Reklama

Ile kosztuje przekroczenie prędkości w Szwajcarii? Taryfikator mandatów na 2024 rok

figurka policjanta i samochodu policyjnego nakazująca zatrzymanie się

Przekroczenie prędkości może być kosztowne, o czym wielu kierowców niestety już się gorzko przekonało. Oto przegląd taryfikatora mandatów nakładanych obecnie w Szwajcarii za przekroczenie prędkości na obszarach miejskich, poza miastem i na autostradzie. 

Jak wysokie są mandaty za przekroczenie prędkości w Szwajcarii?

Zgodnie z zaleceniami federalnymi, grzywny za przekroczenie prędkości w Szwajcarii są następujące (grzywny i środki zapobiegawcze mogą się różnić w zależności od kantonu):

Na obszarach miejskich i w terenie zabudowanym

Przekroczenie dozwolonej prędkości w km/h

Grzywna w CHF/środek zapobiegawczy

1-5 km/h

40,- CHF

6-10 km/h

120,- CHF

11-15 km/h

250,- CHF

16-20 km/h

zgłoszenie wykroczenia na policję, a następnie wydanie ostrzeżenia

21-24 km/h

zgłoszenie wykroczenia na policję, odebranie prawa jazdy na co najmniej 1 miesiąc

25+ km/h

zgłoszenie wykroczenia na policję, odebranie prawa jazdy na co najmniej 3 miesiące

40+ km/h ( w strefie 30 km/h)

50+ km/h (w strefie 50 km/h)

Piractwo drogowe (Raserdelikt)

Zgłoszenie wykroczenia na policję, pozbawienie prawa jazdy na co najmniej 2 lata, ponowny egzamin na prawo jazdy

 

Poza terenem zabudowanym

Przekroczenie dozwolonej prędkości w km/h

Grzywna w CHF/środek

1-5 km/h

40,- CHF

6-10 km/h

100,- CHF

11-15 km/h

160,- CHF

16-20 km/h

240,- CHF

21-25 km/h

zgłoszenie wykroczenia na policję, a następnie wydanie ostrzeżenia

26-29 km/h

zgłoszenie wykroczenia na policję, odebranie prawa jazdy na co najmniej 1 miesiąc

30-59 km/h 

zgłoszenie wykroczenia na policję, odebranie prawa jazdy na co najmniej 3 miesiące

60+ km/h

Piractwo drogowe (Raserdelikt)

Zgłoszenie wykroczenia na policję, pozbawienie prawa jazdy na co najmniej 2 lata, ponowny egzamin na prawo jazdy

 

Autostrada

Przekroczenie dozwolonej prędkości w km/h

Grzywna w CHF/środek

1-5 km/h

20,- CHF

6-10 km/h

60,- CHF

11-15 km/h

120,- CHF

16-20 km/h

180,- CHF

21-25 km/h

260,- CHF

26-30 km/h

zgłoszenie wykroczenia na policję, a następnie wydanie ostrzeżenia

31-34 km/h 

zgłoszenie wykroczenia na policję, odebranie prawa jazdy na co najmniej 1 miesiąc

35-79 km/h

zgłoszenie wykroczenia na policję, odebranie prawa jazdy na co najmniej 3 miesiące

80+ km/h

Piractwo drogowe (Raserdelikt)

Zgłoszenie wykroczenia na policję, pozbawienie prawa jazdy na co najmniej 2 lata, ponowny egzamin na prawo jazdy

 

Kiedy grożą upomnienia, ostrzeżenia i odebranie prawa jazdy w Szwajcarii?

Drobne wykroczenia przeciwko przepisom ruchu drogowego są przede wszystkim karane grzywną administracyjną. Poza mandatem państwo nie podejmuje żadnych innych środków zapobiegawczych. 

Inaczej jest w przypadku umiarkowanych i poważnych naruszeń prawa: sprawa jest zgłaszana policji, a kary zaczynają się od ostrzeżenia i kończą się na odebraniu prawa jazdy. Możesz spodziewać się postępowania karnego (Strafverfahren), albo administracyjnego (Administrativmassnahme). Postępowanie administracyjne jest prowadzone przez biuro ruchu drogowego (Strassenverkehrsamt) i kończy się upomnieniem lub zatrzymaniem prawa jazdy. Jeśli chodzi o postępowanie karne, sprawa trafia do sądu i może skończyć się nawet karą pozbawienia wolności.

Drobne wykroczenia

Jeśli popełnisz drobne wykroczenie przeciwko przepisom ruchu drogowego, możesz spodziewać się zgłoszenia na policji i wydania ostrzeżenia. Jeśli popełnisz kolejny raz "drobne wykroczenie", wówczas możesz zostać pozbawiony prawa jazdy.

Za drobne wykroczenie uznaje się przekroczenie prędkości od:

 • 16 km/h na obszarach miejskich i terenie zabudowanym
 • 21 km/h w terenie niezabudowanym
 • 26 km/h na autostradzie

Umiarkowanie poważne wykroczenie

W przypadku popełnienia umiarkowanie poważnego wykroczenia przeciwko przepisom ruchu drogowego musisz spodziewać się zgłoszenia na policję i zawieszenia Twojego prawa jazdy na co najmniej miesiąc.

