Reklama
X

Wypadek przy pracy w Niemczech

W ostatnich latach bardzo wiele osób z Polski zdecydowało się pracować w Niemczech. Niestety wyższe zarobki nie chronią przed chorobą lub wypadkiem w pracy. Pisaliśmy już o tym, na co musimy zważać w razie choroby w Niemczech, ale otrzymaliśmy również wiele zapytań od czytelników, w jaki sposób powinno się reagować, jeśli wydarzy nam się wypadek w pracy. Dlatego też podjęliśmy się tego tematu w niniejszym artykule, w którym wyjaśnimy nie tylko, jakie kroki powinniśmy poczynić, ale również na jakie zabezpieczenie finansowe możemy liczyć w takim przypadku ze strony niemieckiego systemu zabezpieczeń.

Choć każdego dnia spędzamy w pracy wiele godzin, a wypadki należą raczej do rzadkości, to nie oznacza to, że w wyniku splotu nieszczęśliwych okoliczności nie może dojść do narażenia na szwank zdrowia personelu. Pracownicy często zastanawiają się, czy w razie wypadku będzie przysługiwać im jakiekolwiek wynagrodzenie, a jeśli tak, przez kogo będzie ono wypłacane. Nurtuje ich też kwestia, jak długo wypłacany jest zasiłek wypadkowy. Poniżej odpowiedzi na wszystkie najważniejsze pytania w tym zakresie.

W razie wypadku przy pracy wynagrodzenie za czas choroby wypłacane jest przez okres 6 tygodni. Wypadki niekoniecznie muszą zdarzać się wyłącznie przy pracach objętych wysokim ryzykiem. Czasem ich przyczyną może być uszkodzona maszyna lub po prostu niezdarność danej osoby.

Wynagrodzenie chorobowe w razie wypadku przy pracy – podstawowe informacje

1. W razie wypadku przy pracy wynagrodzenie chorobowe wypłacane jest przez pracodawcę przez okres 1,5 miesiąca.
2. Po upływie 6 tygodni wypłatę świadczenia wypadkowego przejmuje kasa chorych.
3. W razie wypadku przy pracy nie jest wypłacany zasiłek chorobowy, lecz tzw. zasiłek z tytułu wypadku przy pracy (niem. Verletztengeld).

Wypadek przy pracy – kto wypłaca świadczenie?

Pracownicy, którzy złamali rękę w drodze do toalety lub zranili się w jakikolwiek inny sposób w trakcie wykonywania pracy, muszą zostać niezwłocznie opatrzeni i w razie potrzeby poddani leczeniu. Dotyczy to również pozornie niegroźnych zdarzeń, ponieważ ich groźne skutki mogą ujawnić się dopiero wraz z upływem czasu. Aby zagwarantować wypłatę wynagrodzenia chorobowego w razie wypadku przy pracy, konieczne jest poinformowanie odpowiedniego zrzeszenia zawodowego (niem. Berufsgenossenschaft). Obowiązek ten spoczywa zarówno na przełożonym, jak i lekarzu i dotyczy niezdolności do pracy trwającej powyżej 3 dni. Jeśli choroba spowodowana wypadkiem trwała do 6 tygodni, wynagrodzenie wypłacane jest przez pracodawcę. Wprawdzie pracownik nie świadczy w tym czasie pracy, jednak zgodnie z ustawą o wynagrodzeniu za czas niezdolności do pracy (niem. Entgeltfortzahlungsgesetz) przysługuje mu w tym czasie prawo do wynagrodzenia, o ile w momencie wypadku był zatrudniony w firmie od co najmniej 4 tygodni.

Niezdolność do pracy powyżej 6 tygodni

A jeśli niezdolność do pracy spowodowana wypadkiem przy pracy trwa dłużej niż 6 tygodni? Wówczas następuje wypłata zasiłku z tytułu wypadku przy pracy realizowana przez kasę chorych. Od tego momentu pracodawca nie wypłaca już wynagrodzenia. Zasiłek z tytułu wypadku przy pracy jest z reguły niższy od właściwego wynagrodzenia. Suma wypłacana przez kasę chorych to 80% przeciętnego wynagrodzenia brutto pracownika.

Uwaga!
Aby skorzystać z powyższego świadczenia, należy pamiętać o dostarczeniu zlecenia wypłaty zasiłku. Z reguły zostaje ono przesłane pocztą na adres zamieszkania pracownika. Aby po upływie 6 tygodni nastąpiła wypłata świadczenia, należy przedłożyć dokument lekarzowi prowadzącemu. Wypełni on go oraz opatrzy własnoręcznym podpisem. Jedyne, co powinien zrobić pracownik, to odesłać wypełniony dokument na adres kasy chorych. Jeśli wypełnione zlecenie spełnia wszystkie wymogi formalne, zasiłek z tytułu wypadku przy pracy zostanie naliczony oraz wypłacony, licząc od daty podanej w dokumencie.