X

Niemcy: Ile zarabiają piekarze i rzeźnicy?

Praktycznie w każdym zawodzie rzemieślniczym brakuje chętnych do pracy. Z tym problemem zmaga się także branża piekarnicza i rzeźnicza. Ile zarabiają osoby, które zdecydowały się na pracę w tych zawodach?

Praca w piekarni - ile można zarobić w Niemczech?

Piekarnie i rzeźnie  muszą dosłownie walczyć o chętnych do pracy. Zbyt mało młodych osób decyduje się bowiem na kształcenie w zawodzie. Czy wpływ na niechęć młodych do pracy w piekarni czy rzeźni ma wynagrodzenie? Osoby uczące się zawodu piekarza otrzymują w pierwszym roku nauki 565 euro, w drugim roku między 670 a 700 euro i w trzecim roku 800-820 euro. Te liczby dotyczą jednak tylko przedsiębiorstw związanych zbiorowym układem pracy. Mimo stosunkowo dobrych zarobków dla uczniów liczba chętnych do pracy w zawodzie ciągle spada. Jeszcze w 2011 roku 29.800 młodych osób uczyło się zawodu piekarze, podczas gdy w 2018 roku liczba ta wyniosła jedynie 16.081 osób. Spadła także liczba samych piekarni (z 14.170 w 2011 roku do 10.926 w 2018 roku). Wiele zakładów oferuje jednak więcej, niż zakłada zbiorowy układ pracy. Przykładowo w piekarni Herzog w Muhr am See uczniowie mogą liczyć na 900 euro w pierwszym roku, 1200 w drugim roku i 1500 euro w trzecim roku nauki. Dodatkowo otrzymują także bon paliwowy. Kto natomiast zda egzamin końcowy na wynik lepszy niż 2,5 otrzyma smartfona najnowszej generacji o wartości do 1000 euro.

Z atlasu wynagrodzeń Federalnego Urzędu Pracy wynika, że mediana wynagrodzenia czeladnika w zawodzie piekarza wynosi 2.257 euro brutto miesięcznie. W Berlinie ma wysokość około 2.066 euro, a na wschodzie Niemiec 1.800 euro. Mistrz piekarstwa zarabia około 3.028 euro. Okazuje się także, że wiele firm płaci za wykwalifikowany personel o wiele więcej, niż wymaga to od nich zbiorowy układ pracy. Dlatego też sprzedawcy w piekarniach mogą liczyć na 1.760-2.200 euro brutto miesięcznie, a kierownicy filii na 2.500 euro brutto lub więcej. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie przedsiębiorstwa są związane zbiorowym układem pracy. Te, które nie są, w większości przypadków płacą jednak podobnie, jak ich konkurenci. W innym przypadku nie znaleźliby bowiem chętnych do pracy.

Praca w rzeźni a zarobki w Niemczech

W rzeźnictwie nie ma natomiast ustaleń w zbiorowym układzie pracy co do wysokości wynagrodzenia dla uczniów w zawodzie. Z danych Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego (BIBB) wynika jednak, że uczniowie na zachodzie Niemiec mogą liczyć w zależności od roku nauki na wynagrodzenie między 700 a 1000 euro. Na wschodzie natomiast na jedynie 310-465 euro. Ponieważ ciągle brakuje do chętnych pracy w zawodzie, firmy konkurują o młodych oferując im iPady czy rowery górskie.

Z atlasu wynagrodzeń Federalnego Urzędu Pracy wynika, że  osoby pracujące w branży mogą liczyć na średnio 2.123 euro brutto miesięcznie. W Bawarii zarobki są trochę wyższe (2352 euro). W Nadrenii Północnej – Westfalii czeladnicy w zawodzie rzeźnika otrzymują 2100-2400 euro brutto miesięcznie, a sprzedawca w sklepie masarskim 1800-2100 euro. Mistrz zarobi natomiast ponad 3 tys. euro brutto miesięcznie.

Kto oferuje więc jedynie wynagrodzenie ustalone w zbiorowym układzie pracy, będzie miał trudności ze znalezieniem odpowiedniego personelu.