X

Sperrfrist: 8 pytań i odpowiedzi o okresie wstrzymania zasiłku w Austrii

Okres karencji czyli tzw. Sperrfrist niesie wiele pytań ze strony osób będących zarejestrowanych w austriackim urzędzie pracy AMS. Oto odpowiedzi na te najczęściej zadawane.

Czy to prawda, że podczas pierwszych czterech tygodni nie otrzymam zasiłku dla bezrobotnych, jeśli sam się zwolnię?

Jeśli nie mamy do czynienia z wartymi uwzględnienia okolicznościami zwolnienia, przez 4 tygodnie od dnia zakończenia stosunku pracy nie masz prawa do zasiłku dla bezrobotnych czyli Arbeitslosengeld w Austrii. W tym okresie obowiązuje natomiast nadal ubezpieczenie zdrowotne.

Czy 4-tygodniowy okres karencji obowiązuje także, gdy to pracodawca wypowie zatrudnionemu umowę?

W przypadku zwolnienia przez pracodawcę zasadniczo 4-tygodniowy okres karencji nie obowiązuje. Wyjątkiem są jednak sytuacje, w których pracownik zachowa się karygodnie, czego skutkiem jest rozwiązanie stosunku pracy w trybie natychmiastowym.

Czy 4-tygodniowy okres wstrzymania zasiłku obowiązuje w przypadku rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron?

Nie, ponieważ rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron nie jest uważane za rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu na wypadek bezrobocia w Austrii (niem. Arbeitslosenversicherungsgesetz).

Od kiedy obowiązuje okres karencji?

4-tygodniowy okres wstrzymania wypłaty zasiłku obowiązuje od momentu zakończenia stosunku pracy, niezależnie od tego kiedy złożono wniosek o zasiłek dla bezrobotnych Arbeitslosengeld/zasiłek pomostowy Notstandshilfe. Kto złoży więc podanie miesiąc po zakończeniu stosunku pracy, nie musi martwić się okresem karencji, ponieważ ten nie będzie już go obowiązywać. Natychmiastowe złożenie wniosku zapewnia jednak nieprzerwaną ochronę ubezpieczeniową.

Czy otrzymam pieniądze, jeśli podejmę pracę w trakcie 4-tygodniowego okresu karencji?

Rozpoczęcie nowego stosunku pracy w trakcie okresu karencji może zostać uwzględnione jako powód do zawieszenia okresu karencji. W takiej sytuacji możliwe jest częściowe odstąpienie od niego.

Co zrobić po tym, jak zostanie nałożone na mnie Sperrfrist?

Istnieje możliwość złożenia odwołania w ciągu czterech tygodni od otrzymania decyzji w placówce AMS-u, która nałożyła na daną osobę okres karencji. Co do formy i treści należy wziąć pod uwagę pouczenie o środkach odwoławczych. Taka informacja znajduje się na otrzymanym dokumencie.

Czy 4-tygodniowy okres karencji skraca okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych?

Nie, okres karencji nie skraca okresu pobierania zasiłku, a jedynie przesuwa w czasie datę rozpoczęcia pobierania zasiłku dla bezrobotnych lub zasiłku pomostowego.

Czy w przypadku obliczania wysokości emerytury okres ten zostanie wliczony?

Nie, okres karencji nie jest wliczany do obliczania wysokości emerytury.