Szukaj
Close this search box.
  • Polski
  • Українська

Dopłata do pierwszego pracownika (Austria)

W Austrii firma jednoosobowa, która po raz pierwszy zatrudni pracownika, może dostać dopłatę od państwa, ale musi spełnić odpowiednie warunki. Gra jest jednak warta świeczki, gdyż może to być nawet 25 procent jego wypłaty. Z kolei przy zakładaniu firmy nad Dunajem i również po spełnieniu odpowiednich warunków przedsiębiorca może zostać zwolniony z dodatkowych kosztów płacowych! 

Dla małych i nowych na rynku firm właśnie dodatkowe koszty płacowe mogą być uciążliwym obciążeniem, blokującym zatrudnienie kolejnych pracowników. Państwo austriackie wykazało się jednak w tej kwestii wyrozumiałością i z dniem 1 stycznia 2014 roku przedłużyło tak zwaną EPU-Förderung (Ein-Person-Unternehmen-Förderung) na czas nieokreślony.

Ustawa Neugründungs-Förderungsgesetz (NeuFög)

W myśl ustawy NeuFög można mówić o założeniu firmy, jeśli poprzez utworzenie dotąd nieistniejącej struktury zakładowej zostanie utworzone nowe przedsiębiorstwo. Ponadto właściciel nowo powstałej firmy nie mógł prowadzić w ostatnich 15 latach działalności gospodarczej o podobnym charakterze.

W rozumieniu ustawy właścicielem przedsiębiorstwa może być:

– przedsiębiorca jednoosobowy
– poręczający wspólnik spółki osobowej
– wspólnik spółki osobowej, nie poręczający, lecz posiadający 50 procent udziałów w majątku spółki lub w przypadku, gdy spółka jest prowadzona przez zarząd, posiadający minimum 25 procent udziałów w majątku spółki
– udziałowiec w spółce kapitałowej, który posiada minimum 50 procent udziałów w majątku spółki lub 25 procent udziałów, jeśli spółka jest prowadzona przez zarząd.

Zwolnienie z dodatkowych kosztów płacowych

Jeśli zgodnie z ustawą NeuFög mamy do czynienia z nowo założoną firmą, przez okres 12 miesięcy nie będą ściągane niektóre z dodatkowych kosztów płacowych. Dotyczy to podatku pracodawcy (Dienstgeberbetrag) przekazywanego do funduszu rodzinnego (Familienlastenausgleichsfond), który wynosi 4,5 procent wynagrodzenia, dopłaty do podatku pracodawcy (0,4 procent), składki na ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków (Unfallversicherungsbeitrag) o wysokości 1,4 procent oraz tak zwanego Arbeiterkammerumlage, które uiszczają członkowie Austriackiej Izby Pracy.

Dopłaty ograniczone czasowo

Ustawa NeuFög przewiduje tak zwany okres obserwacji, trwający 36 miesięcy. Sama dotacja jest wypłacana od miesiąca, w którym zatrudniono pracownika, przez kolejne 11 miesięcy. Po upłynięciu roku od założenia firmy dodatek przysługuje tylko na pierwszych trzech pracowników, również na maksymalnie 12 miesięcy.

EPU – Förderung – szczegóły

Istniejąca już od 2009 roku państwowa dopłata dla przedsiębiorstw jednoosobowych, które po raz pierwszy zatrudnią pracownika, została z początkiem roku przedłużona na czas nieokreślony. Dodatkowo można się o nią starać nie tylko na pracowników zatrudnianych na czas nieokreślony, ale także na umowę terminową, jeśli tylko planowane jest jej przedłużenie. Okres pobierania dodatku w obu przypadkach to 12 miesięcy.

Dla kogo dopłata EPU

Przeznaczona jest dla przedsiębiorców, którzy po 5 latach ponownie lub po razpierwszy zatrudnili pracowników w cywilnoprawnym stosunku pracy. By otrzymać dotację, przedsiębiorca musi być ubezpieczony od minimum trzech miesięcy, zgodnie z przepisami określonymi w ustawie o ubezpieczeniu społecznym osób prowadzących działalność gospodarczą. Podobnie jak NeuFög, dodatek dla firm jednoosobowych zostaje przyznany maksymalnie na rok. W ramach EPU jest wypłacany dodatek w wysokości 25 procent wynagrodzenia brutto. Podczas wypłaty dotacji uwzględnia się także premie, dlatego jego wypłata następuje 12 razy w ciągu roku. Podstawą kalkulacji jest maksymalna wysokość podziałki wynikającej z ASVG. Dodatkowo należy pamiętać o tym, że cywilnoprawny stosunek pracy musi trwać minimum 2 miesiące, a czas pracy musi przekroczyć 50 procent z godzin przewidzianych na pełen etat.

Przykład

Wynagrodzenie brutto pierwszego pracownika jest równe 2000 euro miesięcznie, a dodatek z austriackiego urzędu pracy (AMS) wynosi 500 euro miesięcznie. Przy maksymalnym wykorzystaniu dotacji firma jednoosobowa może otrzymać zatem blisko 6000 euro na pierwszego pracownika. Należy jednak pamiętać o tym, że EPU można otrzymać tylko za zatrudnienie odpowiedniego pracownika, a przedsiębiorcy mogą skorzystać z dodatku dla jednoosobowych firm tylko w przypadku zatrudnienia pracownika będącego minimum od 2 tygodni zameldowanego w urzędzie pracy lub poszukującego pracy, który właśnie zakończył naukę. Dotacja nie zostanie przyznana w przypadku, gdy firma zatrudni ucznia względnie praktykanta, freelancera, dziecko, małżonka lub rodzica.

Tylko w pełni ubezpieczeni mogą wnioskować o EPU

Jak już wspominaliśmy, pracodawcy muszą być ubezpieczeni ubezpieczeniem społecznym dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Jako przedsiębiorstwo jednoosobowe, zgodnie z ustawą o dodatku EPU jest rozumiana firma jednoosobowa, spółka osobowa oraz z ograniczoną odpowiedzialnością (GmbH) jeśli tylko prezes jest ubezpieczony od choroby, wypadku oraz jest objęty ubezpieczeniem emerytalnym w GSVG.