Szukaj
Close this search box.
  • Polski
  • Українська

Co w Niemczech podlega zwolnieniu z podatku od wynagrodzeń?

Kwestia podatku od wynagrodzeń może się okazać kosztowna, jeśli w firmie pojawi się kontroler z urzędu skarbowego i weźmie pod lupę rozliczenia wynagrodzeń pracowników. Jest to związane z faktem, że żaden inny rodzaj podatku nie uległ tak wyraźnym zmianom, jak właśnie podatek od wynagrodzeń.

Rzemieślnicy pracują pod ciągłą presją czasu. Może się więc zdarzyć, że firmowy samochód zostanie zaparkowany na chodniku lub w miejscu niedozwolonym, dlatego koszty mandatów są tu świadomie uwzględniane, ale… Jeśli pracodawca przejmie mandaty swoich pracowników, urząd skarbowy uzna tę płatność za podlegające opodatkowaniu wynagrodzenie, choć Sąd Finansowy w Düsseldorfie podał w wątpliwość tę opinię. Sędziowie nie uznali bowiem zapłaty mandatów za formę wynagrodzenia, gdyż pracodawca liczył się z możliwością ich wystąpienia w zamian za sprawny przebieg dnia pracy, a samochód jest własnością firmy, a nie pracownika.

Wskazówka

A zatem przeciwko niekorzystnej decyzji orzekającej o obowiązku podatkowym po przeprowadzonej przez urząd skarbowy kontroli można bronić się poprzez złożenie odwołania. Ostatnie słowo w tej kwestii ma Federalny Trybunał Finansowy w postępowaniu rewizyjnym.

Uwaga na świadczenia rzeczowe o wartości do 44 euro miesięcznie

Świadczenia rzeczowe dla pracowników są nieopodatkowane i nieoskładkowane do wartości brutto 44 euro miesięcznie w przeliczeniu na osobę. Jeśli limit ten zostanie przekroczony o choćby centa, całość świadczenia rzeczowego podlegać będzie opodatkowaniu i oskładkowaniu. Ryzykowne mogą okazać się w tym przypadku koszty wysyłki. Sąd Finansowy dla Badenii-Wirtembergii jasno orzekł w swoim wyroku, że do limitu 44 euro należy zaliczyć również koszty wysyłki bezpłatnie zamówionych towarów.

Klasa podatkowa

Jeśli pracownik zmienia klasę podatkową, by otrzymać wyższy zasiłek wychowawczy Elterngeld, nie może on dokonać kolejnej takiej zmiany w danym roku kalendarzowym.

Podatkowa pułapka w przypadku imprez firmowych

Jeśli koszty imprezy firmowej w przeliczeniu na pracownika wynoszą więcej niż 110 euro brutto, wykraczająca poza ten limit kwota objęta jest zryczałtowanym podatkiem od wynagrodzeń w wysokości 25%. Tak przynajmniej wygląda teoria.

Jeżeli jednak na imprezę integracyjną nie zostaną zaproszeni wszyscy pracownicy, lecz wyłącznie kierownictwo, całość kosztów w przeliczeniu na osobę obciążona zostanie podatkiem od wynagrodzeń. Nie ma wtedy możliwości zryczałtowanego opodatkowania zgodnie z par. 40 ust. 2 poz. 2 niemieckiej ustawy o podatku dochodowym, a wymierna korzyść pieniężna wynikająca z udziału w takiej imprezie musi zostać opodatkowana zgodnie z indywidualnymi determinantami wysokości podatku od wynagrodzenia danego pracownika.

Specyfika imprez firmowych – ciąg dalszy

Jeśli z perspektywy podatkowej mamy do czynienia z imprezą firmową, na którą zostali zaproszeni wszyscy pracownicy, nie jest ona objęta podatkiem od wynagrodzeń, o ile jej koszty nie przekraczają 110 euro w przeliczeniu na pracownika. Federalne Ministerstwo Finansów w sposób następujący wyjaśnia wątpliwości w tej materii:

1. Koszt imprezy na osobę wyliczany jest poprzez podzielenie łącznych kosztów wydarzenia przez liczbę jego faktycznych uczestników, a nie przez liczbę pierwotnie zaproszonych gości.

2. Jeśli na imprezę zaproszeni są nie tylko pracownicy, lecz również partnerzy biznesowi i klienci, zasada „110 euro” nie ma zastosowania. Gdy w takiej sytuacji koszty na osobę są wyższe niż 35 euro, mamy do czynienia z niepodlegającymi odliczeniu wydatkami na upominki.

Oddanie do użytkowania pracownikowi leasingowanego samochodu służbowego

Jeżeli pracodawca przekazuje do użytkowania pracownikowi wzięty w leasing samochód służbowy, związana z prywatnymi przejazdami wymierna korzyść pieniężna objęta jest podatkiem od wynagrodzeń wyłącznie wtedy, gdy pojazd ten przypisany jest do firmy. Pod względem ekonomicznym samochód może być jednak przypisany również do pracownika, jeśli ponosi on ryzyko i odpowiedzialność, związane z jego utrzymaniem, bieżącą konserwacją i ewentualnymi uszkodzeniami.

W takiej sytuacji pracownik nie musi opodatkowywać wymiernej korzyści pieniężnej, a dodatkowo może odliczyć 0,30 euro za każdy przejechany służbowo kilometr w ramach kosztów uzyskania przychodu.

Dokształcanie się pracownika – przejęcie kosztów przez pracodawcę

Gdy pracownik zwraca się do pracodawcy z prośbą o sfinansowanie dokształcania zawodowego, przejęte przez firmę koszty zawsze zwolnione są z podatku od wynagrodzeń, jeśli tylko rachunek za szkolenie pracownika zostanie wystawiony bezpośrednio na zakład pracy. Jeżeli jednak pracownik zawrze indywidualną umowę z placówką edukacyjną, przejęte przez firmę koszty zwolnione są z podatku od wynagrodzeń tylko wtedy, gdy pracodawca pisemnie potwierdzi wzięcie na siebie wydatków edukacyjnych.

Udostępnij:
0 0 votes
Oceń artykuł
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze

Czy wobec trwającej epidemii niemiecki Finanzamt zmienił terminy dotyczące rozliczenia podatku z Niemiec? Na to i inne pytania związane z podatkami w Niemczech odpowiada Piotr Wietrzykowski z firmy Intertax24.

Czy do złożenia wniosku o Kindergeld jest potrzebny niemiecki numer PESEL? Dlaczego niektóre dokumenty dołączane

Przy okazji pytania nadesłanego przez Pana Adriana wyjaśniamy różnicę między niemieckim Steuernummer oraz Identifikationsnummer, radzimy

Zobacz również

© 2023 Digital Monsters Sp. z.o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Portal Punkt.media nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju treści publikowane przez użytkowników.
Strona korzysta z cookies – możesz zmienić warunki przechowywania cookies w przeglądarce.