Reklama

Karta rowerowa w Niemczech

Karta rowerowa

Jazda rowerem po niemieckich ścieżkach wymaga znajomości zasad ruchu drogowego. Z tego powodu uczniowie 4 klasy podstawowej zdają egzamin na kartę rowerową. 

Kiedy odbywa się egzamin na kartę rowerową w Niemczech?

W większości niemieckich szkół egzamin na kartę rowerową jest stałym elementem programu i ma miejsce w 4 klasie. 

Czy dzieci, które nie zdają egzaminu na kartę rowerową, mogą jeździć w Niemczech rowerem?

Tak, ponieważ karta rowerowa nie jest dokumentem zezwalającym na jazdę. Ma raczej charakter symboliczny. 

Dlaczego egzamin na kartę rowerową w szkole podstawowej jest taki ważny?

Dla wielu dzieci rower to pierwszy środek transportu, którym jeżdżą samodzielnie na drogach publicznych. Dzieci muszą zatem przetestować swoje umiejętności w chronionej przestrzeni by w trakcie jazdy nie doszło do poważnego wypadku. 

Przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową obejmuje w niemieckich szkołach zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną. Dzieci uczą się więc zasad ruchu drogowego, oraz jazdy na rowerze. 

WAŻNE! Warto, by przed rozpoczęciem przygotowania do egzaminu w szkole, dziecko nauczyło się jazdy na rowerze. Tylko aktywny udział w lekcjach, umożliwi bowiem naukę na najlepszym poziomie. 

ADAC zaleca, by dopiero po otrzymaniu karty rowerowej dzieci same poruszały się na rowerze w ruchu ulicznym. Powodem jest zarówno mentalny, jak i fizyczny rozwój. Dopiero od 10 roku życia pociechy są w stanie bowiem zrozumieć i odpowiednio reagować na sytuacje w ruchu ulicznym. 

Czego uczą się dzieci, przygotowując się do egzaminu na kartę rowerową?

Najpierw pociechy biorą udział w lekcjach, na których przekazywana jest wiedza teoretyczna o zasadach ruchu drogowego, znaczeniu znaków drogowych i zasadach utrzymania odstępu, ustąpienia pierwszeństwa i skręcania. Dzieci uczą się o tym, jak ważne jest zakładanie kasku i kamizelki odblaskowej. Nauczyciele przestrzegają także przed martwym polem w lusterkach samochodów i przekazują podstawy pierwszej pomocy. 

Później następuje zastosowanie tej wiedzy w praktyce. Uczniowie uczą się w bezpiecznym otoczeniu jazdy w ruchu drogowym. Dopiero po ukończeniu tych etapów mogą przystąpić do egzaminu na kartę rowerową. 

Jakie umiejętności muszą posiadać dzieci przystępujące do egzaminu na kartę rowerową?

Zasadniczo egzamin na kartę rowerową odbywa się na placu szkolnym, w placówce Jugendverkehrsschule i w ruchu ulicznym. 

Na placu szkolnym odbywają się przede wszystkim ćwiczenia wspierające koncentrację i zręczność. W Jugendverkehrsschule dzieci wykonują różne związane z ruchem drogowym ćwiczenia. W większości krajów związkowych kurs przygotowujący do egzaminu na kartę rowerową kończy się jazdą w ruchu drogowym. Pod nadzorem opiekunów dzieci odnajdują się w codziennych sytuacjach. 

Trening przed egzaminem na kartę rowerową

Warto, by rodzice ćwiczyli przed egzaminem razem z dziećmi. Wspólne wycieczki z pewnością ułatwią pociechom naukę teorii i praktyki. Należy pamiętać, że trening czyni mistrza. 

Jeśli dziecko będzie w przyszłości jeździło samo na stałych odcinkach drogowych, należy najpierw wybrać się wspólnie na krótką przejażdżkę tymi drogami i wskazać na czyhające zagrożenia, lub wyjaśnić pojawiające się wątpliwości. Należy jednak pamiętać, że najkrótsza trasa niekoniecznie jest tą najbezpieczniejszą. 

Z dzieckiem należy dokonać także przeglądu stanu technicznego roweru. 

Część teoretyczna

By przystąpić do części praktycznej egzaminu, dziecko musi zdać najpierw teorię. Ta część egzaminu składa się z 20 zamkniętych pytań wielokrotnego wyboru. W sumie pociechy mogą otrzymać 40 punktów. W zależności od kraju związkowego minimum potrzebne do zdania egzaminu wynosi 20,30 lub 32 punkty. 

Część praktyczna

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z części teoretycznej dziecko może przystąpić do testu praktycznego. Ten podzielony jest na dwie części. W pierwszej z nich pociecha wykonuje zadania samemu. Pokazuje, że zna zarówno zasady ruchu drogowego i znaczenie znaków drogowych, jak i ma odpowiednie umiejętności jazdy na rowerze. W drugiej części cała grupa dzieci musi odpowiednio ocenić ciągle zmieniającą się sytuację i odpowiednio zareagować. 

Egzamin praktyczny trwa 10-15 minut pod ciągłym nadzorem policjanta. Każdy błąd dziecka karany jest 1-3 punktami minusowymi. Jeśli liczba punktów minusowych przekroczy -10, egzamin jest niezaliczony. 

Po egzaminie

Nawet jeśli dziecko zda egzamin i otrzyma kartę rowerową, nie znaczy to, że jest w stanie poradzić sobie z każdym wyzwaniem w ruchu drogowym. Z tego powodu ważne jest dalsze ćwiczenie.