Reklama
Reklama

Kurzarbeit w Niemczech, a zasiłek chorobowy

W czasach kryzysu wywołanego koronawirusem, wiele firm przeszło na Kurzarbeit. W takiej sytuacji zatrudnieni otrzymują mniejsze wynagrodzenie. Co jednak, gdy ktoś przebywa w tym czasie na zwolnieniu lekarskim? Na jakie wynagrodzenie może liczyć?

Ile wynosi wynagrodzenie w czasie choroby w normalnej sytuacji?

Jeśli lekarz wyśle pracownika do domu i wystawi mu L4, ten ma prawo do dalej wypłacanego przez pracodawcę wynagrodzenia przez sześć tygodni. Po tym czasie, chory może zawnioskować w kasie chorych o wsparcie finansowe. Wysokość zasiłku chorobowego (Krankengeld) jest ustalona prawnie i wynosi ogólnie 70% pensji brutto, lecz nie więcej niż 90% pensji netto. Maksymalna stawka jest zależna od granicy wymiaru składki. Takie premie jak dodatek świątecznych czy urlopowy także są brane pod uwagę przy obliczeniach. W ciągu trzech lat kasa chorych wypłaca zasiłek za maksymalnie 18 miesięcy tej samej choroby, licząc od pierwszego dnia niezdolności do pracy. Później za zasiłek odpowiada kasa emerytalna, z którą należy skontaktować się 6 miesięcy przed upłynięciem prawa do zasiłku chorobowego.

Czym jest Kurzarbeit?

Jeśli w firmie czasy pracy i wynagrodzenie zostaną zredukowane, mowa o Kurzarbeit. Na skutek wprowadzenia skróconego czasu pracy, część zadań personelu może zostać ograniczona lub przedsiębiorstwo może czasowo wstrzymać działanie. Dzięki Kurzarbeit mają zostać czasowo obniżone koszty personalne.

Jakie wynagrodzenie otrzymują pracownicy w czasie Kurzarbeit?

Jeśli przedsiębiorstwo zmniejszy czas pracy zatrudnionych, pracodawca musi wypłacić wynagrodzenie pomniejszone o redukcję czasu pracy. Pracownicy mają prawo do Kurzarbeitergeld (KUG), który jest wypłacany na wniosek pracodawcy złożonego w urzędzie pracy. Jego wysokość jest zależna od straty czasu pracy netto. 67% wynagrodzenia za stracony czas pracy netto otrzymują pracownicy posiadający dziecko. Osoby bez pociech otrzymają 60% pensji za stracony czas pracy. Od niedawna KUG zostało zwiększone w czwartym miesiącu obowiązywania skróconego czasu pracy do 70% dla bezdzietnych pracowników i 77% dla zatrudnionych z dziećmi. Od siódmego miesiąca Kurzarbeit stawki zwiększają się do 80 i 87%. Dotyczy to jednak pracowników, których czas pracy został zredukowany przynajmniej o 50%. Zmiana będzie obowiązywała maksymalnie do końca roku.

Co, gdy w czasie obowiązywania Kurzarbeit, pracownik zachoruje?

W normalnej sytuacji pracodawca musi przez sześć tygodni wypłacać pełne wynagrodzenie. Jednak jeśli firma działa aktualnie na zasadach Kurzarbeit, chory nie dostanie pełnej pensji. Pracodawca wypłaci jedynie wynagrodzenie za czas pracy, który aktualnie dotyczy pracownika. Jeśli więc pracuje aktualnie 50% standardowego czasu pracy, to otrzyma połowę kwoty.