Szukaj
Close this search box.
  • Polski
  • Українська

Mali przedsiębiorcy w Niemczech – Podatek VAT a sprzedaż na eBayu

Jeśli w urzędzie skarbowym jesteś zarejestrowany jako mały przedsiębiorca, zgodnie z paragrafem 19 ustawy o podatku VAT kwestia VAT-u jest dla Ciebie prosta. Z jednej strony nie wykazujesz go w wystawianych przez siebie rachunkach, a z drugiej nie odliczasz go również z wpływających faktur. Twoim obowiązkiem jest jedynie złożenie rocznej deklaracji VAT, na podstawie której urząd skarbowy może zweryfikować, czy spełnione zostały wszelkie warunki do uznania Cię za małego przedsiębiorcę.

 

Jeśli jednak jako mały przedsiębiorca prowadzisz sprzedaż na portalu eBay, musisz zwrócić uwagę na obowiązek faktycznego odprowadzenia podatku VAT. A w związku z faktem, iż jako mały przedsiębiorca nie dokonujesz odliczenia VAT-u z wpływających faktur, nie ma dla Ciebie większego znaczenia, że eBay nie wykazuje go w wystawianych przez siebie rachunkach. Niestety, otrzymanie tego rodzaju rachunku wiąże się ze spoczywającym na Tobie obowiązkiem odprowadzenia podatku VAT. Ma tu bowiem zastosowanie zobowiązanie podatkowe zgodnie z paragrafem 13b ustawy 2 numer 1 niemieckiej ustawy o podatku VAT. Urząd skarbowy oczekuje, że dokonasz odprowadzenia VAT-u za eBay. Jeśli nie spełnisz tego obowiązku, w wypadku kontroli podatkowej w późniejszych latach konieczna będzie dopłata podatku wraz z powstałymi odsetkami.

 

Przykład

Urząd skarbowy uznał Cię za małego przedsiębiorcę. W 2015 roku otrzymałeś z portalu eBay rachunki na łączną kwotę 2000 euro netto. W rachunkach tych znajduje się wskazanie na temat zastosowania zobowiązania podatkowego zgodnie z par. 13b ustawy o podatku VAT. W związku z tym przy składaniu rocznej deklaracji VAT za 2015 rok nie wystarczy jedynie wyszczególnienie na pierwszej stronie obrotów z poprzednich lat, stanowiących warunek do zaklasyfikowania Cię do grupy małych przedsiębiorców. Dodatkowo należy wypełnić załącznik UR i w wierszu 22 wpisać kwotę obrotów netto z rachunków eBay (2000 euro) oraz należny podatek VAT w kwocie 380 euro (2000 euro × 19 procent). Urząd skarbowy będzie żądał od Ciebie zapłaty tego podatku, mimo że działasz jako mały przedsiębiorca.

 

Tło sprawy

Portal eBay nie wykazuje w swoich fakturach podatku VAT, ponieważ jego usługi formalnie świadczone są na terenie Luksemburga. W sytuacji, gdy przedsiębiorca mający swoją siedzibę za granicą świadczy na terenie Niemiec usługi objęte podatkiem VAT, do odprowadzenia VAT-u do urzędu skarbowego za wykonawcę usługi (czyli eBay) zobowiązany jest właśnie jej odbiorca (w tym przypadku Ty, jako mały przedsiębiorca). Procedura ta ma zagwarantować wpływ podatku do niemieckiego urzędu skarbowego w przypadku usług i transakcji prowadzonych przez zagraniczne przedsiębiorstwa.

 

Rachunek z eBay-a z wykazanym 15-procentowym VAT-em

Jeśli zamiast rachunków bez wykazanego podatku VAT otrzymujesz rachunki z wykazanym 15-procentowym VAT-em, zapewne masz założone na tym portalu konto prywatnego użytkownika. Nie jest to prawidłowe, gdyż jako mały przedsiębiorca – zgodnie z paragrafem 19 ustawy o podatku VAT – jesteś również „przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o podatku VAT”.

 

Praktyczna wskazówka

Jeśli urząd skarbowy zażąda od Ciebie rachunków z eBay-a i zauważy, że zostałeś błędnie uznany przez portal za prywatnego użytkownika, naliczy on na ich podstawie właściwą kwotę niemieckiego podatku VAT i zażąda od Ciebie jego zapłaty. Może się więc okazać, że zapłacisz podwójnie: 15-procentowy luksemburski VAT oraz dodatkowo niemiecki VAT w wysokości 19 procent.

 

Wniosek

Jeśli właśnie szykujesz się do złożenia rocznej deklaracji VAT za 2015 roki w ubiegłym roku otrzymywałeś rachunki z eBay-a bez wykazanego podatku VAT, mimo bycia małym przedsiębiorcą będziesz musiał odprowadzić VAT do urzędu skarbowego. Zignorowanie takiego zobowiązania nie jest dobrym pomysłem. Urzędy skarbowe regularnie proszą eBay o dane użytkowników oraz dokonywanych przez nich transakcji i sprawdzają, czy został od nich odprowadzony podatek VAT. Ta regulacja staje się zgubą dla wielu małych przedsiębiorców, ponieważ w przypadku odbywającej się wiele lat później kontroli zobowiązani są oni nie tylko do zapłaty zaległego podatku, lecz również wynoszących 6 procent w skali roku odsetek za zwłokę.