Reklama
Reklama

Ferialjobs (Austria)

W tym roku pisaliśmy już na temat pracy w Austrii w czasie studiów, jako freelancer. Jednak z powodu wielu zapytań poruszymy ten temat jeszcze raz. Tym razem jednak pod hasłem – student w Austrii jako pracownik. Dlaczego? Otóż uczniowie i studenci zawsze starają się znaleźć wakacyjną dobrze płatną pracę, bo zdobyte doświadczenie dobrze wygląda później w CV, a przy tym i w portfelu nie jest pusto.

Ferialjob może jednak okazać się problematyczny dla rodziców studentów bądź uczniów pobierających świadczenia rodzinne. Słowem wstępu – w Austrii rokrocznie ponad 100 tysięcy młodych ludzi szuka pracy na wakacje. Nie każdy z nich jednak zdaje sobie sprawę, że zatrudnienie na tzw. Ferialjob to również stosunek pracy, który ma wpływ na pobór świadczeń z kasy państwa. Chociażby z tego powodu należy zapoznać się z następującymi wskazówkami:

Familienbeihilfe i Kinderabsetzbetrag a Ferialjob

Dzieci aż do ukończenia 19. roku życia mogą w ciągu całego roku zarobić dowolną kwotę pieniędzy, a rodzice i tak będą spać spokojnie – w myśl przepisów nie ma to wpływu na zasiłek rodzinny oraz dodatek do niego. Uważać należy jednak wtedy, jeśli ów wiek został osiągnięty. W tym przypadku całoroczny dochód opodatkowany zgodnie z taryfą płac (po odjęciu składek na ubezpieczenie, kosztów reklamy, wydatków i nadzwyczajnych obciążeń) nie może przekroczyć 10 000 euro. Bez znaczenia będzie, czy młoda osoba zarobkowała podczas wakacji czy w trakcie nauki, nie może ona jednak uzyskać więcej niż 14 512 euro brutto. Jeśli górna granica zostanie przekroczona, wysokość zasiłku Familienbeihilfe zostaje automatycznie zmniejszona. Tym samym rodzice nie utracą prawa do świadczenia, ale... otrzymają sumę mniejszą o kwotę, o którą została przekroczona górna granica dochodu ich dziecka.

Przykład: Student skończył 10.6.2013 roku 19 lat. Górna granica dochodu będzie go zatem obowiązywać dopiero od 2014 roku. Jeśli w tymże roku student zarobi 10 700 euro, zasiłek Familienbeihilfe zostanie zmniejszony o 700 euro.

Wskazówka:Do dochodów uwzględnianych przez państwo oprócz zarobku z tytułu aktywności zawodowej (np. pensja lub dochód z własnej działalności gospodarczej) należą również zyski podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym, takie jak np. dochód z wynajmu mieszkania.

Prawnie zobligowani

Z kolei dochód uzyskany w okresach, w których nie był pobierany zasiłek rodzinny, np. z powodu ukończenia studiów i tymczasowego wstrzymania wypłat świadczenia, nie będzie doliczany do górnej granicy rocznych zarobków. Familienbeihilfe oraz Kinderabsetzbetrag nie zostają automatycznie wstrzymane po uzyskaniu zbyt wysokich dochodów. Rodzice „dobrze zarabiających” dzieci są bowiem prawnie zobligowani do zgłoszenia takowej sytuacji w odpowiedniej placówce urzędu skarbowego. Pobierający świadczenia, którzy zaniedbają ten obowiązek, narażają się nawet na zwrot całej kwoty zasiłku i dodatku oraz na dodatkową karę pieniężną!

Z perspektywy młodej osoby

Osoba zatrudniona na tzw. Ferialjob powinna pamiętać o tym, że przy miesięcznym wynagrodzeniu brutto nie przekraczającym 395,31 euro nie jest się zobowiązanym do uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne (Dienstnehmer-Sozialversicherungsbeiträge) z powodu pracy w niepełnym wymiarze godzin (geringfügige Beschäftigung). Jeśli jednak powyższa granica zostanie przekroczona, to od wynagrodzenia zostaną odjęte składki w pełnej wysokości. Ponadto będąc zatrudnionym na Ferialjob, ale w formie umowy o dzieło lub zlecenia u pracodawcy nie odprowadzającego podatku od wynagrodzenia, należy złożyć deklarację podatku dochodowego (Einkommenssteuererklärung), jeśli roczny zarobek przekroczy 11 000 euro (dochód brutto po odjęciu kosztów związanych z wykonywaniem pracy). Taka forma zatrudnienia wymaga również odprowadzania podatku od towarów i usług (zwykle 20 procent). Obowiązek jego odprowadzenia dotyczy jednak osób, których dochód roczny brutto, wraz ze wspomnianym 20-procentowym VAT-em, przekroczy 36 000 euro (do tego progu obowiązuje zwolnienie od podatku dla małych przedsiębiorców). Ponadto należy wypełnić deklarację dotyczącą podatku od towarów i usług, jeśli obrót netto przekroczy 30.000 euro.

Ferialjob – warto wiedzieć

Prócz umowy o pracę, która powinna mieć formę pisemną lub ustną (wtedy pracodawca musi wystawić tzw. Dienstzettel) osobie zatrudnionej na Ferialjob przysługuje:

  • Prawo do urlopu – 5 tygodni płatnego urlopu na cały rok pracy, który nie może zostać wypłacony do momentu zakończenia stosunku pracy. Należy również pamiętać, iż podczas pierwszych 6 miesięcy pracy urlop nabywa się stopniowo – 2,5 dnia roboczego miesięcznie.
  • Czas pracy i nadgodziny – czas pracy dla młodocianych w Austrii to 40 godzin tygodniowo. Osoby, które nie ukończyły 18. roku życia, nie mogą pracować w nadgodzinach. Jeśli jednak miałoby to miejsce, przysługuje danej osobie odpowiednie wynagrodzenie z 50% dodatkiem.
  • Wynagrodzenie – jest zwykle regulowane przez umowy zbiorowe (Kollektivverträge). W przypadku braku takiej regulacji wynagrodzenie powinno odpowiadać miejscowym płacom (wymagane pisemne porozumienie z pracodawcą).
  • Ubezpieczenie – pracodawca ma obowiązek ubezpieczenia pracownika już przed podjęciem pracy. Po zameldowaniu oraz wymeldowaniu osoba zatrudniona na Ferialjob powinna otrzymać kopię odpowiedniego dokumentu.

Wskazówka: Jeśli w ciągu roku dana osoba zarobi mniej niż 11 000 euro i pomimo tego zostanie pobrany podatek od wynagrodzenia, można ubiegać się o jego zwrot w urzędzie skarbowym. Wystarczy wypełnić formularz L1, czyli tzw. Arbeitnehmerveranlagung.