Szukaj
Close this search box.
  • Polski
  • Українська

Ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy w 2014r. (Niemcy)

Z dniem 1 stycznia 2014 wchodzą w życie liczne zmiany w zakresie prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych. Wzrosną granice podstawy wymiaru składek oraz wartości świadczeń rzeczowych, system elektronicznych kart podatkowych ELStAM stanie się obowiązkowy dla wszystkich pracodawców, wcześniejszy będzie też termin składania rocznego zeznania. Poniżej najważniejsze nowe zasady i uregulowania, które będą miały istotne znaczenie dla firm.

1 stycznia 2014 pokaźnie wzrosną granice podstawy wymiaru składek społecznych, zarówno w ubezpieczeniu zdrowotnym, jak i pielęgnacyjnym. To samo obowiązywać będzie w odniesieniu do ubezpieczenia emerytalnego oraz na wypadek bezrobocia. Pracownikom z wyższymi dochodami przypadną też wyższe wymiary składek, a ponieważ Twoje przedsiębiorstwo ponosi połowę kosztów składek, Ty również odczujesz zwiększenie ich wysokości. Podniesione zostaną także roczne granice dochodowe brutto, decydujące o podleganiu ustawowemu, obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Analogicznie wzrosną też ogólne i szczególne granice dochodowe w ubezpieczeniu zdrowotnym. W związku z tym w 2014 nieco wyższy będzie próg, powyżej którego ustawowo ubezpieczony pracownik będzie przechodził do prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Uwaga: W związku z podwyższeniem rocznej granicy dochodowej niektórzy z Twoich pracowników z początkiem kolejnego roku automatycznie mogą znów podlegać ustawowemu obowiązkowi ubezpieczenia. Sprawdź to dokładnie jeszcze przed końcem bieżącego roku! Jeśli przeoczysz taki przypadek, musisz liczyć się z koniecznością późniejszej dopłaty składek. Zatrudnieni, których dotyczy sprawa, będą mogli uzyskać zwolnienie z obowiązku ubezpieczenia poprzez złożenie odpowiedniego wniosku w swojej kasie chorych.

Należy wcześniej złożyć roczne zeznanie

Z powodu zmiany rozporządzenia w sprawie ewidencji danych podmiotów ubezpieczenia społecznego termin złożenia rocznego zeznania przesunięty został z 15 kwietnia na 15 lutego kolejnego roku. Oznacza to, że masz o wiele mniej czasu na złożenie rocznej informacji. Już teraz wyraźnie oznacz w swoim kalendarzu 15 lutego, aby nie przegapić tego ważnego terminu. Za pomocą rocznego zeznania przekazujesz kasie chorych informacje na temat uzyskanych w 2013 roku wynagrodzeń za pracę. Niezwykle istotne jest, aby odpowiednio posegregować właściwe kwoty wynagrodzeń. Należy przy tym przestrzegać następujących zasad:

  1. Dla każdego z pracowników należy wpisać kwotę wynagrodzenia brutto podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia emerytalnego (aż do wysokości granicy podstawy wymiaru składek). Granica podstawy wymiaru składek wynosi 69 600 euro na zachodzie i 58 800 na wschodzie Niemiec.
  2. Również w przypadku krótkotrwale zatrudnionych pomocników zobowiązany jesteś do złożenia rocznej informacji. Ponieważ ci zatrudnieni nie są traktowani przez ubezpieczenie społeczne jako zobowiązani do płacenia składek, jako kwotę wynagrodzenia podlegającą oskładkowaniu wpisujemy 0 euro. Jedynie w module danych dotyczących ubezpieczenia wypadkowego podajesz faktyczną wysokość wynagrodzeń krótkotrwale zatrudnionych osób.
  3. Osoby pracujące w ramach „minijob”, które otrzymują wynagrodzenie o nieznacznej wysokości (maksymalnie 450 euro miesięcznie), od 1 stycznia 2013 zasadniczo podlegają obowiązkowi ubezpieczenia emerytalnego. Pracownicy ci uiszczają zryczałtowaną składkę emerytalną w wysokości 15 procent lub też jej pełną wysokość, jeśli nie złożyli odpowiedniego wniosku o zwolnienie z opłacania pełnego wymiaru składki. W rocznym zeznaniu dotyczącym takiego pracownika jako minimalną podstawę obliczeń wpisujesz 175 euro. Oznacza to, że jeśli miesięczne wynagrodzenie pracownika wynosi mniej niż 175 euro, w zeznaniu i tak musisz wpisać minimalną podstawę w wysokości 175 euro za każdy z dwunastu miesięcy. Jeśli jednak osoba zatrudniona w ramach „minijob” złożyła wniosek o zwolnienie z obowiązku ubezpieczenia emerytalnego, zobowiązany jesteś do podania faktycznie uzyskanego przez nią wynagrodzenia.
  4. W przypadku osób zatrudnionych w ramach tzw. Gleitzone należy podać osiągnięty, zredukowany dochód – zgodnie z właściwą formułą dla Gleitzone za rok 2013. Jeśli jednak przy obliczaniu wymiaru składki emerytalnej pracownik zrezygnował z uregulowania obowiązującego dla Gleitzone, należy podać nie pomniejszone wynagrodzenie za pracę, jako podlegającą oskładkowaniu kwotę wynagrodzenia brutto.

