Reklama
Reklama

Jak nie pracować w Wielki Piątek w Austrii?

Chrześcijańskie święto nie będzie w tym roku dniem ustawowo wolnym od pracy w Austrii. Zamiast tego będzie można skorzystać z urlopu z powodów osobistych.

Austriacki rząd zrezygnował z ustawowego dnia wolnego od pracy w Wielki Piątek, ponieważ według wyroku Trybunału Sprawiedliwości nierówne traktowanie ze względu na przynależność religijną jest niedozwolone. 

Prawo a umowa zbiorowa

Tym samym Wielki Piątek nie jest świętem państwowym, nawet dla wyznawców wiary ewangelickiej, katolickiej lub ewangelicko-metodystycznej. Prawo wkracza więc w umowy zbiorowe ogłaszając zawarte w nich regulacje nieważnymi. Należy jednak pamiętać, że te są tylko wtedy nieważne, gdy nawiązują do przynależności religijnej. Jeśli przykładowo napisano w niej, że w Wielki Piątek wszyscy, niezależnie od wiary mają od godziny 12.00 wolne, regulacja nie jest dyskryminująca i może dalej obowiązywać. Każda z umów zbiorowych powinna zostać więc sprawdzona indywidualnie pod tym właśnie kątem.

Co może zrobić pracownik?

Jednocześnie ustanowiono, że wszyscy pracobiorcy, niezależnie od przynależności religijnej, mają prawo do możliwości zawnioskowania o urlop z powodów osobistych, który będzie częścią całkowitej sumy dni wolnych pracownika. Może to być Wielki Piątek lub inny dowolny dzień w roku. Co więcej, urlop z powodów osobistych można uzyskać nawet wbrew woli pracodawcy.

Przy wnioskowaniu o urlop w powodów osobistych należy pamiętać jednak o dotrzymaniu terminów. Jeśli pracobiorca nie chce przyjść do pracy przed 01.07.2019  musi najpóźniej dwa tygodnie przed wybranym dniem złożyć wniosek o urlop. Jeśli urlop z powodów osobistych przypada po 01.07.2019 trzeba poinformować o tym pracodawcę trzy miesiące przed wybranym dniem.

Co gdy w urlop z powodów osobistych pracobiorca będzie musiał przyjść do pracy na prośbę pracodawcy? W takiej sytuacji pracownik ma prawo do podwójnego wynagrodzenia.

---

Więcej na temat świąt i dni wolnych od pracy w Austrii pod tym linkiem [klik!]