Uznaje się, że średnio poważne wykroczenie zostało popełnione przy przekroczeniu prędkości od:

 • 21 km/h na obszarach miejskich i terenie zabudowanym
 • 26 km/h poza terenem zabudowanym
 • 31 km/h na autostradzie

Poważne wykroczenie

W przypadku popełnienia poważnego wykroczenia przeciwko przepisom ruchu drogowego także musisz spodziewać się zgłoszenia na policję i odebrania Twojego prawa jazdy na co najmniej trzy miesiące.

Poważne wykroczenie jest popełniane od przekroczenia prędkości o:

 • 25 km/h na obszarach miejskich i terenie zabudowanym
 • 30 km/h poza terenem zabudowanym
 • 35 km/h na autostradzie

Piractwo drogowe

Szczególnie duża prędkość jest uznawana za wykroczenie polegające na piractwie drogowym, które jest surowo karane. Musisz spodziewać się zgłoszenia na policji, pozbawienia prawa jazdy na minimum 2 lata oraz konieczności przystąpienia do ponownego egzaminu na prawo jazdy. 

Piractwo drogowe ma miejsce przy przekroczeniu prędkości o:

 • 40+ km/h w strefie 30km/h oraz o 50+ km/h w strefie 50km/h w terenie zabudowanym
 • 60+ km/h w terenie niezabudowanym
 • 80+ km/h na autostradzie

Uwaga! Młodzi kierowcy muszą zachować szczególną ostrożność - grożą im surowsze kary.

Fotoradary w Szwajcarii: Jakie zakresy tolerancji obowiązują?

Kontrole prędkości nigdy nie są całkowicie dokładne. Dlatego prawo dopuszcza margines bezpieczeństwa - tak zwany margines tolerancji - podczas pomiaru prędkości.

W zależności od metody pomiaru obowiązują różne marginesy tolerancji. Poniższa tabela przedstawia różnice:

Metoda pomiaru

do 100 km/h

101-150 km/h

od 151 km/h

Radar

5 km/h

6 km/h

7 km/h

Laser

3 km/h

4 km/h

5 km/h

Stacjonarne pomiary radarowe na zakrętach

10 km/h

14 km/h

-

Radar ruchomy (z poruszającego się pojazdu pomiarowego)

7 km/h

8 km/h

9 km/h

Pomiary za pomocą stacjonarnych detektorów progowych

5 km/h

6 km/h

7 km/h

Odcinkowe kontrole prędkości

5 km/h

6km/h

7 km/h

 

Jakie obowiązują ograniczenia prędkości w Szwajcarii?

Ogólne ograniczenia prędkości w Szwajcarii:

 • w terenie zabudowanym obowiązuje ograniczenie prędkości do max. 50km/h. Istnieją również dodatkowe ograniczenia, np. w specjalnych strefach, gdzie maksymalna prędkość wynosi 30 km/h.
 • poza terenem zabudowanym maksymalna dozwolona prędkość wynosi 80 km/h.
 • na drogach ekspresowych (Autostrasse) maksymalna dozwolona prędkość wynosi 100 km/h.
 • na autostradach maksymalna dozwolona prędkość wynosi 120 km/h.

Oprócz ogólnych ograniczeń prędkości, na wielu odcinkach dróg obowiązują różne inne ograniczenia prędkości. Podobnie jak w innych krajach są one sygnalizowane na okrągłym białym znaku z czerwoną obwódką. Czarna liczba wskazuje maksymalną prędkość, której nie należy przekraczać. 

Grzywny w Szwajcarii: za co jeszcze może otrzymać je kierowca?

Istnieją pewne zasady ruchu drogowego, o których wielu kierowców nie pamięta lub je lekceważy. Tutaj znajdziesz przegląd powszechnych kar administracyjnych.

Wykroczenie

Grzywna we frankach

Nieposiadanie przy sobie prawa jazdy

20,- CHF

Przekroczenie dozwolonego czasu parkowania do 2 godzin 

40,- CHF

Nieumieszczenie tarczy parkingowej na pojeździe lub umieszczenie jej w niewidocznym miejscu

40,- CHF

Rozmawianie przez telefon bez zestawu głośnomówiącego

100,- CHF

Nieustąpienie pierwszeństwa na przejściu dla pieszych

140,- CHF

Niepotrzebne wcześniejsze nagrzewanie silnika

60,- CHF

Wyprzedzanie z prawej strony na autostradzie (nowe przepisy ruchu drogowego 2021)

250,- CHF

Zatrzymanie się na pasie/chodniku dla pieszych

80,- CHF

Nieutworzenie pasa awaryjnego na autostradzie (nowe przepisy ruchu drogowego 2021)

100,- CHF

Zignorowanie zasady jazdy na „zamek błyskawiczny” na autostradzie (nowe przepisy ruchu drogowego 2021)

100,- CHF

Brak winiety autostradowe

200,- CHF

Przejechanie na czerwonym świetle (W zależności od zagrożenia grzywna może być wyższa)

250,- CHF