Reklama

Podatek od wynagrodzenia: klasy podatkowe w Niemczech

O przynależności do klasy podatkowej 1, 2, 3, 4, albo 6 decyduje przede wszystkim wysokość wypłaty netto. Ważną rolę odgrywa również sytuacja rodzinna. Poniżej krótki przewodnik po poszczególnych klasach podatkowych.

W Niemczech funkcjonuje 6 różnych klas podatkowych, które określają, ile podatku musisz odprowadzić  ze swojego wynagrodzenia brutto. Poza tym klasa podatkowa wpływa na świadczenia otrzymywane w miejsce wynagrodzenia, takie jak zasiłek dla bezrobotnych, płatności na utrzymanie, zasiłek chorobowy czy zasiłek wychowawczy. Ich wysokość kształtuje się według wysokości wynagrodzenia netto.

Klasa podatkowa 1 – I

 • osoby niezamężne,
 • osoby rozwiedzione,
 • osoby pozostające w separacji,
 • osoby zamężne, których małżonek przebywa poza EU,
 • osoby owdowiałe (dwa lata po śmierci małżonka),
 • miesięczne wynagrodzenie wolne od podatku do kwoty 945 euro

Klasa podatkowa 2 – II

 • osoby samodzielnie wychowujące dziecko (minimum jedno), na które dostają zasiłek rodzinny lub kwotę wolną od podatku ze względu na posiadanie dzieci.
 • miesięczne wynagrodzenie wolne od podatku do kwoty 1.077 euro

Klasa podatkowa 3 – III

 • osoby zamężne, jeżeli małżonek nie otrzymuje wynagrodzenia za pracę lub nie należy do V klasy podatkowej,
 • osoby zamężne, który małżonek przebywa w kraju EU,
 • osoby owdowiałe w rok po śmierci małżonka,
 • miesięczne wynagrodzenie wolne od podatku do kwoty 1.788 euro

Możliwość wyboru dla małżeństw: kombinacja klasy podatkowej IV/IV lub III/V

 • Pracujący małżonkowie mogą wybrać pomiędzy dwoma kombinacjami klas podatkowych IV/IV lub III/V. Kombinacja IV/IV jest korzystna dla małżonków, którzy zarabiają prawie tyle samo. Przy różnych dochodach, korzystniejsza dla małżonka z wyższym wynagrodzeniem będzie klasa podatkowa III, podczas gdy małżonek zarabiający mniej zostanie rozliczany wg. klasy podatkowej V.
 • Warto jednak zdawać sobie sprawę, że wysokość podatku od dochodu, który trzeba odprowadzić, ostatecznie jest taka sama. Różnica polega na tym czy w ciągu roku potrącane będą mniejsze kwoty czy zostaną one wypłacone podczas złożenia zeznania podatkowego. W podjęciu decyzji odnośnie przynależności do kombinacji klas podatkowych IV/IV lub III/V pomoże specjalny program.

 

Klasa podatkowa IV z czynnikiem

 • W 2013 wprowadzono trzecią opcję dla małżeństw. Poprzez obliczanie czynnika, każdy z małżonków zostaje opodatkowany w zależności od wysokości swojego wkładu w dochód rodziny. Dzięki temu rozpatrywane są ulgi podatkowe przysługujące przynajmniej jednemu małżonkowi. Dla przykładu: małżonek, który wnosi tylko 25 procent wkładu w dochód rodziny, odprowadza tylko 25 procent wspólnego podatku.
 • Opcja ta zalecana jest dla małżeństw, w których różnica dochodów małżonków jest bardzo duża. Dotychczas takie małżeństwa wybierały kombinację klas podatkowych III/IV, co kończyło się nadpłacaniem podatku.

Klasa podatkowa 4 - IV

 • osoby zamężne, małżonkowie mieszkający razem, jeżeli jeden z małżonków jest pracownikiem i przynależy do klasy IV
 • Można jednak wybrać czy chce się być rozliczanym wg. kombinacji klas podatkowych IV/IV czy III/V. Z reguły kombinacja IV/IV opłaca się tylko wtedy, gdy wysokość wynagrodzenia małżonków jest zbliżona do siebie.
 • miesięczne wynagrodzenie wolne od podatku do kwoty 945 euro

Klasa podatkowa 5 – V

 • osoby zamężne, jeżeli współmałżonek jest rozliczany wg. klasy podatkowej III,
 • miesięczne wynagrodzenie wolne od podatku do kwoty 105 euro

Klasa podatkowa 6 – VI

 • osoby wolne lub zamężne, będące w stosunku pracy, kiedy nie są w stanie przedłożyć karty podatkowej lub zaświadczenia z urzędu skarbowego za dany rok,
 • miesięczne wynagrodzenie wolne od podatku do kwoty 0 euro.