Reklama
X

Jak wybrać odpowiednią formę prawną? Cz. II

W przypadku jednoosobowych firm oraz spółek osobowych przedsiębiorcy/wspólnicy odpowiadają swoim prywatnym majątkiem za całość firmowych zobowiązań. Nie jest wówczas konieczny kapitał minimalny, a właściciel jest jednocześnie osobą zarządzającą przedsiębiorstwem. Typową firmą jednoosobową jest np. zarejestrowany handlowiec, a do spółek osobowych zaliczają się w szczególności: spółka cywilna (GbR), spółka komandytowa (KG), spółka jawna (OHG) oraz spółka z o.o. spółka komandytowa (GmbH & Co. KG).

W zależności od branży, kwestia ograniczenia odpowiedzialności jest ważną przesłanką do wyboru spółki kapitałowej jako formy prawnej przedsiębiorstwa. Jej udziałowcy lub akcjonariusze – poza pewnymi wyjątkowymi sytuacjami – odpowiadają za zobowiązania biznesowe jedynie do wysokości własnych udziałów. Natomiast sama spółka ponosi odpowiedzialność tylko do wysokości swojego majątku. W przypadku większych przedsięwzięć istotną rolę odgrywa także pozyskanie koniecznego kapitału. Udziałowcy/akcjonariusze wnoszą kapitał, nie musząc przy tym brać aktywnego udziału w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Do spółek kapitałowych zaliczają się: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (GmbH), spółka przedsiębiorców (UG) z ograniczoną odpowiedzialnością (nazywana w Niemczech również Mini-GmbH), spółka akcyjna (AG) oraz tzw. spółka europejska (SE).

Co jest szczególnie istotne przy wyborze formy prawnej?

Chcesz samodzielnie podejmować wszelkie decyzje w firmie oraz ponosić za nie całkowitą odpowiedzialność? A może wolisz prowadzić biznes z innymi osobami, które wniosą swój kapitał, będą dzielić z tobą ryzyko i zyski, lecz także „wtrącać się” do podejmowanych działań? Kwestia prowadzenia firmy w pojedynkę lub z innymi osobami jest też zależna od kwalifikacji potencjalnych partnerów. Wprawdzie ograniczają oni swobodę działania, lecz również wnoszą do firmy swoje know-how oraz najczęściej także dodatkowy kapitał. Dużą swobodą w działaniu cechują się: przedsiębiorstwo jednoosobowe, jednoosobowa spółka z o.o. oraz jednoosobowa spółka przedsiębiorców z ograniczoną odpowiedzialnością, w których właściciel jest jedynym udziałowcem i jednocześnie prezesem.

Formalności

Poszczególne formy prawne znacznie różnią się od siebie w zakresie niezbędnych formalności (podejmowanie uchwał, zwoływanie i dokumentowanie zgromadzeń wspólników), na które musi zwrócić uwagę przedsiębiorca. Różnice te mogą się okazać szczególnie istotne dla nowo powstałych przedsiębiorstw, które w przeciwieństwie do firm o ugruntowanej pozycji na rynku nie dysponują chociażby specjalistami, mogącymi przejąć skomplikowane obowiązki administracyjne. W takiej sytuacji założyciele firmy sami muszą zająć się tymi zadaniami, poświęcając na nie dodatkowy czas i energię. Należy również ocenić, na ile skomplikowany jest transfer pieniędzy pomiędzy majątkiem prywatnym a majątkiem przedsiębiorstwa. Wypłata środków na cele prywatne dozwolona jest w przypadku spółek jedynie za zgodą wszystkich pozostałych wspólników. Z kolei jednoosobowy przedsiębiorca, do którego należy cały „interes”, musi zawsze wykazać się pewną dozą samodyscypliny, by np. nie wziąć pieniędzy z firmowej kasy na nadchodzący urlop. Jeśli chodzi o spółkę z o.o., swobodny dostęp do środków w ogóle nie jest dopuszczalny prawnie, ponieważ prezes może tu pobrać jedynie swoje miesięczne wynagrodzenie oraz ma prawo do ewentualnego udziału w zyskach przedsiębiorstwa na koniec roku.

Ograniczone formalności: przedsiębiorstwo jednoosobowe, spółka cywilna, spółka z o.o. oraz spółka przedsiębiorców z ograniczoną odpowiedzialnością

Liczne formalności: spółka akcyjna

Odpowiedzialność

Jeśli przedsiębiorca gwarantuje w umowie realizację danej usługi, jest on odpowiedzialny za to, by została ona właściwie wykonana. Oznacza to, że w przypadku jej niezrealizowania klient może żądać np. odszkodowania. Jego wysokość może być ograniczona poprzez formę prawną przedsiębiorstwa:

  1. W przypadku spółek kapitałowych udziałowcy odpowiadają za firmowe zobowiązania jedynie do wysokości własnych udziałów, natomiast sama spółka ponosi odpowiedzialność tylko do wysokości swojego majątku.
  2. Przedsiębiorcy jednoosobowi oraz wspólnicy spółek osobowych odpowiadają natomiast nie tylko majątkiem przedsiębiorstwa/spółki, lecz także swoim prywatnym majątkiem.

Spółki kapitałowe nie ograniczają jednak wszystkich form odpowiedzialności. W przypadku kredytów udzielanych tego rodzaju przedsiębiorstwom banki wymagają zwykle osobistego poręczenia ze strony udziałowców. Jeśli dojdzie do sytuacji, w której zobowiązanie przestanie być spłacane, udziałowcy odpowiadają poręczonym majątkiem prywatnym.

Ograniczenie odpowiedzialności: spółka z o.o., spółka przedsiębiorców z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka z o.o. spółka komandytowa, spółka akcyjna

Częściowe ograniczenie odpowiedzialności: komandytariusz w spółce komandytowej

Pełna odpowiedzialność: właściciel firmy jednoosobowej, spółki osobowe (spółka cywilna, spółka jawna), komplementariusz w spółce komandytowej

 

 


W razie pytań zapraszamy na
www.smuda-consulting.com
lub telefonicznie

0048 / 77 403 24 26