Reklama

Nie opłacasz niemieckiego podatku RTV na czas? Szykuj się na kary!

Rundfunkgebühr

Dotychczas niezapłacenie tzw. Rundfunkgebühr w Niemczech wiązało się z otrzymywaniem upomnień. To się jednak zmieniło. 

Od sierpnia 2021 roku mieszkańcy Niemiec płacą 18,36 euro abonamentu RTV. Suma ta jest pobierana co 3 miesiące (55,08 euro), co pół roku (110,16 euro) lub co rok (220,32 euro) z góry. Większość mieszkańców Niemiec decyduje się na płatność co 3 miesiące.

Podczas gdy zwykle abonament jest opłacany w formie stałego zlecenia przelewu, niektórzy płacą z opóźnieniem, dopiero po otrzymaniu rachunku. To może okazać się droższym rozwiązaniem. Dotychczas urząd wysyłał zawsze przypomnienie o płatności, gdy ktoś zapomniał ją wykonać. Mieszkańcy Niemiec mieli od tego momentu 4 tygodnie na zapłatę. To się jednak zmieniło.

O teraz przypomnienie wysyłane jest tylko raz w roku. Kto nie ureguluje płatności, otrzyma odsetki karne i opłatę za monit. Opłata za zwłokę będzie wynosiła 1% całkowitej kwoty do zapłaty, jednak nie mniej niż 8 euro. Kto dalej nie będzie płacił, otrzyma kolejne upomnienia i tzw. Festsetzungsbescheid, co wiązać się będzie z dodatkowymi kosztami.

Co zrobić więc, by nie otrzymać kary? Najlepiej ustalić stałe zlecenie przelewu.

UWAGA! Osoby pobierające świadczenia socjalne, jak Arbeitslosengeld II, Sozialgeld, Grundsicherung, Blindenhilfe, Pflegegeld, Plegezulagen, Ausbildungsgeld czy Berufsausbilungsbeihilfe są zwolnione z abonamentu RTV! Osoby z niepełnosprawnościami otrzymują zasadniczo zniżkę.