Reklama
Reklama

Weihnachtsgeld 2019: Wysokość premii świątecznej dla osób zatrudnionych w Niemczech

Zbliżają się święta, co związane jest z wieloma wydatkami. Na szczęście w większości niemieckich firm pracownicy otrzymują dodatek świąteczny czyli tzw. Weihnachtsgeld. Ten różni się jednak w zależności od branży, firmy i miejsca pracy. W którym zawodzie można otrzymać więc najwięcej? Sprawdziliśmy!

Z aktualnych danych Federalnego Urzędu Statystycznego wynika, że 86,9% zatrudnionych w Niemczech otrzyma w 2019 roku dodatek świąteczny. Średnia wysokość Weihnachtsgeld wyniesie aż 2.632 euro, to o 1,9% więcej niż w poprzednim roku.

Czytaj więcej:

Niemcy: Jak ubiegać się o dodatek świąteczny (Weihnachtsgeld)?

Okazuje się jednak, że wysokość dodatku jest różna w zależności od miejsca wykonywania pracy. Średnia wysokość Weihnachtsgeld wynosi na zachodzie kraju 2.644 euro, na wschodzie pracownicy mogą liczyć na 2.547 euro.

W niektórych branżach dodatek świąteczny stanowią bardzo duże kwoty, szczególnie w branży wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej. Zatrudnieni dostają bowiem na święta aż 5.780 euro. Także osoby zatrudnione w stacjach radiowych (5.274 euro) i branży energetycznej (4.923 euro) mogą cieszyć się z dodatku. Najniższy Weihnachtsgeld otrzymują z kolei pracownicy takich branż jak ochrona (510 euro), rolnictwo (492 euro) i praca tymczasowa (318 euro).

 

Branża

Ilość pracowników, którzy otrzymają dodatek świąteczny

Średnia wysokość dodatku świątecznego w całym kraju

Średnia wysokość dodatku świątecznego na zachodzie kraju

Średnia wysokość dodatku świątecznego na wschodzie kraju

Cała gospodarka

86,9%

2.632 euro

2.644 euro

2.547 euro

Rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo

78,5%

1.421 euro

1.420 euro

1.423 euro

Górnictwo i wydobycie

98%

2.915 euro

2.776 euro

3.379 euro

Przemysł przetwórczy

96,3%

2.600 euro

2.608 euro

2.487 euro

Zaopatrzenie w energię

99,9%

4.923 euro

5.023 euro

4.375 euro

Zaopatrzenie w wodę

99,2%

3.093 euro

3.090 euro

3.113 euro

Branża budowlana

87,7%

1.773 euro

1.803 euro

1.273 euro

Handel

97%

1.747 euro

1.773 euro

1.474 euro

Transport i gospodarka magazynowa

89,4%

2.462 euro

2.454 euro

2.513 euro

Przemysł turystyczny

92,7%

1.034 euro

1.042 euro

928 euro

Informacja i komunikacja

59,7%

3.955 euro

3.931 euro

4.148 euro

Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

99,7%

4.109 euro

4.126 euro

3.937 euro

Obsługa nieruchomości (Grundstücks- und Wohnungswesen)

96,4%

3.500 euro

3.485 euro

3.581 euro

Freelancerzy świadczący usługi z zakresu nauki i techniki

86,6%

3.060 euro

3.004 euro

3.529 euro

Pozostałe usługi gospodarcze

71,2%

577 euro

611 euro

396 euro

Sektor publiczny i ubezpieczeń społecznych

72,4%

2.617 euro

2.671 euro

2.414 euro

Wychowanie i nauczanie

82,6%

2.978 euro

2.964 euro

3.047 euro

Opieka zdrowotna i społeczna

91,8%

3.150 euro

3.154 euro

3.123 euro

Sztuka, rozrywka, wypoczynek

80,2%

2.859 euro

2.826 euro

2.982 euro

Pozostałe usługi

87,6%

3.011 euro

3.065 euro

2.594 euro

 

 

Kiedy pracownik ma prawo do dodatku świątecznego (Weihnachtsgeld)?

Tak naprawdę żadne prawo nie mówi o tym, że pracownikowi przysługuje dodatek świąteczny, co oznacza, że pracodawca nie jest zobowiązany go wypłacać. Sprawa wygląda inaczej, jeżeli takie ustalenie znajdzie się w zbiorowym układzie pracy, porozumieniu zakładowym lub umowie o pracę. Wtedy pracownik musi otrzymać dodatkowe pieniądze.

Prawo do dodatku świątecznego następuję również przez tzw. utarty zwyczaj. Jeżeli w danym przedsiębiorstwie pracodawca wypłacił Weihnachtsgeld trzy lata z rzędu i nie zaznaczył, że chodziło o świadczenie jednorazowe, pracownicy mogą się o nie ubiegać.

Szef może jednak sobie zastrzec prawo do decyzji czy wypłaci dodatek świąteczny czy nie. W umowie o pracę powinna znaleźć się wtedy stosowna regulacja.