Reklama
Reklama

Nadgodziny a Kurzarbeit w Niemczech

Nadgodziny a Kurzarbeit w Niemczech

Co zrobić, jeśli w trakcie przebywania na skróconym czasie pracy, pracodawca nałoży na zatrudnionych nadgodziny?

Czym jest Kurzarbeit w Niemczech?

Firmy mogą wysłać swoich pracowników na skrócony czas pracy, jeśli w przedsiębiorstwie brakuje zleceń. Kurzabeit w Niemczech oznacza, że czas pracy zostaje zredukowany. Zmniejszone jest także wynagrodzenie. Część tej starty pracownicy mogą otrzymać dzięki świadczeniu Kurzarbeitergeld (KUG). Wymogiem jest jednak, by firma znajdowała się w kryzysie, a wprowadzenie Kurzarbeit ma na celu ochrony miejsc pracy.

Czy w trakcie Kurzarbeit mogę wykonywać nadgodziny (niem. Überstunden)?

Jeśli firma zmaga się ze mniejszą liczbą zleceń, może zawnioskować o Kurzarbeit. Jeśli jednocześnie pracownicy mają wykonywać nadgodziny, można pomyśleć, że przedsiębiorstwo nie ma się aż tak, źle. By uniknąć więc wyłudzeń subwencji, wykonywanie nadgodzin jest zasadniczo zakazane. Istnieje jednak kilka wyjątków:

  1. Jeśli firma otrzyma bardzo pilne zlecenia, osoby na skróconym czasie pracy mogą pozostać dłużej w pracy. Pracodawca musi jednak dowieść, że próbował najpierw wykonać pracę bez zlecania nadgodzin.
  2. Nadgodziny powinny być narzucane tylko w sytuacjach wyjątkowych. Inaczej prawo do Kurzarbeit może zostać zakwestionowane. Jeśli sytuacja będzie powtarzać się regularnie, firma może stracić prawo do funkcjonowania w skróconym czasie pracy. Ryzykuje także postępowaniem karnym.

Co ma zrobić, jeśli szef mimo Kurzarbeit wymaga ode mnie wykonywania nadgodzin?

W takiej sytuacji należy najpierw porozmawiać z pracodawcą. Jeśli jest to sytuacja wyjątkowa, wykonywanie nadgodzin jest możliwe.

Gdy sytuacje będzie się jednak powtarzać, pracownik może wzbraniać się przed ich wykonaniem. W ten sposób chroni siebie samego przed oskarżeniem o popełnienie przestępstwa. Zatrudniony może zostać bowiem oskarżony o współudział w oszustwie.

Warto także porozmawiać z radą zakładową czy prawnikiem specjalizującym się w prawie pracy.

Czy nadgodziny wykonywane w czasie Kurzarbeit są płatne?

Jeśli to możliwe, pracownik powinien otrzymać wyrównanie godzin na koncie czasu pracy. Wypłacenie nadgodzin oznacza bowiem obniżenie świadczenia KUG. Wysokość wynagrodzenia za nadgodziny obliczana jest na podstawie pensji brutto i umownie zawartych porozumień.

Czy czas zebrany na konie czasu pracy przepadnie, gdy zostanę wysłany na Kurzarbeit?

Nie. Zanim pracownik przejdzie na Kurzarbeit, musi wykorzystać uzbierane godziny na koncie czasu pracy (niem. Zeitkonto).

Czy zakład może przejść na Kurzarbeit, zanim wykorzystane zostaną godziny na koncie czasu pracy?

Zakład może przejść na Kurzarbeit, jeśli sytuacja tego wymaga. To czy pojedynczy pracownicy mają wtedy jeszcze nazbierany czas na koncie czasu pracy, jest sprawą drugorzędną. Okazuje się jednak, że tacy pracownicy nie otrzymają KUG.