Reklama
Reklama

Wszystko co musisz wiedzieć o Midijob w Niemczech

Wiele osób pracujących na zasadzie drobnego etatu czyli tzw. Minijob w Niemczech postanawia po czasie zwiększyć ilość przepracowanych godzin i zarobić więcej. Wtedy decyduje się na Midijob, które w przeciwieństwie do Minijob zobowiązuje do odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne.

Od 1 lipca 2019 roku Midijob, czyli zatrudnienia w strefie wynagrodzeń dozwolonych (Beschäftigungen in der Gleitzone) będzie określane mianem tzw. zatrudnienia w obszarze przejściowym (Beschäftigungen im Übergangbereich). Z nazwą zmienia się także granica dochodu, która wzrosła z 850 euro do 1300 euro. Dzięki temu więcej pracowników w Niemczech będzie płaciło niższe składki na ubezpieczenie społeczne. Obciążenie składkowe pracodawcy pozostanie natomiast bez zmian. Osoby zatrudnione, których wynagrodzenie leży powyżej granicy ustalonej w Midijob, płacą pełne składki na ubezpieczenie społeczne.

Osoby zatrudnione na zasadzie Midijob są z kolei pracownikami zobowiązanymi do ubezpieczenia społecznego, których średnie wynagrodzenie miesięczne wynosi więcej niż 450 euro i maksymalnie 1300 euro. W odróżnieniu od osób zarabiających więcej niż 1300 euro, w ramach Midijob pracownicy mogą liczyć na ulgi, a składki są obliczane w inny, bardziej korzystny dla nich sposób. Podstawą obliczeń nie jest wynagrodzenie rzeczywiste, a raczej fikcyjny zobowiązujący do płacenia składek dochód, który jest obliczany według określonego wzoru. Od 1 lipca 2019 wygląda on tak:

Zobowiązujący do płacenia składek dochód = 1,1288588 x wynagrodzenie za pracę - 167,51647

Przy wynagrodzeniu o wysokości 600 euro dochód zobowiązujący do płacenia składek wyniesie: 1,1288588 × 600,00 euro – 167,51647 euro = 509,80 euro.

Składki określa się natomiast tak:

Ubezpieczenie zdrowotne:
Składka: 509,80 euro x 7,3% x 2 = 74,44 euro
Pracodawca: 600 euro x 7,3% = 43,80 euro 
Osoba pracująca na zasadzie Midijob: 74,44 euro – 43,80 euro = 30,64 euro

Dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne (kasa chorych pobiera dodatkową stawkę o wysokości 1,1%): Składka: 509,80 euro x 0,55 % x 2 = 5,60 euro
Pracodawca: 600 x 0,55% = 3,30 euro
Osoba pracująca na zasadzie Midijob: 5,60 euro – 3,30 euro = 2,30 euro

Ubezpieczenie pielęgnacyjne (Pflegeversicherung, brak składki uzupełniającej):
Składka: 509,80 euro x 1,525% x 2 = 15,54 euro
Pracodawca: 600 euro x 1,525% = 9,15 euro
Osoba pracująca na zasadzie Midijob: 15,54 euro – 9,15 euro = 6,39 euro

Ubezpieczenie emerytalne:
Składka: 509,80 euro x 9,3% x 2 = 94,82 euro
Pracodawca: 600 euro x 9,3% = 55,80 euro
Osoba pracująca na zasadzie Midijob: 94,82 euro – 55,80 euro = 39,02 euro

Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia:
Składka: 509,80 euro x 1,25% x 2 = 12,74 euro
Pracodawca: 600 euro x 1,25% = 7,50 euro
Osoba pracująca zasadzie Midijob: 12,74 euro – 7,50 euro = 5,24 euro

Całkowita składka pracodawcy: 119,55 euro
Całkowita składka osoby pracującej na zasadzie Midijob: 83,59 euro

Wysokość wynagrodzenia

Składki pracobiorcy

Składki pracodawcy

Składka całkowita

450,01 euro

46,01 euro

89,67 euro

135,68 euro

500,00 euro

58,51 euro

99,63 euro

158,14 euro

600,00 euro

83,59 euro

119,55 euro

203,14 euro

700,00 euro

108,66 euro

139,48 euro

248,14 euro

900,00 euro

158,81 euro

179,33 euro

338,14 euro

1.100,00 euro

208,90 euro

219,18 euro

428,08 euro

1.300,00 euro

259,03 euro

259,03 euro

518,06 euro

Osoba wykonująca Midijob w momencie ustalania wysokości emerytury jest postrzegana tak, jak gdyby opłacała składki na ubezpieczenie społeczne w pełnej wysokości. Wykonywanie Midijob – mimo obniżonej wysokości odprowadzanych składek – pozwala więc na uzyskanie pełnych uprawnień emerytalnych. Przed 1 lipca 2019 roku wynagrodzenie rzeczywiste było uwzględniane jedynie, gdy osoba pracująca na zasadzie Midijob dobrowolnie zdecydowała się na płacenie pełnych składek na ubezpieczenie emerytalne.

Należy jednak pamiętać, że przepisy Midijob nie dotyczą wszystkich. Na zasadzie Midijob nie mogą pracować: osoby uczące się, praktykanci, osoby uczące się na studiach dualnych, wolontariusze i osoby odbywające służbę zastępczą. Także w przypadku pracy w niepełnym wymiarze godzin i kursów w ramach aktywizacji bezrobotnych przepisy Midijob nie obowiązują.

Czytaj więcej:

Wyższe zarobki w Niemczech w ramach Midijob