Reklama

Szwajcaria: Kto odpowiada za odśnieżanie?

Kiedy biały puch pokryje chodniki wokół bloku, powstaje  dylemat – kto powinien zabrać się za odśnieżanie? Najemca czy właściciel? Na te i inne problematyczne kwestie znajdziesz odpowiedź w niniejszym poradniku.

Brak wzmianki o odśnieżaniu w umowie najmu

Może się zdarzyć, że w umowie najmu nie znajdziemy punktu mówiącego o tym, kto jest odpowiedzialny za odśnieżanie drogi prowadzącej do budynku. Do kogo należy zatem ten obowiązek?

W przypadku domu wielorodzinnego odśnieżane uznawane jest jako czynność służąca utrzymaniu nieruchomości i dlatego jest obowiązkiem właściciela. W regulaminie domu może jednak znaleźć się informacja, że za wykonywanie tej czynności odpowiedzialni są najemcy. Jest ona jednak zobowiązująca dopiero wtedy, gdy regulamin domu stanowi część umowy najmu.

Odśnieżaniem zajmuje się zwykle właściciel lub wyznaczona przez niego osoba. Czynność tę należy ponawiać kilka razy w ciągu dnia w godzinach od 7:00 do 21:00. Najemca tymczasem odpowiada tylko za odgarnianie śniegu wokół/z obiektów, które wynajmuje – np. balkonu, tarasu czy miejsca parkingowego.

W przypadku domu jednorodzinnego trzeba wziąć pod uwagę fakt, że droga prowadząca do domu służy tylko jednemu najemcy, więc jest on zobowiązany do jej odśnieżania nawet, jeżeli nie mówi o tym umowa.

Osoba odpowiedzialna za odśnieżanie ma urlop

Jak powinni zachować się najemcy, kiedy osoba zajmująca się odgarnianiem śniegu ma urlop i nie wyznaczono żadnego zastępstwa? Czy powinni przejąć jej obowiązki?

Nie, ponieważ za odśnieżanie wciąż odpowiada właściciel. To on powinien zadbać o zastępstwo lub sam chwycić za łopatę. Jeżeli jednak zdarzy się, że na drodze będzie zalegał śnieg, masz prawo do płacenia niższego czynszu, ponieważ właściciel nie wywiązuje się z umowy.

Za ewentualny wypadek na oblodzonych schodach lub zasypanej śniegiem dróżce wokół budynku odpowiada również w pierwszej kolejności właściciel.

Poszkodowani przez lawinę z dachu – kto odpowiada?

Nagromadzony na dachu śnieg spadł na przechodzącą właścicielkę piętra, co skończyło się leczeniem szpitalnym. Niektórzy mieszkańcy twierdzą, że miałam zadbać o usunięcie śniegu z dachu, choć ani w umowie ani w regulaminie nie znajduje się taka informacja. Czy odpowiadam za spowodowaną szkodę?

Najemca nie jest odpowiedzialny za szkody spowodowane przez lawinę, nawet jeżeli nie wywiązał się z obowiązku odgarnięcia śniegu. Należy pamiętać, że przeważnie chodzi o odśnieżenie dojścia do budynku i wspólnie użytkowanych placów.

Do odpowiedzialności może być pociągnięta wspólnota właścicielska. Warunkiem jest jednak, że dach mógł zostać wcześniej odpowiednio zabezpieczony. Jeżeli wspólnota była świadoma zagrożenia lub powinna być go świadoma (zdarzały się wypadki w przeszłości), odpowiedzialność przechodzi na nią.

Sąsiad przerzucający śnieg

Zdarzają się sąsiedzi, którzy odgarniają śnieg z własnej posesji na cudzą – utrudniając tym samym drogę wjazdową do budynku. Co można zrobić?

Jak tylko śnieg sąsiada znajdzie się na zamieszkiwanej przez Ciebie działce, możesz pozwać go o zaniechanie. Możliwy jest również pozew o odszkodowanie za wysiłek (i/lub nakład finansowy) związany z uprzątnięciem śniegu. W tym wypadku chodziłoby o proces cywilny związany z pewnym ryzykiem poniesienia kosztów i ciągnący się jeszcze wtedy, kiedy śniegi już stopnieją.

Kiedy jednak śnieg zalega na terenie publicznym, najlepiej udać się z tą sprawą do urzędu miasta. Gmina przywoła sąsiada do porządku bez zbędnej biurokracji.  

Nim jednak podejmiemy takie kroki, warto po prostu porozmawiać z sąsiadem na temat problemu. W końcu będzie mieszkał opodal przez cały czas.

Kto odśnieża wspólne dojście do domu?

Jeżeli droga prowadząca do domu należy do Ciebie i to Ty dbasz o jej odśnieżanie, a właściciel budynku też z niej korzysta, powinien Ci pomóc w tym obowiązku. O ile żadne inne postanowienie nie mówi inaczej, najemca i właściciel powinni dzielić się odśnieżaniem w zależności od częstotliwości użytkowania drogi. Warto zapisać obowiązki poszczególnych osób, aby uniknąć nieporozumień.