Reklama
Reklama

Niemcy: Koniec Kurzarbeit. Co dalej?

Wiele osób zatrudnionych w Niemczech pracuje ze względu na kryzys w skróconym czasie pracy (Kurzarbeit). Kraj wraca jednak powoli do normalności. Co oznacza to więc dla pracowników?

Na skutek kryzysu ponad 10 mln osób zatrudnionych w Niemczech pracuje na Kurzarbeit. Powoli jednak sytuacja się stabilizuje, gospodarka jest odmrażana a skrócony czas pracy w RFN dla niektórych pracowników się kończy. Co to dokładnie oznacza? Oto najważniejsze pytania i odpowiedzi.

Czy mogę zostać zwolniony w czasie obowiązywania Kurzarbeit?

Zasadniczo pracodawca może wypowiedzieć umowę pracownikowi, nawet jeśli pracuje on w skróconym czasie pracy. Mowa tu szczególnie o wypowiedzeniu umowy spowodowanym złą sytuacją firmy. Jednak jeśli pracodawca przeszedł na Kurzarbeit, oznacza to, że ma do czynienia z tymczasowym przestojem, a celem wprowadzenia skróconego czasu pracy jest ochrona pracowników w czasach kryzysu, by za jakiś czas powrócić do normalności w pełnym składzie.

Kiedy skończy się Kurzarbeit?

Jeśli w umowie o pracę, zbiorowym układzie pracy lub porozumieniu zakładowym ustalono dokładną datę, wtedy zgodnie z zapisem tego dnia kończy się Kurzarbeit. Skrócony czas pracy kończy się także automatycznie, gdy tylko firma nie spełnia już prawnych wymogów, szczególnie gdy zakończył się okres przestoju. Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy firma otrzymuje nowe zlecenia lub produkcja może ruszyć dzięki ponownym dostawom towaru.

Jeśli pracownik mimo powolnego powrotu firmy do normalności nie będzie chciał wrócić do pracy, przykładowo ze względu na stan zdrowia, przynależność do grupy ryzyka lub opiekę nad dziećmi, powinien skontaktować się ze swoim przełożonym, by dojść do porozumienia.

Co musi zrobić pracodawca?

Jeśli pracodawca zakończy Kurzarbeit w firmie, a pracownicy wrócą do wykonywania swoich obowiązków, szef musi w jak najwyższym stopniu chronić ich przed zarażeniem koronawirusem. W zależności od rodzaju, wielkości i położenia miejsca pracy, jak i zagrożenia zdrowia w zakładzie, mogą zostać zlecone nowe obowiązki. W takiej sytuacji pracodawca musi wziąć pod uwagę, że wprowadzone przez niego środki bezpieczeństwa, nie mogą nieproporcjonalnie ograniczać praw zatrudnionych.

Jakie obowiązki ma pracownik?

Przy wszystkich środkach bezpieczeństwa wprowadzanych przez pracodawcę, zatrudnieni mają obowiązek współdziałania (Mitwirkungspflicht). Jeśli pracownicy nie będą trzymać się zgodnych z prawem zaleceń pracodawcy, narażają się w zależności od sytuacji na naganę lub nawet zwolnienie.

Aktualny kryzys ma bardzo negatywne skutki dla wielu firm i ich pracowników. Ponieważ wiele osób po raz pierwszy znajduje się w takiej sytuacji, najważniejsza staje się komunikacja między pracownikiem a pracodawcą.