Terminy wypłaty zasiłku rodzinnego Kindergeld [Aktualizacja 2023]

kindergeld

Pobierasz zasiłek rodzinny Kindergeld oraz dodatek na dziecko, czyli Kinderzuschlag? Zastanawiasz się, kiedy przypadają terminy wypłaty tych świadczeń? Przygotowaliśmy dla Ciebie ściągę na 2023 rok. 

Czy Kindergeld i Kinderzuschlag z Niemiec są wypłacane w tych samych terminach?

Jako świadczeniobiorca możesz spodziewać się tylko jednego przelewu. Zasiłek rodzinny Kindergeld oraz dodatek na dziecko (niem. Kinderzuschlag) są wypłacane równocześnie. Pamiętaj jednak, że dla dodatku Kinderbonus obowiązują osobne terminy. 

Od czego zależy termin wypłaty zasiłku rodzinnego Kindergeld z Niemiec?

Dzień, w którym pieniądze trafią na Twoje konto jest ściśle związany z tzw. Kindergeldnummer, a dokładniej z jego ostatnią cyfrą. To ona powie Ci, kiedy Kasa Rodzinna, czyli Familienkasse, wyda dyspozycję przelewu. Wspomniany numer znajdziesz na praktycznie każdym dokumencie należącym do korespondencji z Familienkasse lub na potwierdzeniu przelewu świadczenia.

Jak to wygląda w praktyce? Załóżmy, że Twój Kindergeldnummer prezentuje się następująco: XXXFKXXXXX1. Jedynka na końcu numeru decyduje o dacie przelewu. Tym samym należne Ci pieniądze wpłyną na konto np. 6 kwietnia, czy 5 maja. Natomiast jeśli Kindergeldnummer będzie następujący XXXFKXXXXX2, to swój Kindergeld i Kinderzuschlag otrzymasz odpowiednio 12 kwietnia i 9 maja.

Z pomocą poniższej tabeli oraz ostatniej cyfry ze swojego numeru Kindergeldnummer łatwo sprawdzisz, kiedy w danym miesiącu niemiecka Kasa Rodzinna przeleje Ci pieniądze.Terminy wypłaty zasiłku rodzinnego Kindergeld oraz dodatku Kinderzuschlag
w 2023 roku

 

Cyfra końcowa

Miesiąc:

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Styczeń

04.01. 05.01 11.01 12.01 13.01 16.01 17.01 18.01 20.01

23.01

Luty

03.02.

08.02.

09.02.

10.02.

13.02.

14.02.

15.02.

16.02.

17.02.

21.02.

Marzec

03.03.

06.03.

07.03.

08.03.

10.03.

13.03.

14.03.

15.03.

17.03.

20.03.

Kwiecień

05.04.

06.04.

12.04.

13.04.

14.04.

17.04.

18.04.

20.04.

21.04.

24.04.

Maj

04.05.

05.05.

09.05.

10.05.

11.05.

12.05.

15.05.

16.05.

17.05.

22.05.

Czerwiec

05.06.

06.06.

07.06.

12.06.

13.06.

14.06.

15.06.

16.06.

20.06.

22.06.

Lipiec

05.07.

06.07.

07.07.

10.07.

11.07.

12.07.

13.07.

17.07.

18.07.

19.07.

Sierpień

03.08.

04.08.

07.08.

10.08.

11.08.

14.08.

15.08.

17.08.

18.08.

21.08.

Wrzesień

05.09.

07.09.

08.09.

11.09.

12.09.

13.09.

14.09.

18.09.

19.09.

21.09.

Październik

05.10.

06.10.

09.10.

11.10.

12.10.

13.10.

17.10.

18.10.

19.10.

20.10.

Listopad

06.11.

07.11.

08.11.

09.11.

10.11.

13.11.

14.11.

16.11.

17.11.

20.11.

Grudzień

05.12.

06.12.

07.12.

08.12.

11.12.

12.12.

13.12.

14.12.

15.12.

18.12.Jak wypłacany jest Kindergeld i Kinderzuschlag? Czy świadczenia można pobrać gotówkowo?

Zasadniczo pobranie należności z tytułu zasiłku rodzinnego lub dodatku na dziecko jest możliwe tylko bezgotówkowo. Innymi słowy, pieniądze są wypłacane na Twoje konto przelewem bankowym. Należna suma trafi na Twój rachunek bankowy zgodnie z terminami ujętymi w tabeli powyżej.

Dlaczego Kindergeld i Kinderzuschlag nie są wypłacane wszystkim świadczeniobiorcom w tym samym dniu?

Powody są natury czysto technicznej i to właśnie z nimi są związane terminy płatności, które zależą od cyfry końcowej. Zasadniczo dla cyfry zero płatności są realizowane na początku miesiąca. Nieco później są to przelewy dla świadczeniobiorców z cyfrą dwa itd. Na koniec miesiąca są natomiast realizowane płatności dla ostatniej cyfry, czyli dziewiątki.

Wskazówka: 

Jeśli płatność przypada na dni ustawowo wolne od pracy w Niemczech lub weekend, Twoje pieniądze pojawią się na koncie nieco później. 

Pierwsza wypłata zasiłku Kindergeld i dodatku Kinderzuschlag – to warto wiedzieć!

Czekasz na pierwszą wypłatę zasiłku Kindergeld i dodatku Kinderzuschlag? Pamiętaj, że otrzymują pełną kwotę, nawet jeśli prawo do pobierania świadczenia powstało dopiero z końcem miesiąca. 

Innymi słowy, nawet jeśli Twoje dziecko urodziło się 30 marca, otrzymasz pełną kwotę świadczenia Kindergeld i Kinderzuschlag za ten miesiąc.