Reklama
Reklama

Weihnachtsgeld w Niemczech. Wszystko co trzeba wiedzieć w 2020 roku

Weihnachtsgeld w Niemczech

Połowa osób pracujących w Niemczech otrzymuje dodatek świąteczny o wysokości 2600 euro. To, czy w bieżącym roku premia zostanie wypłacona, zależy od wielu czynników.

Co roku z końcem listopada osoby pracujące w Niemczech otrzymują wraz z wynagrodzeniem dodatek świąteczny Weihnachtsgeld. Ten w większości przypadków wynosi około 2600 euro. Jednak ze względu na panujący kryzys wywołany koronawirusem, wiele osób obawia się, że w tym roku premia świąteczna nie zostanie wypłacona.

Czy pracodawca musi wypłacić dodatek świąteczny?

Zasadniczo dodatek świąteczny jest dobrowolnym gestem pracodawcy, który honoruje wierność przedsiębiorstwu i pracę zatrudnionych. Bardzo często porozumienia zakładowe, umowy o pracę lub zbiorowe układy pracy zawierają zapis co do dodatku świątecznego. W takiej sytuacji pracodawca jest zobowiązany do wypłacenia premii. Nawet jeśli takiego zapisu nie ma, lecz pracodawca wypłacał dodatek świąteczny przez kilka lat z rzędu, zatrudniony ma prawo otrzymać pieniądze. Jeśli jednak co roku pracodawca pisemnie podkreśla, że wypłacenie kwoty jest dobrowolne, nie ma obowiązku wypłaty premii świątecznej. Także, gdy firma znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, dodatek może zostać niewypłacony.

Kto otrzymuje dodatek świąteczny?

53% osób zatrudnionych w Niemczech otrzymuje dodatek świąteczny (56% osób zatrudnionych na zachodzie kraju i 41% na wschodzie). Okazuje się także, że dodatek otrzymuje 55% mężczyzn i jedynie 50% kobiet.

W przypadku dwóch trzecich pracodawców, premia świąteczna jest wpisana w zbiorowym układzie pracy. Obliczana jest najczęściej na podstawie części z każdego wynagrodzenia miesięcznego. W firmach niezwiązanych zbiorowym układem pracy, dodatek otrzymuje 42% pracowników.

Kto ustala wysokość dodatku świątecznego?

Pracodawca sam decyduje, ile pieniędzy otrzymają jego zatrudnieni. Zasadniczo wypłacana jest kwota o wysokości od 60 do 80% wynagrodzenia miesięcznego. Na najwyższe premie mogą liczyć osoby na stanowiskach kierowniczych oraz absolwenci szkól wyższych.

Czy dodatek świąteczny musi zostać opodatkowany?

Wszystkie wypłaty pracodawcy podlegają podatkowi dochodowemu, niezależnie czy dotyczy to dodatku świątecznego, premii uznaniowej czy udziału w zyskach. Część zapłaconego podatku zatrudnieni mogą otrzymać po wypełnieniu oświadczenia podatkowego.

Na co mieszkańcy Niemiec wydają dodatek?

Ponad połowa mieszkańców Niemiec wydaje dodatek świąteczny na prezenty. 42% odkłada pieniądze, a ćwierć rezerwuje urlop lub spłaca długi. Jedynie 11% wpłaca pieniądze na lokatę lub zabezpieczenie emerytalne. 5% zatrudnionych przeznacza część lub całą kwotę na cele charytatywne. Ćwierć pracowników chciałaby wymienić dodatek świąteczny na więcej dni wolnych.

Czy jest alternatywa dla dodatku świątecznego Weihnachtsgeld?

Pracodawcy, którzy nie chcą opodatkować dodatku świątecznego, mogą wypłacić go w formie świadczeń rzeczowych, które są zwolnione z podatku.