Reklama

Dwa stosunki pracy – o czym musisz wiedzieć pracując w Austrii?

Podjęcie nie jednego a dwóch lub więcej stosunków pracy niesie za sobą konsekwencje przede wszystkim pod względem podatków ale i składek na ubezpieczenie.

W dobie rosnącej popularności freelancerów a z drugiej strony problemów na rynku pracy, wykonywanie dwóch lub więcej stosunków pracy nikogo już nie dziwi. Warto jednak pamiętać o konsekwencjach.

Konsekwencje dla składek na ubezpieczenie

W przypadku składek na ubezpieczenie sprawa rozbija się o rodzaj stosunku pracy. Jeśli wykonujemy dwa stosunki pracy i oba wynagrodzenia przekraczają granicę drobnego etatu czyli 460,66 euro (w 2020 r.) składki zostają naliczane natychmiast przy honorarium. W przypadku gdy owa granica nie zostanie przekroczona, mamy do czynienia z tzw. Nachverrechnung czyli rozliczeniem uzupełniającym w późniejszym terminie, gdy granica ta zostanie przekroczona.

Konsekwencje podatkowe

Podstawą rocznego obliczenia podatku są m.in. płace i wynagrodzenia (z wyłączeniem premii). Odliczane są składki na ubezpieczenie oraz inne wydatki podlegające odliczeniu. Jeśli suma a tym samym dochód roczny nie przekroczy granicy 12.000 euro dopłata do podatku nie powinna mieć miejsca. Jeśli zaś ta suma zostanie przebita, należy liczyć się z dodatkowym roszczeniem podatkowym, niezależnym od już odprowadzonego podatku od wynagrodzenia oraz kwoty dochodu.

Kiedy zgłosić się do Urzędu Skarbowego (Finanzamt)

Osoby pracujące w Austrii a będące związane dwoma lub więcej stosunkami pracy, składających się na roczny dochód powyżej 12.000 euro, są zobowiązane do złożenia w odpowiedniej placówce urzędu skarbowego formularza L1 czyli tzw. Arbeitnehmerveranlagung. Termin to 30 września kolejnego roku.

Przykład:

Pani Kasia na przestrzeni całego roku wykonywała dwa stosunki pracy. Wynagrodzenie jakie otrzymywała to odpowiednio 850 i 600 euro. Od bieżącego wynagrodzenia są odprowadzane składki na ubezpieczenie jednak nie uwzględnia się w nich podatku dochodowego gdyż suma wynagrodzenia jest niższa niż próg podatkowy (około 1.260 euro brutto):

 

Wyliczenie:

Do obliczenia wymiaru podatku są brane pod uwagę wynagrodzenia (bez premii i bonusów). Od ich sumy należy odjąć sumę składek socjalnych. W przypadku pani Kasi rachunek prezentuje się więc następująco:

(850 € + 600 €) x 12 (=17.400 €)
- (128,52 € + 90,47 €) x 12 (=2.627,88 € )
= 14.772,12 € dochodu.

Pani Kasia musi więc opodatkować dochód roczny, który wyniósł 14.769,12 euro. Warto pamiętać, że nie ujęto tutaj bonusów i premii a więc tzw. Sonderzahlungen, dla których obowiązują inne stawki podatkowe i inaczej obliczana jest wysokość składek.

 

Od powyższej sumy podlegającej opodatkowaniu Pani Kasia może odliczyć koszty uzyskania przychodu (Werbungskosten), wydatki specjalne (Sonderausgaben – np. dodatkowe ubezpieczenie, renowacja mieszkania, darowizny itd.) oraz koszty nadzwyczajne jak np. koszty pogrzebu członka rodziny, koszty leczenia itd.

Jeśli jednak suma nadal będzie przekraczała granicę 12.000 euro Pani Kasia będzie musiała liczyć się z dopłatą do podatku.