w RFN, doświadczymy czegoś zgoła innego. Co zrobić, gdy po przepracowanym okresie dowiadujemy się nagle, że firma jest niewypłacalna i nie dostaniemy pełnego wynagrodzenia za pracę? Czy w takim wypadku mamy szansę na odzyskanie swoich pieniędzy? Do kogo zwrócić się o pomoc i czy możemy w takiej sytuacji otrzymać jakiś zasiłek?

Czym jest Insolvenzgeld?

Jak pisaliśmy w ostatnim artykule, sporo jest sytuacji, kiedy pomimo wielu wezwań i prób wyjaśnienia sytuacji pracodawca nie chce wypłacić wynagrodzenia. Można wtedy zwrócić się do adwokata lub bezpośrednio do sądu pracy. Co jednak zrobić, gdy firma upada, a nasz pracodawca rozkłada ręce i mówi nam, że firma jest zamknięta? Choć w skali kraju problem wydaje się mały, to jednak sporo firm stawia pracowników w takiej sytuacji, bo każdego roku w Niemczech pada około 40 000 firm. Takich, którym grozi bankructwo, jest jednak o wiele więcej, ponieważ nie wszystkie zgłaszają upadłość i mimo niewypłacalności kontynuują działalność. Nie wszystkie mają także obowiązek zgłaszać upadłość. W momencie gdy pracodawca jest nie wypłacalny i nie wypłacił pracownikom wynagrodzenia w całości lub części, Agentur für Arbeit (odpowiednik polskiego urzędu pracy) wypłaci poszkodowanym tzw. Insolvenzgeld (zasiłek upadłościowy). Agencja zatrudnienia co roku z tego tytułu wypłaca spore kwoty. Np. niedawny upadek sieci drogerii Schlecker kosztował agencje zatrudnienia z tytułu wypłaty Insolvenzgeld oraz składek socjalnych pracowników 113 milionów euro.

Kto ma praco do świadczenia

Insolvenzgeld (wcześniej zwany Konkursausfallgeld) to świadczenie, do którego prawo mają pracownicy firmy, która ogłosiła upadłość. Jest on finansowany ze składek płaconych przez pracodawców oraz związki zawodowe. Jednak w takim wypadku wyrównanie wynagrodzenia wypłacane jest najwyżej za okres trzech miesięcy. Te trzy miesiące są liczone od momentu ogłoszenia przez firmę upadłości. Zatem są to w zasadzie trzy miesiące poprzedzające decyzję o wszczęciu postępowania upadłościowego. Prawo do wymienionego świadczenia mają osoby zatrudnione przez upadającą firmą, do których zalicza się także kadrę kierowniczą, uczniów i studentów, pracowników wykonujących tzw. Minijob, pracowników wykonujących pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy, a nawet pracowników wykonujących prace chałupnicze. Nie jest zatem istotne, czy osoby wnioskujące o Insolvenzgeld miały opłacane przez pracodawcę ubezpieczenie społeczne.

Składanie wniosku i wypłata świadczenia

Osoby ubiegające się o wypłatę zaległego wynagrodzenia w formie „zasiku upadłościowego” muszą złożyć stosowny wniosek, który można otrzymać bezpośrednio w Agentur für Arbeit, zamówić go można również telefonicznie lub pobrać ze strony agencji (www.arbeitsagentur.de). Po podjęciu decyzji o umorzeniu lub otwarciu postępowania upadłościowego pracownicy mają dwa miesiące na złożenie wniosku.

Kompletny wniosek o zasiłek powinien zawierać:

  • formularz wniosku
  • numer akt postępowania w sądzie upadłościowym
  • umowę o pracę
  • wypowiedzenie umowy o pracę
  • otatnie 3 odcinki wypłat

Wysokość zasiłku będzie obliczona na podstawie wysokości naszego dochodu netto. Okres, za który otrzymamy zwrot wynagrodzenia, będzie zależny od daty rozwiązania umowy o pracę. Gdy pracownik był zatrudniony w okresie trzech ostatnich miesięcy od ogłoszenia przez firmę upadłości, zasiłek będzie wypłacony za trzy ostatnie miesiące. Gdyby wypowiedzenie pracy nastąpiło do 3 miesięcy przed dniem ogłoszenia upadłości, pod uwagę brane są ostatnie 3 miesiące, w których pracownik pozostawał w stosunku pracy. Weźmy za przykład pana Adama, który pozostawał w stosunku pracy do dnia ogłoszenia upadłości przez firmę, czyli do 1 października. W takim przypadku prawo do Insolvenzgeld będzie przysługiwało za okres od 1 lipca do 30 września. Gdyby pan Adam otrzymał wypowiedzenie przykładowo z dniem 31 lipca, wówczas brany byłby pod uwagę okres od 1 maja do 31 lipca.

Warto wiedzieć, że... 

Na mocy §3 nr 2 EStG (ustawy o podatku dochodowym) Insolvenzgeld jest wolny od podatku, musi być jednak wykazany w zeznaniu podatkowym jako dochód, który będzie brany pod uwagę przy naliczeniu stawki opodatkowania. W takim wypadku, składając zeznanie podatkowe, powinniśmy dołączyć decyzję o przyznaniu zasiłku. Niezależnie od pobierania zasiłku upadłościowego możemy otrzymywać również inne zasiłki. Można zatem podczas pobierania Insolvenzgeld dostawać zasiłek dla bezrobotnych (Arbeitslosengeld). Także zasiłek chorobowy (Krankengeld) może być wypłacany osobie pobierającej zasiłek upadłościowy. Co ważne, w przypadku otrzymywania tylko Insolvenzgeld, Agentur für Arbeit będzie opłacała za okres trzech miesięcy nasze składki na ubezpieczenia społeczne.