Reklama
Reklama

Minijob w Niemczech: Zmiany od 2021 roku

2021 przyniósł w Niemczech wiele zmian. Część z nich dotyczy osób pracujących na tzw. drobnym etacie czyli Minijob.

Czym jest Minijob?

Minijob to forma zatrudnienia w Niemczech w niepełnym wymiarze godzin, której zarobek wynosi maksymalnie 450 euro miesięcznie.

Udział w kosztach Insolvenzgeld

Pracodawcy opłacają Insolvenzgeldumlage (niem. subwencja na wypadek niewypłacalności), by pracownicy mieli ochronę socjalną na wypadek ogłoszenia upadłości przez firmę. To szczególnie ważne w czasach panującego kryzysu. Od 1 stycznia 2021 Insolvenzgeldumlage, określane także jako Umlagesatz U3 wzrośnie z 0,06% do 0,12%.

Opodatkowanie Minijob w 2021 roku

Poza Insolvenzgeldumlage, wszystkie pozostałe podatki i opłaty pozostają bez zmian.

 

450-Euro-Minijob

Kurzfristiger Minijob

Ubezpieczenie zdrowotne

13%

-

Ubezpieczenie emerytalne

15%

-

Udział w składkach osoby pracującej na zasadach Minijob w obowiązkowym ubezpieczeniu emerytalnym

3,6%

-

Udział w kosztach powstałych w wyniku choroby (U1)

1,0%

1,0%

Udział w kosztach w wyniku macierzyństwa  (U2)

0,39%

0,39%

Subwencja na wypadek niewypłacalności

0,12%

0,12%

Podatek

2% Podatek liniowy (Pauschalsteuer) lub podatek obliczony indywidualnie według klasy podatkowej pracownika.

25% zryczałtowany podatek od wynagrodzenia (Lohnsteuer) lub podatek obliczony indywidualnie według klasy podatkowej pracownika.

Ustawowe ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (UV)

Indywidualna składka odprowadzana do ubezpieczalni od następstw nieszczęśliwych wypadków

Indywidualna składka odprowadzana do ubezpieczalni od następstw nieszczęśliwych wypadków

Wzrost ustawowego wynagrodzenia minimalnego

Ustawowa płaca minimalna wzrosła od 1 stycznia 2021 roku dla wszystkich osób pracujących w Niemczech do 9,50 euro na godzinę. Do lipca 2022 roku stawka zwiększy się do 10,45 euro na godzinę. Ma to wpływ na ilość godzin pracy osób pracujących w formie Minijob, ponieważ miesięczna stawka nie może przekroczyć 450 euro.

Emerytura podstawowa

Od nowego roku w Niemczech będzie obowiązywała emerytura podstawowa (niem. Grundrente), która ma formę indywidualnego dodatku do wysokości emerytury. Celem jest bowiem pomoc osobom, które nie otrzymują zbyt wysokiego świadczenia, a to często dotyczy osób, które wiele lat pracowały w formie Minijob.

Terminy płatności

Pracodawcy, zatrudniający osoby w formie Minijob muszą co miesiąc przestrzegać terminów uiszczania i płatności składek.

Miesiąc

Termin wysłania dowodu uiszczenia składek

Termin płatności składek

Styczeń

24.01

27.01

Luty

21.02

24.02

Marzec

24.03

29.03

Kwiecień

25.04

28.04

Maj

24.05

27.05

Czerwiec

23.06

28.06

Lipiec

25.07

28.07

Sierpień

24.08

27.08

Wrzesień

23.09

28.09

Październik

24.10

27.10

Listopad

23.11

26.11

Grudzień

22.12

28.12