System elektronicznych kart podatkowych ELStAM będzie obligatoryjny od 1 stycznia 2014!

Z końcem 2013 roku mija okres przejściowy związany z wejściem w życie elektronicznego systemu kart i rozliczeń podatkowych ELStAM. Od nowego roku jako przedsiębiorca będziesz zobligowany do pobierania z systemu ELStAM wszelkich danych potrzebnych do obliczania podatku dochodowego Twoich pracowników. Elektroniczne dokonywanie rozliczeń będzie od teraz obowiązkowe dla wszystkich pracodawców.

Skutek: Nie będziesz potrzebował już papierowej wersji karty podatkowej lub poświadczenia zastępczego od nowo zatrudnianych pracowników. Zamiast tego zarejestrujesz ich w systemie ELStAM. Do tego potrzebna Ci będzie data urodzenia pracownika, numer identyfikacji podatkowej oraz informacja, czy jest to główny czy dodatkowy stosunek pracy danej osoby. Dla przedsiębiorców będących dodatkowym pracodawcą dostępne będą tylko niektóre elementy elektronicznej karty podatkowej (klasa podatkowa 6, religia oraz ewentualnie podział kwot wolnych od podatku). Dane te należy pobrać do kartoteki wynagrodzeń i stosować zgodnie z obowiązującą ważnością. Jakiekolwiek zmiany będą udostępniane do pobrania i aktualizowane każdego miesiąca.

Uwaga: Należy przechowywać papierowe wersje dokumentów. Kartę podatkową z roku 2010 oraz inne dokumenty papierowe można zniszczyć dopiero z końcem 2014 roku.

W 2014 nie będzie też tzw. wyrównania socjalnego

Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne pozostanie na poziomie 15,5% (ogólna) lub 14,9% (obniżona). Kasy chorych, którym nie wystarczają przydziały z funduszu zdrowia, zobowiązane są do pobierania dodatkowej składki. Od 2011 roku może być ona ustalana jedynie w stałych sumach, niezależnie od uzyskiwanego dochodu. Kasy chorych samodzielnie ustalają wysokość dodatkowej składki i rozliczają ją bezpośrednio ze swoimi członkami. Jednocześnie każdego roku w listopadzie niemieckie Ministerstwo Zdrowia określa przeciętną wysokość dodatkowej składki na nadchodzący rok. Jeśli jest ona wyższa niż 0 euro, jako pracodawca zobowiązany jesteś do dokonania tzw. wyrównania socjalnego.

Nowość: Przeciętna wysokość dodatkowej składki na rok 2014 – podobnie jak w poprzednich latach – została określona na poziomie 0 euro. Dla Ciebie jako pracodawcy oznacza to, że również w nadchodzącym roku nie będziesz musiał dokonywać tzw. wyrównania socjalnego. Czy tak samo będzie w 2015 roku, okaże się w listopadzie 2014, kiedy ponownie ustalona zostanie przeciętna wysokość dodatkowej składki na kolejny rok.


W razie pytań zapraszamy na
www.smuda-consulting.com
lub telefonicznie
0048 / 77 403 24 26 

Udostępnij:
0 0 votes
Oceń artykuł
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze

Czy wobec trwającej epidemii niemiecki Finanzamt zmienił terminy dotyczące rozliczenia podatku z Niemiec? Na to i inne pytania związane z podatkami w Niemczech odpowiada Piotr Wietrzykowski z firmy Intertax24.

Czy do złożenia wniosku o Kindergeld jest potrzebny niemiecki numer PESEL? Dlaczego niektóre dokumenty dołączane

Przy okazji pytania nadesłanego przez Pana Adriana wyjaśniamy różnicę między niemieckim Steuernummer oraz Identifikationsnummer, radzimy

Zobacz również

© 2023 Digital Monsters Sp. z.o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Portal Punkt.media nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju treści publikowane przez użytkowników.
Strona korzysta z cookies – możesz zmienić warunki przechowywania cookies w przeglądarce.