Szukaj
Close this search box.
 • Polski
 • Українська

Niemiecka firma w internecie – Impressum

W dzisiejszych czasach standardem jest, że firma posiada swoją wizytówkę w internecie w postaci bardziej lub mniej rozbudowanej strony internetowej, ale bardzo ważną, choć często zaniedbywaną częścią tych stron jest impressum. Firmy z Polski mające kontakt z firmami niemieckimi często przygotowują swoje „wizytówki” internetowe również w języku niemieckim.

Dlatego też w dzisiejszym artykule przygotowaliśmy instrukcję, jak poprawnie i zgodnie z prawem przygotować niemieckie impressum, które służy do określenia dostawcy i powinno umożliwić klientom nawiązanie kontaktu z osobami odpowiedzialnymi za usługi webowe. Najważniejsze prawne regulacje dotyczące informacji, które powinny znaleźć się w niemieckim impressum zawarte są w §5 Telemediengesetz (TMG) i §55 Rundfunkstaatsvertrag (RStV).

Dane obligatoryjne, które muszą znaleźć się w każdym impressum, to:

1. Imię i nazwisko/nazwa oraz adres

osoby fizyczne: w pełni rozpisane imię i nazwisko;

osoby prawne: nazwa firmy z formą prawną (także przy spółkach cywilnych) oraz w pełni rozpisane imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania.

Dodatkowo w obu przypadkach musi zostać podany adres do doręczeń (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość) (nie może to być skrytka pocztowa!). Przy osobach prawnych/spółkach osobowych musi być podana siedziba. Formę prawną zalecamy rozpisać w następujący sposób – należy podać kapitał zakładowy, a jeśli wkład nie został wpłacony w całości, wtedy należy podać pełną kwotę zaległą wkładu.

2. Dane do szybkiego elektronicznego i osobistego nawiązania kontaktu

 • e-mail
 • numer telefonu
 • numer faksu (jeżeli istnieje)

3. Dane o organie nadzorczym

Niektóre przedsiębiorstwa do prowadzenia swojej działalności potrzebują specjalnych zezwoleń. Jeśli zezwolenia te wydawane są przez określone urzędy, wtedy zaleca się podanie nazwy i adresu odpowiedzialnego urzędu.

4. Rejestr, numer rejestru

Gdy został dokonany wpis do oficjalnego rejestru (rejestr handlowy, rejestr stowarzyszeń, rejestr spółek partnerskich, rejestr spółdzielni), należy podać nazwę, miejsce rejestru oraz jego numer.

5. Dane charakterystyczne ze względu na zawód

Osoby wykonujące wolne zawody obowiązują przeważnie dodatkowe regulacje. W każdym przypadku należy podać:

 • izbę, do której należy usługodawca,
 • ustawowe określenie zawodu i państwo, w którym był nadany,
 • określenie regulacji zawodowo-prawnych oraz dostęp do nich.

Jakie informacje należy podać w przypadku danego zawodu, zasięgnąć należy w odpowiedniej izbie gospodarczej.

6. Numer identyfikacyjny VAT

Numer identyfikacyjny VAT należy podać obowiązkowo, natomiast podanie numeru podatkowego w impressum nie jest konieczne.

7. Dane likwidacyjne o spółkach

Jeśli spółka akcyjna, komandytowa lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością znajduje się w trakcie likwidacji – informacja o tym musi obowiązkowo znaleźć się na impressum!

Dodatkowe dane dla usługodawców

Od roku 2010 istnieje niemieckie rozporządzenie o obowiązku podania informacji przez usługodawców (DL-InfoV), które częściowo pokrywają się z obowiązkiem sporządzenia impressum. Dane, które należy podać w myśl DL-InfoV, nie muszą naszym zdaniem być umieszczone w impressum i powinny być przekazane w inny sposób.

Dane na podstawie §55 RStV

Jeśli strony internetowej używamy do celów prywatnych, a nie komercyjnych, impressum nie jest konieczne. Prosimy jednak uważać, ponieważ wystarczy, że umieścimy na naszej stronie prywatnej reklamę lub sponsorowany link, a sytuacja zmienia się diametralnie i impressum ze strony prawnej staje się nieodzowne.

Jeśli strony internetowe zawierają oferty dziennikarsko-redakcyjne, koniecznie należy podać osobę odpowiedzialną wraz z imieniem i nazwiskiem oraz adresem. Gdy podanych zostanie więcej osób, należy dokładnie przypisać zakres ich obowiązków. Jako osoba odpowiedzialna wchodzi w rachubę ten, kto:

 • ma stały pobyt w kraju,
 • nie stracił prawa do zajmowania stanowisk urzędowych na skutek orzeczenia sądu,
 • jest zdolny do podejmowania czynności prawnych,
 • może być nieograniczenie ścigany za przestępstwo.

Uwagi końcowe

Także podczas komercyjnego wykorzystywania mediów społecznościowych (Facebook, Google Plus, Twitter itp.) należy stworzyć impressum. Np. jeśli prezentujemy naszą firmę na Facebooku, to z prawnego punktu widzenia nie wystarczy impressum zamieścić w okienku info! Impressum musi zostać zamieszczone w miejscu, które da się łatwo znaleźć oraz dostępne jest z pomocą maksymalnie dwóch kliknięć.


W razie pytań zapraszamy na
www.smuda-consulting.com
lub telefonicznie
0048 / 77 403 24 26