Reklama
Reklama

Najważniejsze informacje o Kinderfreizeitbonus

kinderfreizeitbonus

Niemcy rozpoczęły wypłatę jednorazowego bonusu Kinderfreizeitbonus. Kto ma jednak do niego prawo?

Kinderfreizeitbonus wypłacany jest w ramach państwowego programu jako jednorazowa pomoc finansową dla potrzebujących rodzin. Wysokość bonusu wynosi 100 euro. Świadczenie wypłacane jest na niepełnoletnie dzieci i młodzież z potrzebujących rodzin oraz rodzin z niski dochodem. Bonus nie będzie wliczany do innych świadczeń socjalnych.

Kto może otrzymać Kinderfreizeitbonus?

Nie wszystkie rodziny otrzymają świadczenie. Te obejmie dzieci i młodzież:

  • które 1 sierpnia 2021 nie osiągnęły jeszcze 18 roku życia,
  • na które pobierany jest Kindergeld lub inne porównywalne świadczenie.

Dodatkowo musi zostać spełniony jeden z następujących warunków:

  • Rodzina musi w sierpniu 2021 pobierać na dzieci Kinderzuschlag,
  • Rodzina musi w sierpniu 2021 pobierać na dzieci dodatek mieszkaniowy (niem. Wohngeld),
  • Rodzina musi w sierpniu 2021 pobierać na dzieci pomoc socjalną według 3 rozdziału dwunastej księgi kodeksu prawa socjalnego (SGB XII),
  • Rodzina musi w sierpniu 2021 pobierać na dzieci zabezpieczenie podstawowe (niem. Grundsicherung) według drugiej księgi kodeksu prawa socjalnego (SGB II),
  • Rodzina musi w sierpniu 2021 pobierać na dzieci świadczenia według prawa Asylbewerberleistungsgesetz (nawet gdy nie jest pobierane Kindergeld).

Wypłata Kinderfreizeitbonus

W zależności od tego, jakie świadczenia pobiera rodzina, Kinderfreizeitbonus jest wypłacany przez inną instytucję. Rodziny, które otrzymują Kinderzuschlag, Wohngeld lub pomoc socjalną według SGB XII, otrzymają świadczenie bezpośrednio od Familienkasse.

Rodziny otrzymujące Kinderzuschlag

Rodziny pobierające Kinderzuschlag są w bazie Familienkasse, dzięki czemu otrzymają jednorazowy bonus automatycznie, bez składania żadnego wniosku już w sierpniu.

To samo dotyczy rodzin, które jednocześnie pobierają Wohngeld oraz Kinderzuschlag czy Grundsicherung i Kinderzuschlag.

Rodziny otrzymujące Wohngeld lub pomoc dla zapewnienia bytu (pomoc socjalna według SGB XII)

Rodziny otrzymujące Wohngeld lub pomoc dla zapewnienia bytu (pomoc socjalna według SGB XII) nie są w bazie Familienkasse. Z tego powodu muszą złożyć nieformalny wniosek, by otrzymać Kinderfreizeitbonus. Do niego muszą dołączyć potwierdzenie przyznania Wohngeld czy pomocy socjalnej na sierpień 2021. Po wypełnieniu wniosku i dołączeniu dokumentów należy wysłać przesyłkę do odpowiedniej Familienkasse. Jej adres znajduje się na decyzji o przyznaniu Kindergeld. Możliwe jest sprawdzenie także odpowiedniej placówki online lub wysłanie wniosku mailem na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Osoby zatrudnione w służbie publicznej otrzymujące Kindergeld z innej placówki niż Familienkasse lub pobierające inne, równowartościowe świadczenie, powinny przedłożyć odpowiednie potwierdzenie.

Wypłata świadczenia nastąpi najwcześniej w sierpniu 2021.

Rodziny otrzymujące świadczenia od innych instytucji

Rodziny, które nie pobierają Kinderzuschlag, Wohngeld czy pomocy socjalnej, mają prawo do Kinderfreizeitbonus, jeśli otrzymywały w sierpniu 2021 roku:

  • Grundsicherung według SGB II,
  • świadczenia określone w prawie Asylbewerberleistungsgesetz,
  • lub świadczenie w ramach pomocy dla zapewnienia bytu.

Nie muszą składać wniosku o Kinderfreizeitbonus. Świadczenie zostanie wypłacone automatycznie.

Pytania do Kinderfreizeitbonus

Czy Kinderfreizeitbonus będzie wliczane do świadczeń socjalnych?

Nie. Kinderfreizeitbonus nie jest uznane jako dochód w świadczeniach zawartych w SGB II, Kindergeldzuschlag czy Wohngeld.

Który z rodziców otrzyma Kinderfreizeitbonus, jeśli ci żyją osobno?

Zasadniczo świadczenie otrzymuje rodzic, który pobiera Kindergeld.

Co jeśli dziecko 1 sierpnia 2018 roku ukończy 18 rok życia?

Jeśli dziecko ma 1 sierpnia powyżej 18 lat lub świętuje 18 urodziny, nie ma prawa do Kinderfreizeitbonus.