Trzęsienia ziemi w Szwajcarii. Jak często występują i czy są odczuwalne?

Trzęsienie ziemi w Szwajcarii

Każdego dnia dochodzi do trzęsienia ziemi w Szwajcarii. Jednak większość z nich jest dla mieszkańców nieodczuwalna.

Szwajcarska Służba Sejsmologiczna notuje dzięki przeszło 200 sejsmografom każdego dnia średnio od 3 do 4 trzęsień ziemi dziennie w Szwajcarii oraz w sąsiadujących krajach. Zatem rocznie dochodzi od 1000 do 1500 trzęsień ziemi. Mieszkańcy odczuwają jednak zaledwie 10-20 trzęsień rocznie. Z reguły osiągają one 2,5 lub więcej w skali Richtera. Średnia długoterminowa wynosi 23 trzęsienia ziemi rocznie o magnitudzie 2,5 lub większej. Prawdopodobieństwo wystąpienia tragicznego w skutkach trzęsienia ziemi w skali Richtera 6 lub więcej wynosi 1% w ciągu najbliższego roku. Średnio takich zjawisk trzeba spodziewać się co 50-150 lat. Ostatni raz takie wydarzenie miało miejsce w 1946r. w Valais. Niemniej jednak silne trzęsienie ziemi może wystąpić w każdej chwili w Szwajcarii. Średnio co 8 do 15 lat można spodziewać się trzęsienia ziemi o sile 5 w skali Richtera. Ostatnie tak mocne trzęsienie, które wyrządziło większe szkody miało miejsce w 1991r. w Vaz. Najsilniejsze udokumentowane trzęsienie ziemi w Szwajcarii było natomiast w 1356r. w Bazylei – 6,6 w skali Richtera.

Ilość zarejestrowanych trzęsień ziemi zależy nie tylko od aktywności trzęsień, ale także od gęstości i rozmieszczenia stacji pomiarowych. W regionach, gdzie jest dużo stacji pomiarowych, np. w Valais, czy Wschodniej Austrii, odnotowywanych jest więcej trzęsień, ponieważ już małe aktywności są rejestrowane. Ponadto z reguły występuje więcej słabych trzęsień, niż silnych. W 2017 roku z 1230 odnotowanych trzęsień ziemi, ponad 700 osiągnęło 1,0 w skali Richtera. W ostatnich latach liczba zarejestrowanych mikro trzęsień ziemi znacznie wzrosła ze względu na ciągłą rozbudowę sieci pomiarowej i udoskonalone metody oceny. Ich rejestrowanie jest ważne, ponieważ pozwala naukowcom badającym ziemię dowiedzieć się więcej o strukturze podglebia i wyciągnąć wnioski na temat zagrożeń związanych z trzęsieniem ziemi.

W porównaniu z innymi europejskimi krajami w Szwajcarii zagrożenie trzęsieniem ziemi jest średnie. Występuję jednak różnice regionalne. Największe prawdopodobieństwo trzęsienia ziemi jest w Valais, Bazylei, Graubünden, St. Galler Rheintal, Centralnej Szwajcari i później w pozostałych częściach Szwajcarii.

Trzęsienia ziemi w Szwajcarii są głównie wynikiem zderzenia się europejskich i afrykańskich płyt litosferycznych.

Źródło: seismo