Reklama
Reklama

Urlaubsgeld czyli dodatek urlopowy w Niemczech (2018)

Kto może otrzymać świadczenie i w jakiej wysokości?

Zgodnie z najnowszymi danymi przedstawionymi przez związany z Fundacją im. Hansa Böcklera Instytut Nauk Gospodarczych i Społecznych (WSI), tylko połowa pracowników w Niemczech otrzymuje dodatek urlopowy Urlaubsgeld. Szansę na otrzymanie pieniędzy są oczywiście różne, a wiele zależy od tego czy dane przedsiębiorstwo jest związane zbiorowym układem pracy. W przypadku tych firm, odsetek pracowników otrzymujących dodatek wynosi 71%. W przypadku zatrudnionych w pozostałych przedsiębiorstwach odsetek sięga zaledwie 31%. Zgodnie z danymi instytutu nie bez znaczenia pozostaje wielkość firmy oraz lokalizacja. Im większa firma - tym większe szanse na Urlaubsgeld, twierdzą autorzy raportu.Jeśli chodzi o różnice geograficzne - na zachodzie kraju 52% pracowników otrzymuje świadczenie, podczas gdy na wschodzie już tylko 36%.

 

» Ile wynosi Urlaubsgeld w Niemczech? Stawki na rok 2019 pod tym linkiem [KLIK!]

 

Wysokość świadczenia

Zgodnie z poniższą grafiką średnia wysokość dodatku różni się w zależności od branży. Najmniej otrzymają osoby zatrudnione w rolnictwie, a najwięcej pracownicy zajmujący się obróbką drewna i materiałów syntetycznych. Narzekać nie powinny również osoby zatrudnione w przemyśle metalurgicznym, papierniczym czy ubezpieczeniowym.

Urlaubsgeld - pytania i odpowiedzi

 

Kto otrzymuje Urlaubsgeld w Niemczech?

Dodatek urlopowy jest bonusem finansowym a co za tym idzie dobrowolnym świadczeniem wypłacanym przez pracodawcę (podobnie jak dodatek świąteczny Weihnachtsgeld). Prawo do dodatku urlopowego może może jednak wynikać, ze zbiorowego układu pracy, umowy o pracę lub wewnętrznego porozumienia zakładowego. Można sobie rościć prawo do dodatku również na podstawie dotychczasowego postępowania pracodawcy - jeśli wypłacał go regularnie co najmniej przez okres 3 lat.

W tym kontekście warto wspomnieć, że jednostronna decyzja o zaprzestaniu wypłacania dodatku przez pracodawcę może nastąpić jedynie w przypadku, gdy umowa zakłada wystąpienia okoliczności uzasadniających taki jak np. zbyt małe zyski przedsiębiorstwa czy zagrożenie upadłością firmy.

Co zrobić, gdy tylko wybrani pracownicy otrzymują dodatek?

Słowo klucz - tzw. zasada równego traktowania czyli Gleichbehandlungsgrundsatz w myśl której, jeden pracownik nie może być traktowany inaczej niż reszta załogi na porównywalnym stanowisku pracy. Innymi słowy - jeśli kolegom z pracy wypłacono Urlaubsgeld, można upomnieć się o swoje, nawet jeśli w ostatnim czasie z szefem nam nie po drodze. Niemieckie prawo pracy mówi bowiem wyraźnie, że wybiórcze odbieranie dodatkowych świadczeń w postaci dodatku świątecznego czy urlopowego jest wzbronione.

Warto pamiętać, że jeśli pracodawca wypłacić dodatek tylko jednemu pracownikowi, który w jego oczach na to zasłużył, nie można powoływać się na zasadę równego traktowania. W RFN pracodawca może bowiem premiować wybranego pracownika.

Czy będąc w ciąży dodatek urlopowy również mi przysługuje?

Także w tym przypadku wiele zależy od zapisów zawartych w umowie od pracy, zbiorowym układzie pracy czy porozumieniu zakładowym. Jednak zgodnie z wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, macierzyństwo nie może mieć wpływu na świadczenia dodatkowe w tym ma dodatek urlopowy. Pracodawca nie może go z tego tytułu nawet obniżyć.

Dodatek urlopowy a wypowiedzenie

W wielu firmach obowiązuje zasada, że bonusy są wypłacane tylko wtedy, gdy stosunek pracy jest po ich otrzymaniu kontynuowany co najmniej do wyznaczonego terminu. Inną często stosowaną praktyką jest to, że dodatek otrzymuje tylko pracownik, który nie złożył wypowiedzenia.

Czy Urlaubsgeld podlega opodatkowaniu?

Tak, dodatek urlopowy w znaczeniu bonusu finansowego podlega na koniec roku pełnemu opodatkowaniu. Dlatego czasem pracownik otrzymuje mniej, niż oczekuje.

Czy istnieją uregulowania dotyczące wysokości dodatku?

Z punktu widzenia prawa - nie. Wysokość jest określana zwykle na podstawie zapisów umowy o pracę, zbiorowego układu pracy czy postanowień zakładowych. Jeśli jednak pracodawca wypłaca dobrowolnie świadczenie, sam określa jego wysokość.

Kiedy jest wypłacany dodatek urlopowy?

Termin jest określony w umowie lub to pracodawca o nim decyduje. Prawo nie reguluje tej kwestii. Zasadniczo obowiązują jednak te same przepisy co w przypadku dodatku świątecznego Weihnachtsgeld. Pieniądze znajdą się więc na koncie na przełomie listopada lub grudnia albo z początkiem stycznia.

Czy pracodawca może zażądać zwrotu dodatku?

Firmy nierzadko łączą wypłacanie bonusów finansowych z okresem, w którym pracownik nie może opuścić przedsiębiorstwa. Jeśli osoba zatrudniona złamie ten przepis, szef może żądać zwrotu ale tylko w przypadku, gdy wyraźnie zaznaczono to w umowie.  

Zwrotowi nie podlega dodatek, którego wysokość nie przekroczyła 100 euro.