Reklama

Jak wypełnić szwajcarskie Steuererklärung bez stresu i błędów?

Steuererklärung

Poprawne i terminowe wypełnienie deklaracji podatkowej pozwala na uniknięcie niepotrzebnego stresu, upomnień i kar finansowych.

Państwo, kantony i gminy pobierają w Szwajcarii podatki na własny sposób. Ustrój polityczny kraju uniemożliwił bowiem stworzenie spójnego systemu podatkowego. Dla wielu osób wypełnienie deklaracji podatkowej jest więc nieprzyjemną i skomplikowaną sprawą.

Kto nie zdąży wysłać Steuererklärung zgodnie z terminem, otrzyma ponaglenie od fiskusa. Te kosztuje w kantonie Berno 60 CHF, w Argowii 35 CHF, a w Zurychu urząd nie pobiera nic. Kto mimo ponaglenia nie złoży zeznania podatkowego, będzie traktowany przez urząd zgodnie z przepisami. Dodatkowo winny może otrzymać karę finansową. Ta w Zurychu w skrajnych przypadkach i w razie powtórzenia wynosi aż do 10 tys. CHF!

Zwolnienie od podatku

Szanse na uzyskanie tzw. Steuererlass, czyli zwolnienia od podatku dotyczą tylko wyjątkowych sytuacji. Przykładowo jeśli spłata zobowiązań podatkowych (niem. Steuerschuld) nie jest możliwa z powodu mniejszych możliwości utrzymania, które są spowodowane szczególnymi okolicznościami, jak bezrobocie, choroba, wypadek, rozwód. W takiej sytuacji podatnik nie może mieć jednak żadnych oszczędności czy nieruchomości na własność.

Wydłużenie terminu składania zeznania

Podatnicy mają możliwość wydłużenia terminu złożenia deklaracji podatkowej. Standardowo osoby prywatne aktywne zawodowo muszą złożyć dokumenty najczęściej do połowy lub końca marca. Możliwe jest jednak wydłużenie tego terminu bez uzasadnienia online. Zurych wydłuża termin do 30 października lub nawet 30 listopada. Kolejne wydłużenie terminu jest możliwe tylko w przypadku śmierci w rodzinie lub choroby.

Odsetki za zwłokę

Warto jednak trzymać się terminów. Kto złoży dokumenty zgodnie z czasem, nie musi obawiać się tzw. Verzugszins, czyli odsetek za zwłokę. Te wynoszą w kantonie Zurych 4,5%. Państwo nakłada z kolei 3% odsetek.

Co ciekawe, odsetki za zapłacone z góry, przypuszczalne zobowiązania podatkowe są bardzo niskie. W kantonie Schwyz wynoszą 0,5% (w roku podatkowym 2021/2022), w Zurychu 0,25%, w Turgowii 0,2% a w Bernie 0,0!.

Jak uniknąć błędów?

Wszystkie kantony umożliwiają elektroniczne wypełnienie Steuererklärung. W kantonach Schwyz i Zurych od zeszłego roku możliwe jest złożenie Steuererklärung tylko elektronicznie. Od tego roku obowiązuje to także w Argowii.

Forma elektroniczna ma wiele zalet. Uznaje przykładowo automatycznie przysługujące potrącenia podatku. Poza tym pozwala uniknąć błędów w liczeniu.

Oprogramowanie nie wyłapie wszystkich błędów

Poprawne wypełnienie Steuererklärung jest mimo pomocy elektronicznej obowiązkiem podatnika. Należy więc uważać na to, by wpisać wszystkie informacje bezbłędnie.

Najdroższe błędy

Błędy, które słono kosztują, mają miejsce przy wypełnieniu Steuererklärung niezgodnie z prawdą, czyli popełnieniu oszustwa podatkowego lub przy niezadeklarowaniu ważnych czynników dochodowych i majątkowych.

Poważnym błędem jest także niezadeklarowanie możliwych do odliczenia, rzeczywistych kosztów. Te nie są bowiem automatycznie przyznawane.

Kolejnym błędem jest niekompletnie wypełniona deklaracja podatkowa. To prowadzi bowiem do wszczęcia postępowania Nach- und Strafsteuerverfahren.

Właściciele mieszkań nie powinni zapominać o kosztach utrzymania nieruchomości. W tej sytuacji mogą wybrać między ryczałtem a rzeczywistymi kosztami. Możliwe do odliczenia są inwestycje mające na celu utrzymanie wartości nieruchomości.

Porady

Dokładną rozpiskę możliwości odliczenia można znaleźć na tej stronie.

Z kolei na tej stronie można niezobowiązująco obliczyć wysokość podatku dochodowego dla osób fizycznych na dany rok podatkowy.

Dobre przygotowanie ułatwi i znacznie przyspieszy proces wypełnienia Steuererklärung. Do tego należy przygotować następujące dokumenty:

  • Dokument rozliczeniowy, Lohnausweis,
  • Wyciągi z konta bankowego lub poczty,
  • Papiery wartościowe,
  • Dowody wpłaty składek do filaru 3a,
  • Dowody dodatkowych wpłat do drugiego filaru (Pensionskasse/BVG),
  • Spis koszów leczenia,
  • Spis kosztów zawodowych,
  • Dowód kształcenia,
  • Dowód wpłaty datków.