X

Austria: Co musisz wiedzieć o pracy w niewielkim wymiarze godzin

Praca w niewielkim wymiarze godzin rządzi się swoimi prawami – jak one wyglądają?

Kiedy jestem osobą pracującą w niewielkim wymiarze godzin? (Geringfügige Beschäftigung)

Uchodzisz za osobę pracującą w niewielkim wymiarze, kiedy zarabiasz mniej niż 415,72 euro miesięcznie, a twój stosunek pracy trwa przynajmniej miesiąc lub został zawarty na czas nieokreślony.

Pracujesz w niewielkim wymiarze również wtedy, gdy twój stosunek pacy jest krótszy niż miesiąc, a Twoje średnie zarobki nie przekraczają 31,92 euro za dzień pracy i w sumie nie przekraczają 415,72 euro miesięcznie.

Zarówno zatrudnieni na umowę o pracę, jak i osoby działające na umowę-zlecenie, mogą pracować w niewielkim wymiarze.

Jakie mam prawa pracując w niewielkim wymiarze?

Masz takie same prawa jak normalny pracownik, czyli np. masz prawo do:

- 5 względnie 6 tygodni urlopu na rok,

- wypłacania wynagrodzenia w czasie chorobowego

- odprawy

- dodatków,  np. dodatku urlopowego (Urlaubsgeld), dodatku świątecznego (Weihnachtsgeld).

Uwaga: przywileje te nie dotyczą wolnych pracowników!

Praca w niewielkim wymiarze a czas pracy

- Czas pracy i sposób jej wykonywania są kwestiami, które pracodawca musi ustalić z pracownikiem. Żadna ze stron nie może podejmować decyzji na własną rękę, a wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej.

- Za dzień roboczy, na który przypada święto, należy Ci się wynagrodzenie (Feiertagentgelt).

- Lepiej sporządzić pisemne ustalenie w sprawie godzin pracy, aby później nie być niemiło zaskoczonym.

Praca w niewielkim wymiarze a ubezpieczenie społeczne

Każdy pracownik pracujący w niewielkim wymiarze musi zostać zgłoszony przez pracodawcę w miejscowej kasie chorych. Pracodawca musi również odprowadzać składki na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Jeżeli Twoje zarobki przekroczą 415,72 euro (granicę pracy w niewielkim wymiarze, czyli Geringfügigkeitsgrenze) jesteś objęty obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym (ubezpieczenie zdrowotne - Krankenversicherung, emerytalne - Pensionsversicherung, od następstw nieszczęśliwych wypadków - Unfallversicherung i na wypadek bezrobocia - Arbeitslosenversicherung).

Od 1 stycznia 1998 sumuje się wynagrodzenie z kilku stosunków pracy w niepełnym wymiarze – jeżeli łączne wynagrodzenie przekracza granicę 415,17 euro, jesteś zobowiązany do ubezpieczenia zdrowotnego, emerytalnego oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków. Nie jesteś jednak ubezpieczony na wypadek bezrobocia. Wysokość składek zostanie ustalona z początkiem roku następującego po otrzymaniu wynagrodzenia, o czym powiadomi Cię miejscowa kasa chorych.

Jako osoba pracująca w niepełnym wymiarze godzin nigdy nie jesteś ubezpieczony na wypadek bezrobocia!

Możliwość prywatnego ubezpieczenia emerytalnego oraz zdrowotnego (Pensions- und Krankenversicherung)

Osoby pracujące w niepełnym wymiarze mają możliwość opłacania składki na ubezpieczenie emerytalne i zdrowotne w wysokości 58,68 euro miesięcznie. Uprawnia Cię to do zasiłku chorobowego (Krankengeld) oraz wypłacania środków co tydzień (Wochengeld).

Każdy miesiąc, w którym opłacasz składki prywatnego ubezpieczenia i w którym pracujesz w niepełnym wymiarze, jest liczony jako miesiąc składkowy.

Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia (Arbeitslosenversicherung)

Prywatne ubezpieczenie na wypadek bezrobocia jest niemożliwe!