Reklama
Reklama

Jak wnioskować o Kindergeld? Podpowiadamy!

kindergeld

Rodzic może zawnioskować o przyznanie Kindergeld najpóźniej w dniu nardzin dziecka. Gdzie znaleźć odpowiednie formularze? Jakie należy dostarczyć dokumenty? Komu przysługuje Kindergeld? Sprawdzamy!

Gdy tylko dziecko przyjdzie na świat, osoba uprawniona do opieki nad nim może zawnioskować o świadczenie Kindergeld w Niemczech. Prawo do wypłaty zasiłku obowiązuje w RFN zasadniczo od 1 miesiąca życia do ukończenia pełnoletności. Obowiązuje oczywiście kilka wyjątków.

By otrzymać Kindergeld, należy złożyć odpowiedni wniosek razem z wymaganymi dokumentami. Kto chce skrócić czas oczekiwania, może zrobić to jeszcze przed narodzinami dziecka. Ważne jednak, by po porodzie donieść wymagane dokumenty, jak akt urodzenia. Możliwe jest także zawnioskowanie o świadczenie z mocą wsteczną do 6 miesiąca życia dziecka.

Gdzie znaleźć odpowiednie formularze?

Wniosek o Kindergeld można znaleźć na stronie Familienkasse. Kto go wypełni i dołączy odpowiednie dokumenty, może wysłać papiery do kasy rodzinnej w przydzielonym mu urzędzie pracy. Odpowiednią placówkę można znaleźć po kodzie pocztowym na tej stronie

Najważniejsze dokumenty to: Erstantrag zum Kindergeld oraz Anlage Kind. Przy wnioskowaniu o świadczenie dla noworodka należy wypełnić także formularz online.

Dla pełnoletnich dzieci obowiązują inne formularze, zależne od tego, czy pociecha studiuje, uczy się jeszcze w szkole czy odbywa kształcenie zawodowe. Inne wnioski czekają także na rodziców dzieci niepełnosprawnych.

Późniejsze zmiany danych rodzice lub inni prawni opiekunowie muszą koniecznie zgłosić w Familienkasse. Te mogą dotyczyć zmiany miejsca zamieszkania, pobierania innych świadczeń na dziecko itp. 

Jakie muszę dostarczyć dokumenty wraz z wnioskiem o Kindergeld?

Najważniejszym wymogiem przy wnioskowaniu o Kindergeld jest numer identyfikacji podatkowej (niem. Steueridentifikationsnummer) wnioskodawcy oraz dziecka. Noworodki otrzymują go najczęściej w ciągu pierwszych 3 miesięcy życia pocztą.

Jakie inne dokumenty należy przedłożyć, zależne są od wieku dziecka. W przypadku niepełnoletnich pociech urodzonych w Niemczech powinien wystarczyć sam Steueridentifikationsnummer. Z kolei jeśli dziecko przyszło na świat lub żyje za granicą, wymagane jest dostarczenie także aktu urodzenia.

W przypadku dzieci z niepełnosprawnościami lista jest jeszcze dłuższa.

Kto otrzymuje Kindergeld?

Świadczenie wypłacane jest osobie sprawującej opiekę prawną nad dzieckiem. Może to być rodzic, dziadek, rodzeństwo, czy inny prawny opiekun. W tym celu należy przedłożyć dokument Haushaltsbescheinigung potwierdzający, że dziecko i opiekun mieszkają w tym samym gospodarstwie domowym. Sieroty oraz dzieci, w przypadku których miejsc pobytu rodzica jest nieznane, mogą zawnioskować o wypłatę Kindergeld bezpośrednio na siebie.

Pod pewnymi warunkami o Kindergeld wnioskować mogą także obywatele Niemiec mieszkający za granicą i obcokrajowcy mieszkający w Niemczech. W przypadku tych drugich obowiązują różne wymogi w zależności od kraju pochodzenia, przynależności do Unii Europejskiej, aktywności zawodowej okresu pobytu w Niemczech itp. Odpowiednie formularze są dostępne w różnych językach.